90. gadi

90-tie gadi aizsāk jaunu lappusi skolas vēstures grāmatā. Tiek rasta iespēja arī bērniem Ādažos un Carnikavā apgūt muzikālo izglītību. 1994. gadā skolu sāk vadīt Raimonds Kalniņš. Skolā atver mākslas nodaļu, kur par pedagogiem sāk strādāt Ieva Lazdauska un Daina Pērkone, Aļģirts Lazdauskis, Māra Alena. Ar Saulkrastu pilsētas domes un Kultūras Ministrijas atbalstu tika lemts par jaunu telpu piešķiršanu mūzikas skolai. Tā rezultātā 1995. gada 1. septembrī skola sāk darbu jaunās telpās Ostas ielā 15 (bijušajā Zvejniekciema bērnudārzā), bet mākslas nodaļa – Zvejniekciema kultūras namā. 1998. gadā paplašinās mākslas nodaļa, uzsākot darbu arī Saulkrastos. Tur sāk strādāt Rasa Grāmatiņa un Lilita Rihtere. Līdz ar mākslas nodaļas pievienošanos skolai jauns nosaukums – Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola.

90-tie gadi pavēra plašas iespējas mūsu skolas audzēkņiem un pedagogiem koncertēt ārzemēs – Zviedrijā un Holandē. Jauniem mūziķiem un māksliniekiem radās iespēja savas profesionālās prasmes rādīt starptautiskā mērogā, piedaloties konkursos Eiropā un sasniedzot augstus rezultātus, mājup atgriežoties ar godalgotām vietām. Mūzikā pirmie pedagogi, kas savus audzēkņu izveda plašajā pasaulē bija Agra Lāce un Tamāra Āriņa. Vēlāk, jau 2000-jos gados viņām pievienojās Jeļena Ancāne, Jeļena Krasnova un Solveiga Alaine. Mākslas nodaļā, laika gaitā visi strādājošie pedagogi gatavojuši audzēkņus starptautiskajiem konkursiem Latvijā, Lietuvā, Polijā, Čehijā, Francijā, Zviedrijā, Somijā, Ēģiptē, Japānā, Taivānā, Grieķijā, Austrijā, Austrālijā, ASV.

Vidzemes Jūrmalas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts Latvijas televīzijā 1994. gads.

vesture-90