Dokumenti

IEKŠĒJIE DOKUMENTI

Noteikumi “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Saulkrastu novada izglītības iestādēs”

REGLAMENTS_Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas, pārcelšanas, atskaitīšanas kārtība_2022

Izglitosanas ligums 2022 VJMMS

Iesniegums_uznemsanai_VJMMS_2022

Iesniegums par datu publicitati

Iesniegums_VJMMS_daudzbernu_gimene

Skolas Nolikums

Reglaments par plenera un muzeju praksi MAKSLAS IZGLITIBA

IEKSEJAS KARTIBAS NOTEIKUMI AUDZEKNIEM_2024

SAITES UZ ĀRĒJIEM DOKUMENTIEM