Absolventi

1971. gads

1.Arta Bērziņa (klavieres)

1972. gads

2.Inta Folkmane (akordeons)
3.Gunārs Leja (klarnete)
4.Elita Tauriņa (klavieres)

1973. gads

5.Margita Fridberga (akordeons)
6.Helga Odiņa (klavieres)
7.Elita Kudule (akordeons)
8.Dainis Ozols (akordeons)
9.Anita Legzdiņa (klavieres)
10.Aivars Stopiņš (akordeons)
11.Tatjana Leice (klavieres)

1974. gads

12.Ināra Lazdiņa (akordeons)
13.Regīna Vilūnas (akordeons)
14.Rasma Skudra (akordeons)
15.Laila Bāliņa (klavieres)
16.Ligita Skujiņa (akordeons)
17.Aivars Pētersons (klavieres)
18.Indra Šivare (akordeons)

1975. gads

19.Rihards Gereišs (klarnete)
20.Dainis Ozols (klarnete)
21.Dainis Kramiņš (vijole)
22.Elita Lejasmeijere (klavieres)
23.Līga Mangale (klavieres)
24.Uģis Putniņš
25.Ingus Pētersons (klavieres)
26.Jānis Raudovičs (klarnete)
27.Dace Kreicšteine (klavieres)

1976. gads

28.Sandra Celma (klavieres)
29.Imants Sīpols (klarnete)
30.Andris Gusārs (trompete)
31.Vēsma Sūniņa (klavieres)
32.Daiga Grīnberga (klavieres)
33.Pēteris Studers (trompete)
34.Iluta Frīdenberga (klavieres)
35.Anda Trinīte (klavieres)
36.Raimonds Muskars (trompete)
37.Jurijs Žigālo (saksofons)
38.Jānis Rozenbergs (klavieres)

1977. gads

39.Andis Bahmanis (klavieres)
40.Andis Kupavskis (trompete)
41.Jānis Bāliņš (klavieres)
42.Inese Ločmele (akordeons)
43.Monta Frīdenberga (vijole)
44.Iveta Murāne (klavieres)
45.Einārs Kizjalo (klavieres)
46.Raita Vikmane (akordeons)
47.Maija Krūmiņa (klavieres)
48.Anda Zēmele (klavieres)

1978. gads

49.Anda Grūbe (klavieres)
50.Anita Zandere (akordeons)
51.Ineta Šivare (klavieres)
52.Inese Zvaigzne (klarnete)
53.Signe Trinīte (klavieres)

1979. gads

54.Sandra Apše (klavieres)
55.Linda Gaismiņa (čells)
56.Līga Auziņa (klavieres)
57.Aija Puķīte (klavieres)
58.Dace Bērziņa (klavieres)
59.Silvija Valdmane (vijole)

1980. gads

60.Andra Bernāte (vijole)
61.Nora Kuliševa (čells)
62.Ita Iļjina (klavieres)
63.Solveiga Opica (vijole)
64.Jana Jakševica (klavieres)
65.Rita Špūle (akordeons)
66.Mudīte Krūmiņa (vijole)
67.Ārija Baltiņa (akordeons)

1981. gads

68.Arta Jansone (klavieres)
69.Inese Platace (klavieres)
70.Jolanta Majevska (klavieres)
71.Guna Punka (čells)
72.Solveiga Muižniece (klavieres)

1982. gads

73.Alta Brūvere (akordeons)
74.Džahongula Ļebeģeva (klavieres)
75.Taiga Galeja (kora klase)
76.Inese Miķelsone (kokle)
77.Līga Graudiņa (kora klase)
78.Inga Punka (vijole)
79.Baiba Ivanova (kora klase)
80.Ingūna Skaģere (klavieres)
81.Maija Kluša (akordeons)
82.Antra Šlesere–Šlosere (vijole)
83.Indra Kūlīte (klavieres)

1983. gads

84.Ilva Augule (klavieres)
85.Santa Rumpe (klavieres)
86.Anna Dzene (čells)
87.Ligita Skuja (klavieres)
88.Liāna Dukaļeva (akordeons)
89.Natālija Stankēviča (akordeons)
90.Inga Legzdiņa (klavieres)
91.Laila Stepiņa (čells)
92.Inese Leišovnika (kokle)
93.Barba Tuzika (klavieres)
94.Arta Muižniece (vijole)
95.Velga Vītoliņa (kokle)
96.Jānis Rinkēvičs (ksilofons)

