VJMMS atsākas individuālās konsultācijas klātienē profesionālās ievirzes izglītības programmu beidzējiem

Profesionālās ievirzes kultūrizglītības jomas audzēkņi mācās attālināti kopš pagājušā gada rudens. VJMMS, pateicoties tam, ka mācības varēja notikt dažādās vietās, izdevās organizēt klātienes mācības līdz pat 7. decembrim.

Ņemot vērā profesionālās izglītības specifiku, klātienes konsultācijas ir vitāli nepieciešamas tiem audzēkņiem, kuriem šajā pavasarī jākārto noslēguma pārbaudījumi.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā šogad ir 8 topošie absolventi mūzikas izglītībā un 13 – mākslas izglītībā.

Individuālo klātienes konsultāciju norisi organizējam atbilstoši  noteiktai kārtībai. Konsultācija drīkst ilgt ne vairāk kā 40 minūtes, tās laikā pedagogs un audzēknis lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci. Tiek lietoti roku dezinfekcijas līdzekļi un telpas pastiprināti vēdinātas pēc katras konsultācijas. Nodrošinām audzēkņu plūsmu tā, lai novērstu kontaktu.

Individuālo konsultāciju laikā mutes un deguna aizsegu drīkstēs nelietot pūšaminstrumentu spēles, dziedāšanas un dejošanas jomas audzēkņi, ja pēdējo 72 stundu laikā pirms konsultācijas būs veikuši izmeklējumu Covid-19 diagnostikai un tas būs negatīvs.