2000. gadi

Turpinās radošs darbs, audzinot un izglītojot jaunos mūziķus un māksliniekus. 2002. gadā mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi dodas koncertturnejā uz Angliju. Paralēli tam, notiek gatavošanās starptautiskajiem jauno izpildītāju konkursiem Latvijā, Lietuvā, Itālijā, Francijā, Igaunijā, Čehijā, Rumānijā, Vācijā. Jauno mākslinieku darbi jau pabijuši četros kontinentos, katru gadu notiek izstādes Saulkrastos un Rīgā – J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejā, Latviešu Biedrības namā, “Skonto” hallē, Ķīpsalas izstāžu hallē, Rakstniecības muzejā u.c. Jaunie mūziķi līdz ar radošu mācību darbu piedalās starptautiskos konkursos Itālijā, Spānijā, Krievijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Francijā. Sasniegumi starptautiskos konkursos gan mūzikā, gan mākslā tiek atzīmēti ar LR Kultūras ministrijas balvām.

2004. un 2006. gadā mākslas nodaļas audzēknes uzvar pasaules bērnu mākslas konkursā “Child Art” Vašingtonā un pārstāv Latviju ASV.

VJMMS par mūzikas pedagogiem strādā kādreizējie skolas absolventi Līga Ķestere, Andis Bahmanis, Antra Deniškāne, Solveiga Boka, Beata Geka, Danuta Ločmele, Maija Kluša.

2000-jos gados, skolu absolvējot, ar mūziku savu turpmāko dzīvi saista Liene Staņa, Laila Bāliņa, Aiga Upeniece, Elīna Štolde, Anna Veismane, Santa Buša, Lāsma Pommere, Marika Šaripo, Ilva Ļevčonoka.

Mākslas skolu absolvējot, ar mākslu, dizainu, arhitektūru savu dzīvi saista Linda Strapcāne, Linda Eglīte, Līga Liepniece, Baiba Kalniņa, Unda Verbicka, Aiva Priedīte, Ivars Puriņš, Aivars Puriņš, Inna Ovsjaņņikova, Ieva Kūla, Barbara Šmite, Krišjānis Šmits, Matīss Šmits, Katrīna Kosmačeva, Justīne Plankāja, Leons Bernhards, Agate Kraukle, Elizabete Ruša, Rihards Millers, Monta Ozoliņa, Paula Dalbiņa, Lauma Turkova, Kristīne Dūce.

No 2006. gada ar Carnikavas novada domes atbalstu tiek atvērta mākslas klase Carnikavā, kur darbu sāk Gunta Brakovska un Inese Mailīte. Tiek nodibināta Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Carnikavas filiāle. Vēlāk Carnikavas filiālē strādā Gunta Brakovska (nodaļas vadītāja) un Rasa Grāmatiņa. Carnikavas filiāle no 2014. gada strādā patstāvīgi – tiek izveidota Carnikavas Mūzikas un mākslas skola.

2008. gada novembrī Zvejniekciema kultūras namā skola svinēja 40 gadu jubileju, bet 2014. gada martā – 45 gadu jubileju ar plašu audzēkņu, absolventu koncertu, visaptverošu mākslas izstādi un sarīkojumu kultūras namā “Zvejniekciems”.

Skolas 50 gadskārta sagaidīta ar labiem sasniegumiem un sadarbību, bet  jubilejas svinības vairākkārt pārceltas kultūras nama telpu remonta dēļ. Turpinām jaunas  skolas vēstures lappuses un atjaunotajās kultūras nama telpās atkal varēsim priecēt visus ar skaistu mūzikas un mākslas sarīkojumu, 2023. gadā atzīmējot skolas 55 gadu pastāvēšanu!

www.aprinkis.lv intervija ar Vidzemes jūrmalas MMS direktori:

Mākslas skola ir milzīgs ieguvums novada sabiedrībai 

VJMMS 50 gadu jubilejas raksts «Sapnis, kas nebeidzas»

VJMMS mūzikas nodaļu audzēkņi koncertā «Talants Latvijai» Latviešu Biedrības namā 20.03.2016.

VJMMS 45 gadu jubilejai veltīts koncerts un apsveikumi 2014. gada martā.

vesture-00