Mūsu pedagogi, darbinieki

Pedagogi mūzikas izglītībā

Līga Ķestere Absolvējusi J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju, maģistre. Mūzikas teorijas skolotāja Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 1979. gada. Kopš 1997. gada – direktora vietniece mācību darbā.

Raimonds Kalniņš Absolvējis Ventspils mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju. Sitamo instrumentu spēles skolotājs Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 1988. gada. Skolas direktors no 1994. līdz 2005. gadam.

Tamāra Āriņa Absolvējusi J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Daugavpils Pedagoģisko institūtu. Klavierspēles spēles skolotāja, koncertmeistare  Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 1969. gada.

Miervaldis Leja Absolvējis J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju, maģistrs. Mūzikas skolotājs saksofona, eifonija, trompetes, flautas, mežraga specialitātēs Zvejniekciemā un Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 1977. gada.

Solveiga Boka Absolvējusi Jelgavas mūzikas vidusskolu un Liepājas Pedagoģijas Akadēmiju. Klavierspēles skolotāja Zvejniekciemā un Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 1986. gada.

Ieva Bahmane Absolvējusi J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju, maģistre. Klavierspēles skolotāja Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 1988. gada.

Andis Bahmanis Absolvējis J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju, maģistrs. Klavierspēles skolotājs, koncertmeistars Zvejniekciemā un Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 1988. gada.

Dace Kalniņa Absolvējusi Ventspils mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju. Mūzikas teorijas un mūzikas literatūras skolotāja Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 1988. gada. Mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja.

Eleonora Širškova Absolvējusi J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju, maģistre. Klavierspēles skolotāja Zvejniekciemā, mūzikas literatūras skolotāja Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 1990. gada. Bibliotekāre mūzikas izglītībā.

Beata Geka Absolvējusi J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju. Klavierspēles skolotāja, koncertmeistare Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 1997. gada. Klavierspēles un vispārējo klavieru metodiskās komisijas vadītāja.

Maija Kluša Absolvējusi Rīgas Pedagoģisko skolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju. Mūzikas teorijas skolotāja Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 1997. gada.

Aiva Zauberga Absolvējusi Latvijas Mūzikas Akadēmiju, maģistre. Flautas klases skolotāja Zvejniekciemā un Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 2009. gada. Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu metodiskās komisijas vadītāja.

Maija Namniece Absolvējusi Ventspils mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju. Akordeona spēles skolotāja Zvejniekciemā un Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 2012. gada.

Ināra Freimane Absolvējusi Ventspils mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju. Kora diriģēšanas un pedagoģijas maģistre. Kora klases skolotāja Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 2015. gada. Vokālās mūzikas – kora klases metodiskās komisijas vadītāja.

Zane Švēde-Grīnberga Absolvējusi Ventspils mūzikas vidusskolu, Latvijas Mūzikas Akadēmijas studente. Saksofona spēles skolotāja Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 2015. gada.

Justs Liepiņš Absolvējis Alfr. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu un J. Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmiju. Ģitāras un vijoles spēles pedagogs. VJMMS strādā kopš 2016. gada.

Gatis Vanags Absolvējis J. Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmiju. Klavierspēles pedagogs Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 2017. gada.

Anita Viziņa – Nīlsena Absolvējusi Daugavpils Pedagoģisko Institūtu, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas Institūtu. Pedagoģijas doktore. Kokles spēles skolotāja Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 2019. gada.

Pedagogi mākslas izglītībā

Ieva Lazdauska Absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, Latvijas Mākslas Akadēmijas vides mākslas nodaļu, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas Institūtu un Latvijas Mūzikas Akadēmijas izglītības programmu “Pedagoģija”. Humanitāro zinātņu maģistre dizainā, dizaina grafikā. VJMMS strādā kopš mākslas nodaļas atvēršanas 1995. gadā, kopš 2005. gada – skolas direktore.

Rasa Grāmatiņa Absolvējusi Latvijas Mākslas Akadēmijas tekstilmākslas nodaļu. Humanitāro zinātņu maģistre mākslā. VJMMS strādā kopš mākslas nodaļas atvēršanas Saulkrastos 1998. gadā, kopš 2005. gada – vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītāja Saulkrastos. Pasniedz zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, praktiskos darbus, mākslas valodas pamatus Saulkrastos. 3. – 7. kursu Saulkrastu un Zvejniekciema mākslas nodaļu lietišķo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja.

Māra Alena Absolvējusi J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas Akadēmijas monumentālās glezniecības nodaļu. VJMMS strādā kopš 1996. gada. Pasniedz gleznošanu, kompozīciju, zīmēšanu, veidošanu, mākslas valodas pamatus Zvejniekciemā. 3. – 7. kursu Saulkrastu un Zvejniekciema mākslas nodaļu tēlotājmākslas mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja.

Vaira Cīrule Absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu. VJMMS strādā kopš 1999. gada. Pasniedz vizuālās mākslas valodu un praktiskos darbus Zvejniekciemā.

Lilita Rihtere Absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu un Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti. VJMMS strādā kopš 2000. gada. Pasniedz zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu, kompozīciju, vizuālās mākslas valodu, praktiskos darbus jaunākajiem kursiem Saulkrastos. 1., 2. kursu Saulkrastu un Zvejniekciema mākslas nodaļu metodiskās komisijas vadītāja.

Jana Plankāja Absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu un Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti. VJMMS Carnikavas filiālē strādājusi kopš 2013. gada, kopš 2015. gada – Zvejniekciemā. Pasniedz zīmēšanu, veidošanu, kompozīciju, vizuālās mākslas valodu, praktiskos darbus jaunākajiem kursiem Zvejniekciemā.

Ansis Butnors Absolvējis Latvijas Mākslas Akadēmijas glezniecības nodaļu. Maģistrs. Pasniedz grafiku, zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju Zvejniekciema un Saulkrastu mākslas nodaļās. VJMMS strādā kopš 2016. gada.

Justīne Plankāja Absolvējusi Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas interjera dizaina nodaļu, Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības specialitātes studente. Pasniedz kompozīciju Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 2019. gada.

Agnese Ozoliņa Absolvējusi Latvijas Universitāti, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti. Izglītības zinātnes, vizuālās mākslas un mākslas vēstures pedagogs – maģistrs. Pasniedz veidošanu Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 2019. gada.

Iveta Vecenāne  Absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas Akadēmijas tekstilmākslas nodaļu. Humanitāro zinātņu maģistre. VJMMS strādā kopš 2020. gada. Pasniedz zīmēšanu, gleznošanu Saulkrastos.