Lepojamies ar sasniegumiem

Sveicam Saulkrastu mākslas nodaļas audzēkņus Līgu Gravu un Patriku Elstiņu ar iegūtajām ATZINĪBĀM par izcilajiem darbiem 5. starptautiskajā šķiedrmākslas konkursā “Skaņu palete” – “Meža serenāde”! 🌹🌹🌹
Skolotāji Rasa Grāmatiņa un Lilita Rihtere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkursā, kas notika 9.martā Madonā, mūsu skolu pārstāvēja Emīlija Leila Mulla. Kad jaunības uzdrīkstēšanās, mūzikas valodas talants un personiskā attieksme satiekas, tad rezultāti priecē viens pēc otra! Pusotra mēneša laikā šis ir jau otrais ievērojamais sasniegums – Madonā iegūta 2.vieta!
Emīliju, skolotāju Zani Kalniņu un koncertmeistari Beatu Geku! 🌹🌹🌹👏👏👏
 
 
Ar kārtējo augsto sasniegumu sveicam mūziķus, šoreiz skolas kameransambli – duetu Viktoriju Graubiņu un Nikitu Laviginu
Iegūts GRAND PRIX apbalvojums 4.Starptautiskajā instrumentālistu konkursā “Grand Victoria”.
Sirsnīgi sveicam kameransambļa skolotāju Aivu Zaubergu, un mūsu skolas absolventus, tagad interešu izglītības audzēkņus Viktoriju un Nikitu! 🌞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ir pagājis mēnesis, kopš iepazīstinājām ar Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkņu dalību konkursā/projektā “Mantojums”. Tajā ķekatnieku maskas veidoja Airisa Dakša, Anna Zariņa un Raitis Satiks, bet ķekatnieku projektā ar maskām un tērpiem, spēlēm, mīklām, rotaļām piedalījās visi nodaļas audzēkņi.
Saņemta ziņa no konkursa organizatoriem – Latvijas Nacionālā kultūras centra, ka esam ieguvuši 2.vietu!
Milzīgs prieks, un sveicam skolotāju Māru Alenu un visus projektā iesaistītos!

 
 
Tautas instrumentu ansamblis skolotājas Anitas Viziņas-Nīlsenas vadībā, sekojot Lietuvas mūzikas izglītības kolēģu uzaicinājumam, 23.februārī mēroja ceļu uz Lietuvu, Kauņu, lai piedalītos 2.Starptautiskajā tautas instrumentu jauno izpildītāju konkursā. Plašajā konkursā, kas notika visas dienas garumā, piedaloties kopskaitā 53 ansambļiem no Lietuvas, Polijas un Latvijas, mūsējie ieguva 1.vietas laureāta diplomu! Apsveicam! 
Konkursā tika atskaņota latviešu tautas mūzika – “Bērzgales polka” un “Uzauga ozols” A. Viziņas-Nīlsenas apdarē. Priecājamies un sirsnīgi sveicam skolotāju Anitu un ansambļa dalībniekus – Imanuelu Vītolu (vokāls, perkusijas), Adeli Felkeri, Astrīdu Oļševsku (perkusijas) Oliveru un Danielu Oļševskus (vijole, perkusijas, bungas). 
Paldies Imanuela skolotājai Inārai Freimanei un Olivera skolotājai Zanei Kalniņai
Prieks par skolotāju un starpnovadu radošo sadarbību un mūsu pateicība vecākiem par iesaisti, atbalstu un pacietību, mērojot 10 stundu garo ceļu, vadot dienu kopā ar audzēkņiem! 
Ansamblis muzicēja kopā ar Limbažu kultūras nama jaunajiem mūziķiem.
 
Gada nogales pateicība par radošumu un iesaisti Saulkrastu mākslas nodaļas audzēknēm Deborai Vilemsonei,
Rasai Kalbergai, Sofijai Itai Veismanei, Amandai Dubovskai un Paulai Bērziņai – 23.starptautiskā grafikas konkursa dalībniecēm! Skolotājs Ansis Butnors.
Saņemts skaists Diploms un darbu katalogs no Polijas, Toruņas!
Tā turpināt!