1984. gads

97.Arvo Barkāns (klavieres)
98.Ivanda Bukova (klavieres)
99.Marika Galeja
100.Vēsma Caune
101.Aija Matule
102.Lauris Bērziņš
103.Anita Bandere (kokle)
104.Didzis Kuliševs
105.Vija Barkāne
106.Ritvars Skukauskas
107.Artis Blankenbergs (klavieres)

1985. gads

108.Daiga Cināte (klavieres)
109.Kaspars Krauja (klavieres)
110.Līga Graudiņa (kora klase)
111.Dainis Pastars (čells)
112.Airisa Kārkliņa (klavieres)
113.Laila Rudoviča (klavieres)
114.Andris Kisiļevskis
115.Santa Sīpola (klavieres)

1986. gads

116.Kaspars Bindemanis (ksilofons)
117.Signe Puķīte (klavieres)
118.Raivo Bitaitis (mežrags)
119.Sanita Rumpe (kokle)
120.Viesturs Eglītis (akordeons)
121.Ilona Smilga (klavieres)
122.Juris Garbulis (akordeons)
123.Maira Vanaga (kokle)
124.Beata Hasiaka (klavieres)
125.Gundars Verners (akordeons)
126.Līga Koršunova (akordeons)
127.Raivo Vēbers (klarnete)
128.Daiga Latvena (akordeons)
129.Anda Visocka (kora klase)

1987. gads

1130.Santa Ancāne (klavieres)
131.Anete Meļko (flauta)
132.Edīte Bandere (klavieres)
133.Kristīne Mence (vijole)
134.Jeļena Čvarkova (flauta)
135.Renārs Rikards (klarnete)
136.Gunta Embrika (kokle)
137.Kristīne Spradzenko (flauta)
138.Danuta Hasiaka (čells)
139.Ramona Staņislavska (klavieres)
140.Ludmila Ignatenko (akordeons)
141.Ieva Strēle (klavieres)
142.Līga Jurciņa (klavieres)
143.Sandra Špalte (kokle)

1988. gads

144.Alens Ancāns
145.Jeļena Lapina
146.Signe Āboliņa
147.Sintija Rikarde
148.Laura Bērziņa
149.Zane Šiliņa
150.Baiba Embrika
151.Kristīne Tihamirova
152.Dina Gurska
153.Linda Tihanova
154.Juris Gurtiņš
155.Laila Zviedre
156.Marina Koršunova
157.Žanna Žuravļova

1989. gads

158.Eva Andersone
159.Ilze Kokareviča
160.Iveta Balode
161.Inga Lukaševica
162.Kristīne Balode
163.Anna Mangule
164.Līga Banga
165.Inese Mežale
166.Tatjana Gabovda
167.Inga Ņeveska
168.Andris Grāvis
169.Simona Reibace
170.Agrita Jansone
171.Mārīte Šivare
172.Viktors Kočanovskis

1990. gads

173.Ričards Bartašēvičs
174.Oksana Perehodova
175.Ilze Bērziņa
176.Indra Pietkeviča
177.Lelde Grūbe
178.Māris Špīss
179.Jeļena Mironova
180.Inese Visocka
181.Vivita Možajeva
182.Dace Vīgante

1991. gads

183.Kristīne Alehnoviča
184.Vita Ņikitina
185.Iluta Bauze
186.Zaiga Ozoliņa
187.Mairita Cipule
188.Kristīne Pētersone
189.Agnese Cvetkova
190.Dina Pūmane
191.Ieva Embrika
192.Māris Sproga
193.Ieva Kalēja
194.Inese Staņa
195.Sandra Kulpīte
196.Jānis Šiliņš
197.Svetlana Kuzmina
198.Ieva Šivare
199.Daneta Lūse
200.Tatjana Puruškeviča
201.Jūlija Ļipatova
202.Gita Grāvīte
203.Sandris Muižnieks

1992. gads

204.Astra Dreimane
205.Līga Daugaviete
206.Kirils Kirilovs
207.Edgars Bukovs
208.Jeļena Godenkova
209.Vladislavs Lapšins
210.Tatjana Kuzmina
211.Artūrs Kaņčs
212.Raivo Bernhards
213.Jurģis Grabčiks
214.Mari Pečaka
215.Kristīne Bērziņa
216.Aija Picalcelma
217.Ilze Līce
218.Aivars Paiders
219.Mairita Luriņa
220.Irina Ignatenko
220.Ieva Jugane
221.Ilona Novikova
222.Arta Neimane
223.Ieva Platace

