Kontakti un rekvizīti

Direktore
Ieva Lazdauska, tel. 68206471, mob. 26563226
e-pasts: ieva.lazdauska@saulkrasti.lv


Direktora vietniece mācību darbā
Līga Ķestere, tel. 67954160, mob. 28449184

Lietvede
Anita Bauere, tel. 67954160, mob. 29124735

anita.bauere@saulkrasti.lv

E-pasts
vidzemes.jurmala@inbox.lv (tajā skaitā apjomīgiem sūtījumiem, pielikumiem, foto u.tml.)

Skolotāju istaba Zvejniekciemā
Ostas iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161
Tel. 68206472

Administrācija un mūzikas nodaļas Zvejniekciemā
Ostas iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161
Tālrunis un fakss: 67954160

Mākslas nodaļa Zvejniekciemā  
Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161
Tālr. 66954389, 29722595

Mūzikas un mākslas nodaļas Saulkrastos
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Tel. 66954387, mob. 20011306

Skolas rekvizīti mācību līdzfinansējumam
Saņēmējs: Saulkrastu novada dome
Reģ.nr. 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV-2160
Konts: LV38 HABA 0551 0358 9525 0

Maksājumā jānorāda:
Par (vārds, uzvārds) mācībām VJMMS (laika periods, par kuru maksā)