Jaunais gads vēl nebija slieksnim pārkāpis, kad saņēmām ziņas un divus skaistus diplomus par spožiem sasniegumiem mūzikā – mūsu skolotājas Tamāras Āriņas audzēknes Laura Sofija Bērziņa ieguvusi Grand Prix, bet Lāsma Mikilpa-Mikgelba1.vietu III Starptautiskajā konkursā “Ziemassvētku simfonija”. Attālināto konkursu kopīgi organizēja mūzikas izglītības kolēģi no Kazahstānas, Igaunijas un Lietuvas. Laura konkursam bija sagatavojusi F.Šūberta Skerco, bet Lāsma – J.Ivanova Prelūdiju.

Priecājamies par kārtējām uzvarām un apsveicam Lauru Sofiju Bērziņu, Lāsmu Mikilpu-Mikgelbu un skolotāju Tamāru Āriņu!

No sirds pateicamies audzēkņu ģimenēm par iesaisti un sadarbību!

 

 

 

 

Paulas Zanderes kārtējais sasniegums Starptautiskā konkursā

Par patīkamu un godpilnu tradīciju kļūst arī kārtējā augstā sasnieguma – Diploma par 1.vietu saņemšana mūsu saksofonistei, skolotāja Miervalža Lejas audzēknei Paulai Zanderei.

Šoreiz Diploms iegūts, attālināti piedaloties Starptautiskajā konkursā “Astana Stars Grand prix”. Apsveicam!

Vairāk par mūsu audzēkņu sasniegumiem lūdzam skatīt skolas Fb lapā:

www.facebook.com/profile.php?i…

Paulas Zanderes sasniegums

Lietuvas Starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā “Mūzika bez robežām”
Prieks par saksofona specialitātes audzēkņu sasniegumiem Druskininku (Lietuva) Starptautiskajā konkursā “Mūzika bez robežām” 20.augustā. Mūsu Paula Zandere un Martins Oinaskovs, būdami vēl tikai 1.un 2. klases audzēkņi, ieguvuši 3.vietu! Lai nokļūtu konkursā, katram bija jāsagatavo trīs skaņdarbi, un abi jaunieši to godam paveica – speciāli mācījās, kopā ar pedagogu Miervaldi Leju un koncertmeistari Beatu Geku mīļuprāt muzicēšanai atvēlot kādu daļu vasaras brīvlaika! Konkursā klātienē mūsu audzēkņu izpildījumā dzirdējām meksikāņu populāro tautas melodiju “La Cucaracha”, melodiju no operas “Orfejs”, K.Debisī, J.S.Baha u.c. komponistu skaņdarbus.
Vissirsnīgākā pateicība abu audzēkņu vecākiem par atsaucību un aktīvu iesaistīšanos/līdzdalību, un protams, skolotājam Miervaldim Lejam un koncertmeistarei Beatai Gekai!
Priecājamies un sirsnīgi apsveicam!

Kārtējā ziņa par mūsu jaunās flautistes

Sabīnes Mikilpas-Mikgelbas izcilu sasniegumu,

šoreiz – IX Starptautiskajā konkursā “Pavasara mūzika” Kazahstānā.
Iegūta 1.vieta!
No sirds apsveicam Sabīni, viņas skolotāju Aivu Zaubergu un koncertmeistaru Andi Bahmani!
Pateicamies par veiksmīgo sadarbību Sabīnes vecākiem.
Priecājamies un lepojamies! 🌞

Aprīlis atnācis ar ļoti labām ziņām no starptautiskiem jauno mūziķu konkursiem. Skolotājas Anitas Viziņas-Nīlsenas kokles klases audzēkne Monika Mihailova martā attālināti piedalījās divos konkursos – VIII Starptautiskajā dažādu žanru konkursā “Pavasara mūzika” Nursultanā, Kazahstanā, un IV Starptautiskajā tautas mūzikas konkursā “Zelta grauds” Ukrainā. Kazahstānā, kur piedalījās 9 valstu jaunie mūziķi, iegūta 1. vieta, bet Ukrainā – 3. vieta!

Mūsu Ģitāras spēles 4.klases audzēkne Rita Lankmane ieguvusi 2.vietu jauno ģitāristu konkursā “Kur tad tu nu biji 2021” Mārupē!
Ritas skolotājs Justs Liepiņš, atskaņota M. Karkassi “Pastorāle”.

Flautas specialitātes audzēkne Lita Borisova ieguvusi 3.vietu Starptautiskajā M.Rotko mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkursā Daugavpilī! Konkursā piedalījās 350 jaunie mūziķi no Vācijas, Kanādas, Somijas, Polijas, Izraēlas, Portugāles, Indijas u.c. valstīm. Paldies Litas skolotājai Aivai Zaubergai, koncertmeistaram Andim Bahmanim.

