Dokumenti

IEKŠĒJIE DOKUMENTI

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu apguvei VJMMS

Skolas nolikums_SND iekšējie noteikumi

REGLAMENTS par vērtēšanu_pārcelšanu

Izglītošanas līgums_VJMMS

Iesniegums_uzņemšanai VJMMS

Iesniegums par datu publicitati

Iesniegums_VJMMS_daudzbernu_gimene

SAITES UZ ĀRĒJIEM DOKUMENTIEM