Projekti, sabiedriskās aktivitātes

Valsts Kultūrkapitāla fondam iesniegto projektu atbalsts saņemts arī 2022. gadā

Arī 2022. gadā mūsu skola sagatavoja un Saulkrastu novada pašvaldība iesniedza divus mērķprogrammu projektus Valsts Kultūrkapitāla fondam. Līdz šim atbalstīti jau 14 VKKF iesniegtie skolas projekti.

Mākslas izglītības materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai iesniegts projekts

“Papildinājums gobelēnu un grafikas darbiem un ekspozīcijām Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”, bet mūzikas izglītības materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai iesniegts projekts

“Flautas Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas specialitātes, ansambļu darbam, koncertēšanai”.

Projektu mērķis ir nodrošināt mūzikas un mākslas izglītības izcilību un starptautisku konkurētspēju, kvalitatīvu izglītību, veidojot un uzlabojot izglītības iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi.

Abu projektu realizāciju VKKF atbalstījis ar 2800 euro. Projektus līdzfinansē arī Saulkrastu novada pašvaldība. Projektu ietvaros iegādāsimies piecas augstas kvalitātes flautas, grafikas darbu horizontālo presi un stabilu galdu preses darbībai, galda vertikālās un horizontālās stelles, rāmjus izstāžu noformēšanai, krāsniņu mazo keramikas

darbu apdedzināšanai, batikas u.c. darbiem.

Paldies par atbalstu un mūsu izglītības pilnveides iespējām!

Par skolas aktivitātēm plašāk uzzināsiet, apmeklējot mūsu FB lapu!

Noslēgušies divi mērķprojekti un iegādāts moderns aprīkojums

Noslēgušies divi Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (VJMMS) sagatavotie un konkursa kārtībā Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstītie mērķprojekti: “Moderns aprīkojums dizaina grafikai VJMMS” un “Instrumentu un skaņu, gaismu aprīkojums VJMMS specialitātes, ansambļu darbam, koncertēšanai.”

Mākslas izglītībā audzēkņi turpmāk darbosies ar “Wacom” planšetēm, gaismas planšetēm, izmantojams arī jaunais gaismas galds. Jaunais aprīkojums ļaus iepazīt jaunās tehnoloģiskās iespējas un mācīties lietot aprīkojumu dažādiem mērķiem, veikt pētnieciskos uzbūves, kustības, apjoma, konstrukcijas radošos uzdevumus dažādos mācību priekšmetos – zīmēšanā, grafikā, kompozīcijā, dizainā, plenēra praksē, animācijā.
Mūzikas izglītībā iegādāti instrumenti un aprīkojums individuālajai un ansambļu muzicēšanai – digitālās klavieres, elektriskā, akustiskā un basa ģitāras, gaismas prožektori, skaņu mikserpults, mikrofoni, zvanga. Audzēkņu interesēm, pedagogu, vecāku vēlmēm atbilstošs aprīkojums – jaunas iespējas ansambļu darbam, koncertdarbībai, jaunām radošām izteiksmēm, savstarpējai sadarbībai un publicitātei.
Paldies VKKF par abu projektu atbalstu un Saulkrastu novada pašvaldībai par projektu līdzfinansējumu!

Aprīkojums grafikas darbiem

Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis iesniegto projektu “Aprīkojums grafikas darbiem Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”. Projekta ietvaros 2018. gadā tiks iegādātas grafikas spiedes audzēkņu turpmākam darbam Saulkrastu mākslas nodaļā.

VJMMS realizēti divi VKKF atbalstīti projekti

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā realizēti divi Valsts Kultūrkapitāla fonda finansēti mērķprogrammu projekti: “Mūsdienīgs aprīkojums tekstilmākslas darbiem VJMMS” un “Jauni pūšaminstrumenti VJMMS”. No 2017./2018. mācību gada pūšaminstrumentu nodaļā audzēkņiem muzicēšanai pieejamas piecas jaunas flautas, savukārt mākslas nodaļas audzēkņu darbam – trīs šujmašīnas, overloks un četras aužamās stelles.

VJMMS viesojas Neringas (Lietuva, Kuršu kāpa) Mākslu skolas mūzikas un dejas nodaļas

Realizēts VKKF mērķprogrammas projekts

dog_presents copyVidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstīts mērķprogrammas projekts “Materiāli tehniskais nodrošinājums VJMMS izglītības programmas “vizuāli plastiskā māksla” kompozīcijas, datorgrafikas un vizuālās mākslas pamatu priekšmetu apguvei”.

Projekta ietvaros iegādāti divi portatīvie datori, divi pārnēsājamie ekrāni un projektors. Par 1500 euro iegādātā tehnika ir lielisks papildinājums esošajai bāzei, lai audzēkņiem būtu iespējams kvalitatīvi apgūt priekšmetu programmas, iepazīties ar mākslas, dizaina, arhitektūras jaunumiem uz liela ekrāna, kā arī analizēt darbus kolektīvā un veikt citas ar mācībām un prezentācijām saistītas lietas.

Radītas arī labākas iespējas iepazīstināt sabiedrību (tajā skaitā audzēkņu vecākus, citu skolu, iestāžu darbiniekus) ar VJMMS audzēkņu darbu un sasniegumiem, būtiski uzlabojušās skolas darbības prezentēšanas iespējas kopumā.