Administrācija

Direktore
Ieva Lazdauska, tel. 26563226
e-pasts: ieva.lazdauska@saulkrasti.lv

Direktora vietniece mācību darbā
Līga Ķestere, tel. 28449184
Tālrunis un fakss: 67954160