Prieks par audzēknēm un skolotājiem, un protams, par audzēkņu ģimenēm, kurām noteikti šajā attālinātās mūzikas izglītības periodā ir nozīmīga loma!

Mēs lepojamies ar audzēkņiem, kuri šajā sarežģītajā laikā ne tikai strādā labi, bet pat tik labi, lai piedalītos un uzvarētu konkursos! Paldies, skolotāji!

Mūsu darbs gan mūzikas, gan mākslas nodaļās interesentiem skatāms VJMMS fb lapā. Plaši iepazīstinām ar radītajiem mākslas darbiem dažādos mācību priekšmetos, kā arī ar mājas apstākļos tapušajiem skaņdarbiem. Sekojiet!

Ritai Lankmanei 3. vieta Valsts konkursā ģitārspēlē

Jau rakstījām, ka mūsu skolas audzēkne Rita Lankmane Valsts konkursā ģitārspēlē tika izvirzīta finālam. Tagad saņemti žūrijas vērtējumi konkursa finālistiem. Mūsu 3. klases, skolotāja Justa Liepiņa audzēkne Rita savā vecuma grupā (kurā piedalījās 3.- 5. klašu audzēkņi) ieguvusi 3. vietu!!!
No sirds priecājamies un apsveicam Ritu, skolotāju Justu, kā arī Ritas Lankmanes vecākus par brīnumskaisto sasniegumu! Lai radošums un sadarbība, mērķtiecība un drosme, muzikalitāte un talants palīdz un virza uz sasniegumiem arī turpmāk. Lepojamies! 💖🏵️🏵️🏵️


Attēlā – Rita pēc konkursa fināla, apbalvošanas kopā ar žūriju Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.

Sveicam Ritu Lankmani un Artūru Antonio Anžjāni!

Sveicam mūsu skolas audzēkņus un viņu skolotājus par sasniegumiem Valsts konkursā!

3.klases audzēkni Ritu Lankmani un viņas skolotāju Justu Liepiņu ar iegūto 2.vietu profesionālās ievirzes izglītības Valsts konkursa 2.kārtā, kas notika Rīgā, J. Mediņa Mūzikas vidusskolā!

Valsts konkursā akordeona spēlē Cēsu Mūzikas vidusskolā atzinības rakstu saņēma skolotājas Maijas Namnieces 3.klases audzēknis Artūrs Antonio Anžjānis.
Vēlam veiksmi un izdošanos Ritai Lankmanei Valsts konkursa finālā, kas notiks 28. februārī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā! 🌞💖

VJMMS — atkal pirmā!

Kirils ar pedagogiemTrešo reizi šajā gadā Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pūšamo instrumentu klases – eifonija spēles audzēknis Kirils Turovs (specialitātes pedagogs Miervaldis Leja) kāpj uz augstākā sasniegumu pakāpiena, atkal iegūstot pirmo vietu starptautiskā konkursā. Jāteic, ka ceļš uz šo konkursu bija gana loģisks un secīgs, pirms tam gūstot pirmo vietu gan valstī, gan Lietuvā, Druskininkos. Lēmums par dalību konkursā gan tika pieņemts strauji, līdz ar to gluži neticamā ātrumā sagatavojot konkursa nolikumā noteiktos skaņdarbus.

27. novembrī noslēdzās Kārļa Izarta IX starptautiskais konkurss “Jaunais virtuozs” metālpūšamajiem instrumentiem – mežraga, eifonija un trombonu grupā, kurā mūsu pilsētas jaunais mākslinieks saņēma 1. pakāpes laureāta diplomu. Prieks un gandarījums arī par žūrijas komisijas sajūsmas apliecinājumiem un igauņu un lietuviešu pārstāvju “bravo” saucieniem – kā vienīgajam no konkursa dalībniekiem. Jāpiekrīt, ka ikvienu no četriem izpildītajiem skaņdarbiem, bet jo īpaši Em.Dārziņa “Melanholisko valsi” klausīties ir patiesa muzikāla bauda.

