Absolventi

1971. gads

Arta Bērziņa (klavieres)

1972. gads

Inta Folkmane (akordeons)
Gunārs Leja (klarnete)
Elita Tauriņa (klavieres)

1973. gads

Margita Fridberga (akordeons)
Helga Odiņa (klavieres)
Elita Kudule (akordeons)
Dainis Ozols (akordeons)
Anita Legzdiņa (klavieres)
Aivars Stopiņš (akordeons)
Tatjana Leice (klavieres)

1974. gads

Ināra Lazdiņa (akordeons)
Regīna Vilūnas (akordeons)
Rasma Skudra (akordeons)
Laila Bāliņa (klavieres)
Ligita Skujiņa (akordeons)
Aivars Pētersons (klavieres)
Indra Šivare (akordeons)

1975. gads

Rihards Gereišs (klarnete)
Dainis Ozols (klarnete)
Dainis Kramiņš (vijole)
Elita Lejasmeijere (klavieres)
Līga Mangale (klavieres)
Uģis Putniņš
Ingus Pētersons (klavieres)
Jānis Raudovičs (klarnete)
Dace Kreicšteine (klavieres)

1976. gads

Sandra Celma (klavieres)
Imants Sīpols (klarnete)
Andris Gusārs (trompete)
Vēsma Sūniņa (klavieres)
Daiga Grīnberga (klavieres)
Pēteris Studers (trompete)
Iluta Frīdenberga (klavieres)
Anda Trinīte (klavieres)
Raimonds Muskars (trompete)
Jurijs Žigālo (saksofons)
Jānis Rozenbergs (klavieres)

1977. gads

Andis Bahmanis (klavieres)
Andis Kupavskis (trompete)
Jānis Bāliņš (klavieres)
Inese Ločmele (akordeons)
Monta Frīdenberga (vijole)
Iveta Murāne (klavieres)
Einārs Kizjalo (klavieres)
Raita Vikmane (akordeons)
Maija Krūmiņa (klavieres)
Anda Zēmele (klavieres)

1978. gads

Anda Grūbe (klavieres)
Anita Zandere (akordeons)
Ineta Šivare (klavieres)
Inese Zvaigzne (klarnete)
Signe Trinīte (klavieres)

1979. gads

Sandra Apše (klavieres)
Linda Gaismiņa (čells)
Līga Auziņa (klavieres)
Aija Puķīte (klavieres)
Dace Bērziņa (klavieres)
Silvija Valdmane (vijole)

1980. gads

Andra Bernāte (vijole)
Nora Kuliševa (čells)
Ita Iļjina (klavieres)
Solveiga Opica (vijole)
Jana Jakševica (klavieres)
Rita Špūle (akordeons)
Mudīte Krūmiņa (vijole)
Ārija Baltiņa (akordeons)

1981. gads

Arta Jansone (klavieres)
Inese Platace (klavieres)
Jolanta Majevska (klavieres)
Guna Punka (čells)
Solveiga Muižniece (klavieres)

1982. gads

Alta Brūvere (akordeons)
Džahongula Ļebeģeva (klavieres)
Taiga Galeja (kora klase)
Inese Miķelsone (kokle)
Līga Graudiņa (kora klase)
Inga Punka (vijole)
Baiba Ivanova (kora klase)
Ingūna Skaģere (klavieres)
Maija Kluša (akordeons)
Antra Šlesere–Šlosere (vijole)
Indra Kūlīte (klavieres)

1983. gads

Ilva Augule (klavieres)
Santa Rumpe (klavieres)
Anna Dzene (čells)
Ligita Skuja (klavieres)
Liāna Dukaļeva (akordeons)
Natālija Stankēviča (akordeons)
Inga Legzdiņa (klavieres)
Laila Stepiņa (čells)
Inese Leišovnika (kokle)
Barba Tuzika (klavieres)
Arta Muižniece (vijole)
Velga Vītoliņa (kokle)
Jānis Rinkēvičs (ksilofons)

1984. gads

Arvo Barkāns (klavieres)
Ivanda Bukova (klavieres)
Marika Galeja
Vēsma Caune
Aija Matule
Lauris Bērziņš
Anita Bandere (kokle)
Didzis Kuliševs
Vija Barkāne
Ritvars Skukauskas
Artis Blankenbergs (klavieres)

1985. gads

Daiga Cināte (klavieres)
Kaspars Krauja (klavieres)
Līga Graudiņa (kora klase)
Dainis Pastars (čells)
Airisa Kārkliņa (klavieres)
Laila Rudoviča (klavieres)
Andris Kisiļevskis
Santa Sīpola (klavieres)

