Sveicam Ritu Lankmani un Artūru Antonio Anžjāni!

Sveicam mūsu skolas audzēkņus un viņu skolotājus par sasniegumiem Valsts konkursā!

3.klases audzēkni Ritu Lankmani un viņas skolotāju Justu Liepiņu ar iegūto 2.vietu profesionālās ievirzes izglītības Valsts konkursa 2.kārtā, kas notika Rīgā, J. Mediņa Mūzikas vidusskolā!

Valsts konkursā akordeona spēlē Cēsu Mūzikas vidusskolā atzinības rakstu saņēma skolotājas Maijas Namnieces 3.klases audzēknis Artūrs Antonio Anžjānis.
Vēlam veiksmi un izdošanos Ritai Lankmanei Valsts konkursa finālā, kas notiks 28. februārī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā! 🌞💖