Uzņemšana

2020. gadā uzņemšana mūzikas nodaļās notiks augusta beigās, bet jau tagad topošo audzēkņu vecāki tiek aicināti sazināties ar skolas vadību individuāli, lai izvērtētu mācīties iespējas, specialitātes, audzēkņu piemērotību mācībām.

Skat. sadaļu MŪZIKA – PROGRAMMAS.

Zvaniet droši, runāsim par iespējām, precizēsim vēlmes.

Skat. sadaļu PAR SKOLU – KONTAKTI :)

Par uzņemšanas datumiem nepieciešams sekot informācijai “Saulkrastu domes ziņās” kā arī portālā www.saulkrasti.lv un skolas mājas lapā.

Audzēkņi tiek gaidīti:
1. klasē – 7-9 gadu vecumā.
Saksofona, trompetes, eifonija, mežraga, akordeona, kokles, ģitāras specialitātēs uzņem no 8-10 gadu vecuma, individuāli tiekoties un pārliecinoties par audzēkņa piemērotību konkrēta mūzikas instrumenta apguvei.

Iestājoties pārbauda audzēkņu muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu.

Iepriekšējas priekšzināšanas nav nepieciešamas. Iestājoties nepieciešams

1) iesniegt Skolas vadībai adresētu iesniegumu (noteikta parauga veidlapu – pieejama sadaļā “Dokumenti”, iespējams izprintēt uz aizpildīt jau iepriekš, kā arī aizpildīt uz vietas, stājoties skolā).
2) uzrādīt Bērna dzimšanas apliecību.

Ar katra audzēkņa vecākiem tiek slēgts Izglītošanas līgums (pieejams sadaļā “Dokumenti”, iespējams izprintēt uz aizpildīt jau iepriekš, kā arī aizpildīt vēlāk, individuāli tiekoties mācību gada sākumā).

Vecāki un audzēkņi tiek iepazīstināti ar Saulkrastu novada saistošajiem Noteikumiem   ,”Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes programmu apguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā,” “Iekšējās kārtības noteikumiem”, “Kārtību par audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē” u.c. (visi pieejami sadaļā “Dokumenti”).

Skola aicina pieteikties 5 – 7 gadus jaunus bērnus sagatavošanas klasē. Darbs sagatavošanas klasēs notiek pēc individuālām programmām saskaņā ar audzēkņu spējām un vecāku vēlmēm.

Esiet laipni gaidīti!