Miervaldis Leja: “Esam uzlādējušies ar pozitīvām emocijām. Kārtējo reizi pierādījām, ka mūsu pūšamo instrumentu skola ir augstā profesionālā līmenī. Iepriecina, ka Kirila kā jaunākās grupas dalībnieka sniegums bija augstāks par divām nākošajām vecuma grupām, pagaidām gan nepārspējot 16 – 18gadīgos “C” grupas konkursantus. Sirsnīgs paldies vienmēr pozitīvajai koncertmeistarītei Beatai Gekai par augsto profesionālo sniegumu, ieguldīto papildus darbu, atsaucīgi izpildot visas manas muzikālās vēlmes. Tas noteikti nebija viegli! Šī gada konkursu pozitīvie rezultāti vilina uz pilnveidošanos mūs visus. To novēlu arī visam mūsu Vidzemes jūrmalas MMS kolektīvam jaunajā 2016. gadā!”

VJMMS kolektīvs pievienojas sveicēju pulkam, vēlot Kirilam, pedagogam M.Lejam un pianistei, koncertmeistarei B.Gekai izturību, radošus panākumus un prieku – gan ikdienas mācību darbā, gan turpmākajos koncertos un konkursos!

www.aprinkis.lv/kultura/item/2…

Eifonija spēles audzēknis Kirils Turovs iegūst 1. vietu Starptautiskā konkursā!

Par vīziju, pārliecību, kā radās iecere kopā ar Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (VJMMS) audzēkni Kirilu Turovu doties uz starptautisku konkursu “Mūzika bez robežām” Lietuvā, Druskininkos, kā arī par konkursā piedzīvoto stāsta pedagogs Miervaldis Leja:

“Jau vismaz pusi gadsimta mācu bērniem kādu no pūšamajiem instrumentiem, par astoņiem no tiem esmu ieguvis Latvijas mūzikas Akadēmijas sertifikātus. Mūzika ir mans dzīvesveids, un strādājot pēc principa “mainies uz augšu”, pa šiem gadu desmitiem ir uzkrāta pieredze. Arī agrāk ar audzēkņiem būts dažādos konkursos, arī starptautiskos, kuros četri audzēkņi ieguvuši laureāta godu.

Arī šoreiz virzība uz dalību konkursos bija loģiska un mērķtiecīga. Kad ar 3. klases audzēkni Kirilu Turovu Latvijas Valsts konkursā spēcīgā konkurencē nodemonstrējām augstu tehnisko līmeni un izcīnījām 1. vietu, radās iecere Kirilam (eifonija spēle) un Luīzei Baķei (klavierspēle, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkne) mēģināt pārvarēt augstāku latiņu. “Nocopējām” un pieveicām – uzvarējām Druskininkos! Kā jaunākie dalībnieki (Kirilam 12 gadi, Luīzei – 11), piedalījāmies kameransambļu – konkursa “A” grupā. Ikgadējais konkurss Druskininkos “Mūzika bez robežām” ir augstas raudzes starptautisks konkurss, kas šogad notika jau 15to reizi un kurā šogad piedalījās konkursanti no 15 pasaules valstīm, tajā skaitā no Amerikas… dažādās konkursa grupās kopā ap 200 dalībnieku. Druskininkos bijām no 17. līdz 23. augustam, kur ik dienas notika gan dažādi koncerti, gan meistarklases slavenu mūzikas profesoru vadībā.

Pirms konkursa, dienu iepriekš, piedalījāmies atklātajā stundā pie Viļņas Konservatorijas profesora Algirdas Budrys, kur guvām augstu novērtējumu. Konkursa dienā tas ļoti palīdzēja psiholoģiskajam līdzsvaram, rezultātā konkursā audzēkņi nospēlēja vēl labāk. Konkursa noslēguma debatēs pie “apaļā galda” saņēmām daudz uzslavu par Em.Dārziņa “Melanholiskā valša” skaisto skaņu un apbrīnu par dubultstaccato šajā vecumā bērnu mūzikas skolā.

Vasara pagāja darbos, bet, protams, tas ir bijis tā vērts! Vislielākais paldies Saulkrastu novada domei E.Grāvīša k-ga vadībā un VJMMS direktorei I.Lazdauskai par sagādāto iespēju piedalīties starptautiskā konkursā un mūsu “zelta nākotnei” izjust visbrīnišķīgākās mākslas – mūzikas dāsno elpu!

