Dokumenti

IEKŠĒJIE DOKUMENTI

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu apguvei VJMMS

REGLAMENTS par vērtēšanu_pārcelšanu

Izglītošanas līgums_VJMMS

Iesniegums_uzņemšanai VJMMS

Iesniegums par datu publicitati

Iesniegums_VJMMS_daudzbernu_gimene

Skolas Nolikums

Skolas pašvērtējums 2020_2021

SAITES UZ ĀRĒJIEM DOKUMENTIEM