Kontakti un rekvizīti

Direktore
Ieva Lazdauska, tālr. mob. 26563226
e-pasts: ieva.lazdauska@saulkrasti.lv

Pieņem Zvejniekciemā, Ostas ielā 15 vai Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1b, vai Saulkrastos, Raiņa ielā 8, Ainažu ielā 12, iepriekš telefoniski vienojoties par dienu un laiku.


Direktora vietniece mūzikas izglītības darbā
Līga Ķestere, tālr. 67954160, mob. 28449184

Pieņem Zvejniekciemā, Ostas ielā 15, iepriekš telefoniski vienojoties par laiku

Direktora vietniece mākslas izglītības darbā

Rasa Grāmatiņa, tālr. mob. 20011306

Pieņem Saulkrastos, Raiņa ielā 8,

pirmdienās no pl. 13.00-14.00 un 18.00-19.00,

ceturtdienās no 14.00-15.00 un 19.00-20.00,

iepriekš telefoniski precizējot laiku

Lietvede
Anita Bauere, tālr. 67954160, mob. 29124735

Zvejniekciemā, Ostas ielā 15

anita.bauere@saulkrasti.lv

E-pasts
vidzemes.jurmala@inbox.lv (tajā skaitā apjomīgiem sūtījumiem, pielikumiem, foto u.tml.)

Skolotāju istaba Zvejniekciemā
Ostas iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161
Tālr. 68206472

Administrācija un mūzikas nodaļas Zvejniekciemā
Ostas iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161
Tālrunis: 67954160

Mākslas nodaļa Zvejniekciemā  
Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161
Tālr. 66954389, mob.

Mākslas nodaļa Saulkrastos
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Tālr. 66954387, mob. 20011306

Mūzikas nodaļa Saulkrastos – dežurante

Ainažu iela 12, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160

Tālr. mob. 29722595

Skolas rekvizīti mācību līdzfinansējumam
Saņēmējs: Saulkrastu novada dome
Reģ.nr. 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV-2160
Konts: LV38 HABA 0551 0358 9525 0

Maksājumā jānorāda:
Par (vārds, uzvārds) mācībām VJMMS (laika periods, par kuru maksā)