Vēlos sirsnīgi pateikties arī maniem brīnišķīgajiem pūtēju orķestra dalībniekiem gan no Vidzemes jūrmalas MMS, gan Ādažu MMS un Carnikavas MMS, kuri, lai varētu piedalīties skolēnu Dziesmu un deju svētkos, ar entuziasmu ieradās uz neskaitāmajiem orķestra mēģinājumiem vasaras brīvlaikā.”

Foto: Kirils Turovs (no labās), Luīze Baķe un pedagogs Miervaldis Leja pie Druskininku M.K.Čurļoņa Mākslu skolas

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu panākumi Valsts konkursā

Kā ik gadus, viens no mūzikas un mākslas skolu obligātajiem pasākumiem ir dalība valsts konkursos. Piedalīšanās Valsts konkursā apliecina audzēķnu profesionālo varēšanu savā specialitātē, kā arī apliecina valsts finansējum lietderīgumu, jēgpilnu izlietojumu katrai skolai.

Šajā gadā valsts konkurss mūzikā tika organizēts pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē. Konkurss notiek trīs kārtās. Pirmā kārta notiek skolā, uz otro kārtu, kas notika Rīgā, J.Mediņa Mūzikas vidusskolā, tika izvirzīti Viktorija Graubiņa un Rebeka Elīna Sarma (flautas specialitāte, skolotāja Aiva Zauberga), Kirils Turovas (eifonija spēle, skolotājs Miervaldis Leja) un Reinis Baltiņš, (sitaminstrumentu spēle, skolotājs Raimonds Kalniņš). Visu audzēkņu koncertmeistare – Beata Geka.

3. konkursa kārtai – finālam tika izvirzīti Reinis Baltiņš un Kirils Turovs. Jāpiezīmē, ka, izvērtējot 2. kārtas rezultātus, tikai vislabākie tiek izvirzīti uz Valsts konkursa finālu, tāpēc VJMMS priecēja jau pati izvirzīšana finālam. Sitaminstrumentu spēles fināls 16. februārī notika jaunajā Vidzemes koncertzālē “Cēsis”. Reinis atskaņoja divus skaņdarbus: K.Bollinga Javaineses daļu no “Svītas marimbai ar klavierēm” un H.Smita “Drumming Alone” (bungu komplektam). Attiecīgajā vecuma grupā piedalījās 15 audzēkņi no visas Latvijas. Reinis godam pārstāvēja mūsu skolu Latvijas vislabāko audzēkņu konkurencē.

Savukārt 21. februārī Kirils Turovs skolu valsts mērogā pārstāvēja Rīgā, A.Dombrovska mūzikas skolā, konkursā atskaņojot B. Britena “Ošu gatve” un Dž. Rossīni “Maršs no uvertīras Vilhelms Tells”. Attiecīgajā vecuma grupā startēja 5 vislabākie audzēkņi no visas Latvijas. Kirils demonstrēja pārsteidzoši labu, izcilu, virtuozu priekšnesumu un saņēma žūrijas visaugstāko novērtējumu, iegūstot 1. vietu valstī.

VJMMS audzēknis Kirils Turovs līdz ar to ir kļuvuši par 2015. gada Valsts konkursa eifonija spēlē uzvarētājiem! Skolotājs M.Leja, kurš līdz ar Kirila sagatavošanu konkursam nupat Ādažos piedzīvojis pirmatskaņojumu savai saksofona kompozīcijai “Ej, mosties!” un gatavojas kārtējam autorkoncertam, Kirila sasniegumu raksturoja: “Audzēknis ir muzikāls, ļoti emocionāls, bet atskaņotais Dž. Rossīni skaņdarbs pēc sarežģītības atbilst starptautiskas klases mūzikas vidusskolas līmenim. To atzina arī žūrija, kura, Kirila priekšnesumam beidzoties, sirsnīgi aplaudēja. Eifonija spēlē ir atrasts savdabīgs muzicēšanas “knifiņš”, kuru Kirils ir uztvēris un spēj spoži izpildīt. Tāpēc arī labie panākumi. Ja audzēknis turpmāk būtu vēl mazliet čaklāks, mēs ar panākumiem varētu startēt starptautiskos konkursos. Prieks, ka izdodas šādi “modināt” jaunos talantus”.

Atzīstami, ka Kirils izmanto skolas piedāvāto iespēju un paralēli eifonija spēles mācībām mācās arī vizuāli plastiskās mākslas nodaļā, piedalās izstādēs.

No sirds apsveicam Kirilu un viņa skolotāju M.Leju, kā arī koncertmeistari B.Geku ar fantastisko sasniegumu!

