Par līdzfinansējumu VJMMS no 1. janvāra

Kopš 2020. gada 7. decembra līdz 18. decembrim mācības Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā (VJMMS) notika attālināti, bet līdz 4. decembrim – klātienē. Savukārt ziemas brīvlaiks (izņemot absolventu kursu/klasi) ilga līdz pat 22. janvārim (ieskaitot). Ņemot vērā šo apstākli un lai atbalstītu VJMMS audzēkņu ģimenes, Saulkrastu novada dome 27. janvārī lēma uz pusi samazināt aprēķinātā līdzfinansējuma apjomu, sākot no 2021. gada 1. janvāra līdz laikam, kad tiks pieņemts lēmums par klātienes mācību atsākšanu VJMMS.

Jau esam informējuši, ka VJMMS mācības notiks arī jūnijā, bet par šo mēnesi līdzfinansējuma nebūs.

Tātad no 1. janvāra maksa par vienas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi noteikta:

8,50 eiro mēnesī – audzēkņiem, kuriem līdz šim nebija piemērojami nekādi mācību līdzfinansējuma atvieglojumi;

4,25 eiro mēnesī daudzbērnu ģimenēm, ja VJMMS mācās viens šīs ģimenes bērns;

2,12 eiro mēnesī (par katru bērnu) daudzbērnu ģimenēm, ja VJMMS mācās divi šīs ģimenes bērni;

Bezmaksas mācības (tāpat kā līdz šim) ir daudzbērnu ģimenēm, ja VJMMS mācās trīs šīs ģimenes bērni, kā arī bērniem – invalīdiem.

Sagatavošanas klases mācības mūzikas un mākslas izglītībā šobrīd nenotiek.

Sekojot vecāku izteiktām vēlmēm sagatavošanas klases mācības attālināti var atsākties, bet šīs klases audzēkņiem nekādas mācību līdzfinansējuma atlaides piemērotas netiek.