Kontakti un rekvizīti

Direktore
Ieva Lazdauska, mob. 26563226
e-pasts: ieva.lazdauska@saulkrasti.lv

Pieņem Zvejniekciemā, Ostas ielā 15 vai Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1b, vai Saulkrastos, Raiņa ielā 8, Ainažu ielā 12, iepriekš telefoniski vienojoties par dienu un laiku.


Direktora vietniece mācību darbā
Līga Ķestere, tel. 67954160, mob. 28449184

Lietvede
Anita Bauere, tel. 67954160, mob. 29124735

anita.bauere@saulkrasti.lv

E-pasts
vidzemes.jurmala@inbox.lv (tajā skaitā apjomīgiem sūtījumiem, pielikumiem, foto u.tml.)

Skolotāju istaba Zvejniekciemā
Ostas iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161
Tel. 68206472

Administrācija un mūzikas nodaļas Zvejniekciemā
Ostas iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161
Tālrunis un fakss: 67954160

Mākslas nodaļa Zvejniekciemā  
Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161
Tālr. 66954389

Mākslas nodaļa Saulkrastos
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Tel. 66954387, mob. 20011306

Mūzikas nodaļa Saulkrastos – dežurante no 15.09.2023.

Ainažu iela 12, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160

Tālr. 68206471 (pāradresācija – skolas direktorei), 29722595

Skolas rekvizīti mācību līdzfinansējumam
Saņēmējs: Saulkrastu novada dome
Reģ.nr. 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV-2160
Konts: LV38 HABA 0551 0358 9525 0

Maksājumā jānorāda:
Par (vārds, uzvārds) mācībām VJMMS (laika periods, par kuru maksā)