K.Turovs un koncertmeistare B.Geka

K. Mārtiņas sasniegums grafikas konkursā Polijā

1.decembrī Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā (VJMMS) saņemta informācija no 19. Starptautiskās bērnu un jauniešu grafikas biennāles Toruņā, Polijā. Konkursu organizē Toruņas pilsētas Bērnu mākslas centrs un galerija sadarbībā ar Polijas Kultūras un nacionālā mantojuma ministriju, Toruņas vojevodisti un Toruņas pilsētu. Konkursā ikreiz piedalās vairāki VJMMS Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkņi skolotājas – grafiķes Vidagas Grīnbergas vadībā. 2014. gada konkursa organizatori sūta diplomu audzēknei Katrīnai Mārtiņai! Sūtījumā līdz ar krāšņi iespiestu bukletu, konkursa radošo darbnīcu ierakstu disku, atzinību skolotājai V.Grīnbergai, ir arī uzaicinājums startēt nākamajā konkursā.

Konkursā pavisam piedalījās 48 valstu audzēkņi ar 10 654 darbiem. No Latvijas tikuši nosūtīti 210 darbi, bet izstādīti – tikai puse no tiem. Savukārt līdz diploma godam tikuši 18 Latvijas bērnu darbi, un to skaitā arī mūsu Katrīnas darbs. Apsveicam Katrīnu Mārtiņu un skolotāju Vidagu Grīnbergu!

VJMMS mākslas nodaļas absolventu 2011. gada diplomdarbi

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļu audzēkņi jūnijā strādāja pie diplomdarbiem bet 16. jūnijā Zvejniekciema kultūras nama zālē notika diplomdarbu aizstāvēšana un apliecību par profesionālās ievirzes mākslas izglītības pasniegšana. Katru gadu vismaz viens diplomdarbs tiek izstrādāts Saulkrastiem, Zvejniekciemam – sabiedriskām ēkām. Līdz šim jau tapuši darbi VJMMS mūzikas skolas ēkas interjeram, Zvejniekciema vidusskolas, Saulkrastu bibliotēkas, Zvejniekciema kultūras nama un Saulkrastu bērnudārza “Rūķītis” interjeriem. Šogad vizuāli plastiskās mākslas nodaļu absolvēja 20 audzēkņi, no kuriem 3 audzēkņi diplomdarba tēmas saistīja ar Saulkrastu novadam nozīmīgiem sabiedrisko ēku interjeriem, bet Kārlis Kosmačevs veidoja projektu – maketu jauniešu skeitparkam Zvejniekciemā (darba vad. V.Grīnberga un I.Lazdauska). Katrīnas Kosmačevas diplomdarba tēma – lielformāta, figurāla jauniešu kompozīcija – sienas gleznojums ar akrila krāsām Zvejniekciema vidusskolā “Garais starpbrīdis” (darba vad. M.Alena), Daniela Krūmiņa izstrādāja kolorītā bagātas un kompozicionāli ietilpīgas dekoratīvas gleznas “Salutem Herba” Saulkrastu slimnīcai (darba vad. D.Pērkone). Abas absolventes saņēma eksāmenu komisijas visaugstāko novērtējumu – “10”. Anita Aišpure izstrādāja dekoratīvu sienas gleznojumu “Baltā kāpa” Saulkrastu bibliotēkā (darba vad. R.Grāmatiņa).

Pārējie audzēkņi strādājuši arī pie personiskākiem, bet ne mazāk izteiksmīgiem darbiem – savai mājai, istabai, ģimenei. Audzēkņi apguvuši dažādas grafikas tehnikas, audumu apdrukas, zīda apgleznošanas, aušanas, porcelāna apgleznošanas, filcēšanas, akrila glezniecību. Agneses Alehnovičas darbs – dīvāna pārklājs “Pietura” (vad. R.Grāmatiņa) izcēlās ar īpaši oriģinālu risinājumu – pašas izstrādātām auduma, dažādu faktūru figūrām – lellēm. Amandas Alehnovičas darbs – trauku komplekts ģimenei “Ēdam kopā” (vad. D.Pērkone) savukārt izcēlās ar dizaina un ģimeniskuma pieeju – darināts, studējot un siluetos portretējot ģimeni.