1993. gads

224.Baiba Akerberga
225.Inga Purmale
226.Gunta Cīrule
227.Kristīne Steģe
228.Kristīne Jaudzeme
228.Jūlija Uvarova
229.Diāna Krieva
230.Jana Vimba
231.Elīna Lihačeva
232.Andrejs Žuravskis
233.Vilmārs Pavlovs
234.Jekaterina Lapšina
235.Lelde Puisāne

1994. gads

236.Sintija Bunga
237.Miks Āriņš
238.Inese Liskovceva
239.Anete Vilhelma
240.Olga Tjapina
241.Mārtiņš Tomsons
242.Līga Staņa
243.Līga Ceilerte
244.Karīna Barnaša
245.Silga Āriņa
246.Toms Cirdenis
247.Sarmīte Čerpakovska
248.Liene Rimša
249.Zita Duka
250.Viktorija Baranovska
251.Lelde Akerberga
252.Ludmila Tukača
253.Inese Bartkeviča
254.Diāna Dovgjallo
255.Jurģis Melderis
256.Natālija Akimova
257.Marina Šorina

1995. gads

258.Vladimirs Vedjaševs
259.Valdis Špīss
260.Jeļena Juzjuk
261.Elīna Lūse
262.Madara Celma
263.Arta Mača
264.Laura Terentjeva
265.Inga Plužmo
266.Elīna Steģe
267.Dace Dance
268.Ilze Sīle
269.Iveta Līduma
270.Māris Zutis

1996. gads

271.Mārtiņš Bite
272.Vlada Meļņikova
273.Valērija Bebriša
274.Laura Pavlova
275.Santa Buša
276.Ivars Tilindis
277.Arta Deniņa
278.Baiba Tretjakova
279.Inese Deniņa
280.Inese Zjatkova
281.Atis Duka
282.Zane Černišova
283.Indra Grapmane

1997. gads

284.Marija Andrejeva
285.Aleksandra Storonska
286.Jekaterina Gončarova
287.Anna Tarande
288.Zaiga Kārkliņa
289.Zane Zomberga
290.Dzintars Leja
291.Kārlis Bērziņš
292.Elīze Meldere
293.Maija Vernere
294.Liene Staņa

1998. gads

295.Zane Ašenkampfa
296.Daiga Ulmane
297.Linda Balode
298.Eva Ulmane
299.Anete Berga
300.Lelde Ķestere
301.Dace Dulpiņa
302.Mārtiņš Markovskis
303.Elīna Īriste
304.Dzintars Leja
305.Vladimirs Jevdokimenko
306.Gunita Kleša
307.Aija Kalsone
308.Vita Kārkliņa
309.Inga Kazaka
310.Guntis Strazdiņš
311.Kristīne Lūse
312.Elīna Štolde
313.Oksana Ļeoņidova
314.Elīna Vēja
315.Milena Meļņikova
316.Liāna Plaude
317.Baiba Jugane
318.Līva Bogdanova
319.Jānis Ozoliņš
320.Gatis Vīgants

1999. gads

321.Zane Labunska
322.Agris Ivbulis
323.Jānis Gulbis
324.Dace Linuža
325.Mikus Jākobsons
326.Elīna Brūvele
327.Jānis Mūrnieks
328.Kristīne Heidemane
329.Dace Freija
330.Ilze Kizjalo
331.Jevgēņijs Martiņenko
332.Zanda Poikāne
333.Aiga Upiniece
334.Viktorija Kantere

2000. gads

335.Jūlija Berezina
336.Mihails Naļivaiko
337.Linda Birzniece
338.Agnese Plēpe
339.Aija Broka
340.Lāsma Pommere
341.Līga Brūvele
342.Saulcerīte Stepiņa
343.Mārcis Baltgailis
344.Evija Toča
345.Kaspars Lucāns
346.Aija Ļevčonoka

2001. gads

347.Agita Ivbule
348.Aiva Priedīte
349.Ieva Kalniņa
350.Laura Saulīte
351.Jānis Kašs
352.Ilze Skujiņa
353.Žanna Kohņuk
354.Līga Zvilna

