Programmas

Pūšaminstrumentu klase

Flauta, saksofons, mežrags, eifonija, klarnete, trompete.

Vēlamais mācību uzsākšanas vecums:
Sagatavošanās klasē – ievērojot bērna fizisko attīstību.
1. klasē – 7 gadu vecumā (flauta), 9/10 gadu vecumā (pārējie pūšaminstrumenti).
Mācību ilgums – 6 (7) gadi.
Iespēja apmeklēt skolas kori!

Mācību priekšmeti:
Solfedžo – 2 stundas nedēļā
Specialitāte – 2 stundas nedēļā
Kolektīvā muzicēšana – 0,5 stundas nedēļā (sākot no 2. klases)
Mūzikas literatūra – sākot no 2. klases
Vispārējās klavieres – 0,5 stundas nedēļā (sākot no 2. klases)

Specialitātes skolotāji: Aiva Zauberga (flauta), Miervaldis Leja (saksofons, mežrags, eifonija, klarnete, trompete, flauta), Zane Aišpure (saksofons).
Solfedžo, mūzikas literatūras skolotāji: Dace Kalniņa, Maija Kluša, Līga Ķestere, Eleonora Širškova.
Vispārējo klavieru skolotāji: Tamāra Āriņa, Solveiga Boka, Ieva Bahmane, Andis Bahmanis, Eleonora Širškova.

Sitaminstrumentu klase

Vēlamais mācību uzsākšanas vecums:
Sagatavošanas klasē no 6 gadu vecuma
1. klasē no 7 gadu vecuma.
Mācību ilgums – 6 (7) gadi.
Iespēja apmeklēt skolas kori!

Mācību priekšmeti:
Solfedžo – 2 stundas nedēļā
Specialitāte – 2 stundas nedēļā
Kolektīvā muzicēšana – 0,5 stundas nedēļā (sākot no 2. klases)
Mūzikas literatūra – sākot no 2. klases
Vispārējās klavieres – 0,5 stundas nedēļā (sākot no 2. klases)

Specialitātes skolotājs: Raimonds Kalniņš.
Solfedžo, mūzikas literatūras skolotāji: Dace Kalniņa, Maija Kluša, Līga Ķestere, Eleonora Širškova.
Vispārējo klavieru skolotāji: Tamāra Āriņa, Solveiga Boka, Ieva Bahmane, Andis Bahmanis, Eleonora Širškova.

Taustiņinstrumentu spēle

Klavieres, akordeons

Vēlamais mācību uzsākšanas vecums:
Sagatavošanas klasē 5 – 6 gadu vecumā
1. klasē klavieru specialitātē uzņemam no 7 gadu vecuma. Mācību ilgums – 8 (9) gadi

1. klasē akordeona specialitātē uzņemam no 8 (9) gadu vecuma. Mācību ilgums – 8 (9) gadi.

Iespēja apmeklēt skolas kori!

Mācību priekšmeti:
Solfedžo – 2 stundas nedēļā
Specialitāte – 2 stundas nedēļā
Kolektīvā muzicēšana – 0,5 stundas nedēļā (sākot no 3. klases)
Mūzikas literatūra – sākot no 4. klases

Specialitātes skolotāji:
Klavieres – Tamāra Āriņa, Solveiga Boka, Ieva Bahmane, Andis Bahmanis, Beata Geka, Eleonora Širškova.
Akordeons – Maija Namniece.
Solfedžo, mūzikas literatūras skolotāji: Dace Kalniņa, Maija Kluša, Līga Ķestere, Eleonora Širškova.

Vokālā mūzika/kora klase

Vēlamais mācību uzsākšanas vecums:
Sagatavošanas klasē no 6 gadu vecuma
1. klasē no 7 gadu vecuma.
Mācību ilgums – 8 (9) gadi.

Mācību priekšmeti:
Solfedžo – 2 stundas nedēļā
Specialitāte – 0,5 stunda nedēļā solo dziedāšana (sākot no 1. klases; no 6. klases 1 stunda nedēļā)
Diriģēšana – 0,5 stundas nedēļā (no 7. klases)
Koris – 2 stundas nedēļā
Vokālais ansamblis – 1 stunda nedēļā
Mūzikas literatūra – sākot no 4. klases
Klavieres – 1,5 stundas nedēļā (sākot no 1. klases; no 7. klases 2 stundas nedēļā).

Specialitātes skolotāji: Ināra Freimane
Solfedžo, mūzikas literatūras skolotāji: Dace Kalniņa, Maija Kluša, Eleonora Širškova.
Vispārējo klavieru skolotāji: Tamāra Āriņa, Solveiga Boka, Ieva Bahmane, Andis Bahmanis, Beata Geka, Eleonora Širškova.

Stīgu instrumentu spēle

Kokle, ģitāra, vijole.

Vēlamais mācību uzsākšanas vecums:
Sagatavošanas klasē no 6 gadu vecuma.
1. klasē vijoles specialitātē no 7 gadu vecuma. Mācību ilgums – 8 (9) gadi.

1. klasē kokles un ģitāras specialitātē no 8 (9) gadu vecuma. Mācību ilgums – 6 (7) gadi.

Iespēja apmeklēt skolas kori!

Mācību priekšmeti:
Solfedžo – 2 stundas nedēļā
Specialitāte – 2 stundas nedēļā
Kolektīvā muzicēšana – 0,5 stundas nedēļā (sākot no 2. klases)
Mūzikas literatūra – sākot no 2. klases
Vispārējās klavieres – 0,5 stundas nedēļā (sākot no 2. klases)

Specialitātes skolotāji: Anita Viziņa-Nīlsena (kokle), Justs Liepiņš (vijole).
Solfedžo, mūzikas literatūras skolotāji: Dace Kalniņa, Maija Kluša, Eleonora Širškova.
Vispārējo klavieru skolotāji: Tamāra Āriņa, Solveiga Boka, Ieva Bahmane, Andis Bahmanis, Beata Geka, Eleonora Širškova.