Edīte Baltiņa diplomdarbā veidoja austu spilvenu komplektu “Jūra” (vad. R.Grāmatiņa), pārliecinot ar darba apjomu, niansētas krāsu izjūtas un perfektu tehnisko izpildījumu. Stefānija Egle darināja gultas pārklāju “Nakts arī ira diena” (vad. D.Pērkone) – apjomīgu un kolorītā piesātinātu, saskaņotu interjera objektu komplektu. Arī Elīna Strazdiņa darināja interjera objektu – apgleznotu aizslietni “Tavi raksti maniem spārniem” (vad. R.Grāmatiņa), kas pārliecināja ar filozofisko risinājumu no melnbaltās līdz piesātinātai krāsu gammai. Dārta Vijgrieze filcēšanas tehnikā radīja spilvenu komplektu “Tropu saulriets” (vad. R.Grāmatiņa) – izcilā tehnikas, lakoniskas filcētu ciļņu kompozīcijas un krāsas tandēmā. Anna Madara Pērkone veica gleznojumu interjerā “Starp divām sienām” (vad. D.Pērkone) – dažādu materiālu faktūru un krāsu pāreju interesantu salikumu personiskajam interjeram. Diāna Zariņa akrila tehnikā izstrādāja 8 gleznojumus “Putni” (vad. M.Alena) – dzīvespriecīgu un asprātīgu vizuālu sēriju, balstītu uz dabā vēroto, eksotisko putnu studijām. Pirmā VJMMS Carnikavas filiāles absolvente Zanda Zaruma 4 liela formāta grafiku ciklā “Dabas ritmi” (vad. G.Brakovska) tušas un akrila tehnikā filigrānām līnijām risināja dabas formu un portretu ritmus. Īpaši atzīmējami arī darbietilpīgie Zvejniekciema māklsas nodaļas absolventu grafikas darbi, kuru vadītāja V.Grīnberga, izmantojot dažādas tehnikas un speciālās grafikas spiedes iespējas, pratusi aizraut. Matīss Šmits izstrādāja grafiku ciklu “Zvejniekciema vidusskola” 4 dažādās tehnikās, bet Vilnis Juris Turkovs – 6 asprātīgi filosofisku grafiku ciklu “Galds ar evolūciju” sausās adatas tehnikā. Visi minētie 11 audzēkņi saņēma eksāmenu komisijas visaugstāko vērtējumu – “10”.

Agate Langrāte ar renesanses laika cienīgu eleganci un bija veidojusi ģipša maskas “Dvēseles atspulgs krāsās” (vad. R.Grāmatiņa), Andrejs Plankājs radījis krēslu, ar efektīgas auduma kompozīcijas palīdzību mainot tā seno veidolu uz modernu interjera objektu (vad. R.Grāmatiņa).

Madara Nipere darbu – “Galdauts lauku mājai” (vad. V.Grīnberga) veidoja auduma apdrukas tehnikā, arī fotogrāfijas, Paula Emmija Irbena, apgleznojot audumu, radīja spilgtu, dekoratīvu spilvenu komplektu “Zivis” (vad. R.Grāmatiņa), bet Žanete Megere dekoratīvā, tonāli klusinātā gleznojumā “Wide Awake In A Dream” (vad.D.Pērkone) vizualizēja sapņu motīvus.

Kā ik gadus, diplomdarbu vērtēšanā tika pieaicināts recenzents no citas izglītības iestādes. Ar to vērtēšanā ieviešam lielāku objektivitāti un “svaigu” redzējumu, vērtējumu. Pieaicinātais diplomdarbu recenzents – vides mākslinieks, Ogres mākslas skolas direktors Pēteris Aulmanis teica, ka ir pārsteigts skatīt tik daudz izcilu, radošu, liela apjoma darbus vienuviet un atzīme “desmit” patiesībā ir pārāk maza, lai adekvāti novērtētu paveiktos darbus, rezultātus. Arī faktu, ka 4 liela apjoma, kvalitatīvi darbi izstrādāti tieši Saulkrastu novada iestādēm, P.Aulmanis vērtēja kā VJMMS gudru sasniegumu, uz kādu Ogres mākslas skola vēl tikai mēģinās tiekties.

VJMMS patiesi lepojas ar šī gada mūzikas un mākslas absolventiem un fantastisko pedagogu darbu! Lai veicas tālākajā profesionālajā izglītībā, lai rodas ieceres, idejas, darbi un Saulkrastu novadam – radošs potenciāls nākotnei.

