Projekti, sabiedriskās aktivitātes

Aprīkojums grafikas darbiem

Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis iesniegto projektu “Aprīkojums grafikas darbiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”. Projekta ietvaros 2018. gadā tiks iegādātas grafikas spiedes audzēkņu turpmākam darbam Saulkrastu mākslas nodaļā.

VJMMS realizēti divi VKKF atbalstīti projekti

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā realizēti divi Valsts Kultūrkapitāla fonda finansēti mērķprogrammu projekti: “Mūsdienīgs aprīkojums tekstilmākslas darbiem VJMMS” un “Jauni pūšaminstrumenti VJMMS”. No 2017./2018. mācību gada pūšaminstrumentu nodaļā audzēkņiem muzicēšanai pieejamas piecas jaunas flautas, savukārt mākslas nodaļas audzēkņu darbam – trīs šujmašīnas, overloks un četras aužamās stelles.

VJMMS viesojas Neringas (Lietuva, Kuršu kāpa) Mākslu skolas mūzikas un dejas nodaļas

Realizēts VKKF mērķprogrammas projekts

dog_presents copyVidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstīts mērķprogrammas projekts “Materiāli tehniskais nodrošinājums VJMMS izglītības programmas “vizuāli plastiskā māksla” kompozīcijas, datorgrafikas un vizuālās mākslas pamatu priekšmetu apguvei”.

Projekta ietvaros iegādāti divi portatīvie datori, divi pārnēsājamie ekrāni un projektors. Par 1500 euro iegādātā tehnika ir lielisks papildinājums esošajai bāzei, lai audzēkņiem būtu iespējams kvalitatīvi apgūt priekšmetu programmas, iepazīties ar mākslas, dizaina, arhitektūras jaunumiem uz liela ekrāna, kā arī analizēt darbus kolektīvā un veikt citas ar mācībām un prezentācijām saistītas lietas.

Radītas arī labākas iespējas iepazīstināt sabiedrību (tajā skaitā audzēkņu vecākus, citu skolu, iestāžu darbiniekus) ar VJMMS audzēkņu darbu un sasniegumiem, būtiski uzlabojušās skolas darbības prezentēšanas iespējas kopumā.