2002. gads

355.Reinis Bajors
356.Mare Pētersone
357.Ieva Buša
358.Māra Poikāne
359.Elīna Dreimane
360.Lauma Pommere
361.Mikus Krūmiņš
362.Tenis Preiss
363.Krista Lauska
364.Gita Puriņa
365.Austris Livdāns
366.Zanda Rulle
367.Andis Maksimovs
368.Inga Sparāne
369.Lelde Martinsone
370.Marika Šaripo
371.Evija Šivare
372.Tatjana Zemskova

2003. gads

373.Madara Bērziņa (kora klase)
374.Igors Plahins (klavieres)
375.Dace Černišova (klavieres)
376.Liene Pommere (kora klase)
377.Diāna Gubareva (klavieres)
378.Rūta Skujiņa (klavieres)
379.Evija Kapteine (klavieres)
380.Krista Sudraba (klavieres)
381.Inese Krasovska (vijole)

2004. gads

382.Madara Ceriņa (kora klase)
383.Aleksejs Kokorevičs (klavieres)
384.Anna Deniņa (klavieres)
385.Veronika Logina (klavieres)
386.Zane Freija (kokle)
387.Anete Pocjus (flauta)

2005. gads

388.Arvis Baltgalvis (tuba)
389.Ginta Skuja (akordeons)
390.Baiba Jurkeviča (kora klase)
391.Santa Tinkusa (kora klase)
392.Oskars Kapteinis (klavieres)
393.Olga Žoidikova (akordeons)

2006. gads

394.Marija Beļko (klavieres)
395.Igors Plahins (flauta)
396.Jeļena Gantimurova (akordeons)
397.Inga Prauliņa (klavieres)
398.Zane Kalniņa (vijole)
399.Juris Rīvītis (sitaminstrumenti)
400.Anete Krauze (kora klase)
401.Ieva Šivare (flauta)
402.Inga Leimane (akordeons)
403.Elīna Tīberga (flauta)
404.Nellija Majore (kora klase)

2007. gads

405.Gita Deniškāne (kokle)
406.Katrīna Skuja (klavieres)
407.Mārīte Grūbe (klavieres)
408.Alīna Strunkēviča (klavieres)
409.Lelde Lerha (kokle)
410.Ilze Švarcbaha (klavieres)
411.Ilva Ļevčonoka (klavieres)
412.Kristīna Trezune (klavieres)
413.Eduards Ozoliņš (trompete)
414.Krista Zadeika (klavieres)

2008. gads

415.Paula Birzniece (flauta)
416.Armands Rudušs (akordeons)
417.Kitija Blūma (klavieres)
418.Jānis Rumpe (sitaminstrumenti)
419.Baiba Jonāne (kokle)
420.Kitija Strupiša (akordeons)
421.Ieva Kalniņa (kokle)
422.Annija Tīberga (kokle)
423.Edgars Kapteinis (klavieres)
424.Elvijs Ernests Viļķels (eifonijs)
425.Māra Peilāne (klavieres)

2009. gads

426.Artūrs Augstmanis (akordeons)
427.Elīna Gusāre (kora klase)
428.Signe Bērziņa (flauta)
429.Krista Linda Kūla (kora klase)
430.Viesturs Bērziņš (sitaminstrumenti)
431.Kate Krūmiņa (vijole)
432.Elizabete Anna Boka (vijole)
433.Diāna Lapčinska (klavieres)
434.Agnese Geka (flauta)
435.Elvis Skrīvelis (sitaminstrumenti)
436.Raimonds Grūbe (akordeons)

2010. gads

437.Sabīne Brīniņa (kokle)
438.Viktorija Vintere (klavieres)

2011. gads

439.Laura Berklava (vijole)
440.Eduards Plankājs (kora klase)
441.Emīlija Ieva Boka (flauta)
442.Linda Liliana Pūle (kora klase)
443.Lūcija Jurjāne (ģitāra, kora klase)
444.Roberts Romanovs (flauta)
445.Ieva Jurkeviča (vijole)
446.Patrīcija Vasiļevska (klavieres)
447.Āris Klešs (klavieres)
448.Dārta Zaļkalne (klavieres)
449.Anna Madara Pērkone (klavieres)

2012. gads

450.Katrīna Amoliņa (flauta)
451.Pēteris Osītis (klavieres)
452.Mārtiņš Einiks (saksofons)
453.Alise Vasiļevska (klavieres)
454.Arta Grabčika (flauta)
455.Markuss Gūtmans (saksofons)
456.Elīna Nolle (kora klase)