2011diplomdarbi

VJMMS mākslas nodaļas audzēkne Dita Kantore iegūst bronzas godalgu Starptautiskā konkursā Turcijā

VJMMS 2011. gada sākumā piedalījās Turcijas Mizyal mākslas muzeja rīkotajā starptautiskajā mākslas konkursā Gaziantepā. Konkursā piedalījās bērni un jaunieši no 60 skolām, 19 pasaules valstīm. Jūnijā vidū saņemta ziņa, ka Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkne Dita Kantore konkursā ieguvusi Bronzas godalgu. Skola saņēmusi arī krāšņu konkursa bukletu ar godalgoto darbu reprodukcijām. Starptautiskā konkursa diploms – pateicība arī Mārai Alenai, Ditas skolotājai Apsveicam!

VJMMS audzēkņu Kaspara Stepes un Agneses Gekas panākumi Starptautiskajā konkursā

VJMMS flautas specialitātes audzēkne Agnese Geka /skolotājs Miervaldis Leja, koncertmeistare Beate Geka/un sitaminstrumentu specialitātes audzēknis Kaspars Stepe /skolotājs Raimonds Kalniņš, koncertmeistars Andis Bahmanis/ 31. maijā piedalījās XX Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā “Sigulda – 2011”.

Abi audzēkņi guva izcilus panākumus – K.Stepe savā vecuma grupā 23 dalībnieku konkurencē ieguva 3. vietu, bet A.Geka 24 dalībnieku konkurencē – diplomu. Apsveicam!

stepegeka

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas panākumi Starptautiskajā grafikas konkursā Polijā

Konkursā, kas notika Polijas pilsētā Toruņā, tika iesūtīti 9474 darbi no 43 pasaules valstīm. Žūrija izstādei atlasīja 1193 darbus no 38 valstīm. Žūrijā strādāja mākslinieki, grafiķi, mākslas zinātnieki no Vācijas, Polijas, Bulgārijas, Slovākijas.  No Latvijas pavisam konkursam tika iesūtīti 165 darbi, bet Latviju starptautiskajā izstādē kopumā pārstāvēja tikai 13 darbi no Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas, Rīgas Grafikas darbnīcas “Galerija Centrs”, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Tukuma Mākslas skolas.

Laureāti no VJMMS – Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkņi Elza Kalniņa un Vilnis Juris Turkovs strādāja linogriezuma tehnikā skolotāju Vidagas Grīnbergas un Māras Alenas vadībā.

Audzēkņi un skolotājas saņēmuši diplomus un lieliskus izstādes darbu katalogus. Apsveicam abus laureātus un viņu skolotājas!

Laureātu darbi apskatāmi www.galeriadziecka-eduart.pl

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas laureāti konkursā Es dzīvoju pie jūras

Š.g. oktobrī un novembrī VJMMS audzēkņi radīja darbus vizuālās mākslas konkursam “Es dzīvoju pie jūras”. Šī gada konkurs tēma bija “Saulē un vējā”. 3. decembrī notika konkursa izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana “Līvu Akvaparkā”.

Apsveicam laureātus – VJMMS Zvejniekciema mākslas nodaļas 2. kursa audzēkni Ričardu Sergejevu un Carnikavas mākslas nodaļas 1. kursa audzēkni Ketiju Skarbovsku un skolotājas – Rasu Grāmatiņu, Māru Alenu, Vidagu Grīnbergu, Lilitu Rihteri!

Laureātu darbi apskatāmi www.jurmala.art.lv

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem jauni starptautiska mēroga panākumi

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Saulkrastu mākslas nodaļas audzēkne Justīne Plankāja februārī saņēmusi divus apbalvojumus par izciliem darbiem Starptautiskajos vizuālās mākslas konkursos/izstādēs “Vienmēr zaļš, vienmēr zils” Polijā un “Manas tautas etnogrāfiskie tērpi un dejas” Slovēnijā.

Slovēnijas konkursā šogad piedalījās vairāk kā 10 000 autoru no 46 pasaules valstīm. Visi godalgas guvušie darbi apskatāmi internetā www.celje.si/en, sadaļā “ The Gallery of Young people’s art works”.

No kopskaitā septiņiem apbalvotajiem autoriem no Latvijas, divi ir VJMMS audzēkņi. Līdz ar Justīni panākumus guvis arī Carnikavas filiāles audzēknis Ēriks Sadovskis (8 g.).