2013. gads

457.Andis Baltgalvis (ģitāra)
458.Dita Kantore (ģitāra)
459.Edgars Mārtiņš Bāliņš (kora klase)
460.Elīza Lapkovska (saksofons)
461.Tīna Fridrihsone (akordeons)
462.Marlēna Vīgante (klavieres)
463.Kristiāna Marija Kalvāne (klavieres)

2014. gads

464.Marta Balode (klavieres)
465.Elīna Kūliņa (kora klase)
466.Stefānija Egle (klavieres)
467.Krista Līmane (čells)
468.Ludvigs Jemeļjanovs (ģitāra)
469.Linda Liliana Pūle (klavieres)

2015. gads

470.Agita Krista Nolle (vokāls – kora klase)
471.Una Ozola
472.Tomass Sergejevs (vokāls – kora klase)
473.Lāsma Liepiņa (klavierspēle)
474.Inga Sermule
475.Armands Grūbe (akordeons)
476.Markuss Medvedevs (akordeons)
477.Pēteris Zaicevs (akordeons)
478.Reinis Baltiņš (sitaminstrumenti)
479.Rainers Šauriņš

2016. gads

480.Marta Vijgrieze
481.Kārlis Taube (vokāls – kora klase)
482.Una Terēze Viļķele
483.Pēteris Vimbsons

2017. gads

484.Jānis Valters Gaigals (sitaminstrumenti)
485.Jānis Mārtiņš (akordeons)
486.Viktorija Graubiņa (flauta)
487.Ričards Sergejevs (kora klase)
488.Jonatāns Pavlovičs (klavieres, saksofons)
489.Kristers Auseklis (klavieres)
490.Artūrs Bahmanis (klavieres)
491.Margarita Ruša (klavieres)
492.Kristiana Vilemsone (klavieres)

2018. gads

493.Māra Angelika Eglīte (klavieres)
494.Rūdis Otomārs Gaigals (klavieres)
495.Alīna Gavrilova (flauta)
496.Kintija Lapkovska (klarnete)
497.Amanda Neimane (flauta)
498.Ģirts Nolle (sitaminstrumenti)
499.Kirils Turovs (eifonijs)
500.Kate Strupiša (flauta)
501.Lāsma Strupiša (flauta)
502.Undīne Strupiša (saksofons)
503.Reinis Rezevskis (klavieres)

2019. gads

504.Anete Grabčika (klavieres un vokāls – kora klase)
505.Amanda Farnaste (vokāls – kora klase)
506.Māris Grabčiks (ģitāra)
507.Luīze Rozentāle (flauta)
508.Paula Osmane (klavieres)
509.Nikita Lavigins (klavieres)
510.Kristers Karlsons (sitaminstrumenti)

2020. gads

511.Markuss Marjans Lastoveckis (saksofons)

512.Elizabete Levina (klavieres)

513.Amanda Ogorodņikova (flauta)

514.Asnate Pavloviča (vijole)

515.Elza Strupiša (klavieres)

516.Arvis Skrīvelis (sitaminstrumenti)

2021. gads

517.Adrians Doņeckis (klavierspēle)

518.Gabriela Geka (kora klase)

519.Monika Mihailova (kokles spēle)

520.Monta Miltiņa (klavierspēle)

521.Ņikita Tidriķis (klavierspēle)

522.Emīls Vimbsons (klavierspēle)

523.Justīne Veidenberga (klavierspēle)

2022. gads

524.Darels Astašenko (sitaminstrumentu spēle)

525.Kaspars Auseklis (sitaminstrumentu spēle)

526.Helmuts Baltiņš (sitaminstrumentu spēle)

527.Teodors Dancis (sitaminstrumentu spēle)

528.Kalvis Kalniņš (ģitāras spēle)

539.Gatis Kalvišs (klavierspēle)

540.Daniela Kandere (klavierspēle)

541.Gusts Ozoliņš-Karlsons (klarnetes spēle)

542.Raimonds Lasmanis (sitaminstrumentu spēle)

543.Agrita Magone (flautas spēle)

544.Mārtiņš Veidenbergs (klavierspēle)

2023. gads

545.Luīze Doņecka (sitaminstrumenti)

546.Rita Lankmane (ģitāras spēle)

547.Kristiāns Karlsons (kokles spēle)

548.Alise Osmane (klavierspēle)

549.Emīls Kreitūzis-Sieriņš (sitaminstrumenti)

550.Žanete Strupiša (kora klase)

551.Egija Rozīte-Žagariņa (flautas spēle)

552.Estere Latifa Mulla (saksofona spēle)