1986. gads

Kaspars Bindemanis (ksilofons)
Signe Puķīte (klavieres)
Raivo Bitaitis (mežrags)
Sanita Rumpe (kokle)
Viesturs Eglītis (akordeons)
Ilona Smilga (klavieres)
Juris Garbulis (akordeons)
Maira Vanaga (kokle)
Beata Hasiaka (klavieres)
Gundars Verners (akordeons)
Līga Koršunova (akordeons)
Raivo Vēbers (klarnete)
Daiga Latvena (akordeons)
Anda Visocka (kora klase)

1987. gads

Santa Ancāne (klavieres)
Anete Meļko (flauta)
Edīte Bandere (klavieres)
Kristīne Mence (vijole)
Jeļena Čvarkova (flauta)
Renārs Rikards (klarnete)
Gunta Embrika (kokle)
Kristīne Spradzenko (flauta)
Danuta Hasiaka (čells)
Ramona Staņislavska (klavieres)
Ludmila Ignatenko (akordeons)
Ieva Strēle (klavieres)
Līga Jurciņa (klavieres)
Sandra Špalte (kokle)

1988. gads

Alens Ancāns
Jeļena Lapina
Signe Āboliņa
Sintija Rikarde
Laura Bērziņa
Zane Šiliņa
Baiba Embrika
Kristīne Tihamirova
Dina Gurska
Linda Tihanova
Juris Gurtiņš
Laila Zviedre
Marina Koršunova
Žanna Žuravļova

1989. gads

Eva Andersone
Ilze Kokareviča
Iveta Balode
Inga Lukaševica
Kristīne Balode
Anna Mangule
Līga Banga
Inese Mežale
Tatjana Gabovda
Inga Ņeveska
Andris Grāvis
Simona Reibace
Agrita Jansone
Mārīte Šivare
Viktors Kočanovskis

1990. gads

Ričards Bartašēvičs
Oksana Perehodova
Ilze Bērziņa
Indra Pietkeviča
Lelde Grūbe
Māris Špīss
Jeļena Mironova
Inese Visocka
Vivita Možajeva
Dace Vīgante

1991. gads

Kristīne Alehnoviča
Vita Ņikitina
Iluta Bauze
Zaiga Ozoliņa
Mairita Cipule
Kristīne Pētersone
Agnese Cvetkova
Dina Pūmane
Ieva Embrika
Māris Sproga
Ieva Kalēja
Inese Staņa
Sandra Kulpīte
Jānis Šiliņš
Svetlana Kuzmina
Ieva Šivare
Daneta Lūse
Tatjana Puruškeviča
Jūlija Ļipatova
Gita Grāvīte
Sandris Muižnieks

1992. gads

Astra Dreimane
Līga Daugaviete
Kirils Kirilovs
Edgars Bukovs
Jeļena Godenkova
Vladislavs Lapšins
Tatjana Kuzmina
Artūrs Kaņčs
Raivo Bernhards
Jurģis Grabčiks
Mari Pečaka
Kristīne Bērziņa
Aija Picalcelma
Ilze Līce
Aivars Paiders
Mairita Luriņa
Irina Ignatenko
Ieva Jugane
Ilona Novikova
Arta Neimane
Ieva Platace

1993. gads

Baiba Akerberga
Inga Purmale
Gunta Cīrule
Kristīne Steģe
Kristīne Jaudzeme
Jūlija Uvarova
Diāna Krieva
Jana Vimba
Elīna Lihačeva
Andrejs Žuravskis
Vilmārs Pavlovs
Jekaterina Lapšina
Lelde Puisāne

1994. gads

Sintija Bunga
Miks Āriņš
Inese Liskovceva
Anete Vilhelma
Olga Tjapina
Mārtiņš Tomsons
Līga Staņa
Līga Ceilerte
Karīna Barnaša
Silga Āriņa
Toms Cirdenis
Sarmīte Čerpakovska
Liene Rimša
Zita Duka
Viktorija Baranovska
Lelde Akerberga
Ludmila Tukača
Inese Bartkeviča
Diāna Dovgjallo
Jurģis Melderis
Natālija Akimova
Marina Šorina

1995. gads

Vladimirs Vedjaševs
Valdis Špīss
Jeļena Juzjuk
Elīna Lūse
Madara Celma
Arta Mača
Laura Terentjeva
Inga Plužmo
Elīna Steģe
Dace Dance
Ilze Sīle
Iveta Līduma
Māris Zutis

1996. gads

Mārtiņš Bite
Vlada Meļņikova
Valērija Bebriša
Laura Pavlova
Santa Buša
Ivars Tilindis
Arta Deniņa
Baiba Tretjakova
Inese Deniņa
Inese Zjatkova
Atis Duka
Zane Černišova
Indra Grapmane

1997. gads

Marija Andrejeva
Aleksandra Storonska
Jekaterina Gončarova
Anna Tarande
Zaiga Kārkliņa
Zane Zomberga
Dzintars Leja
Kārlis Bērziņš
Elīze Meldere
Maija Vernere
Liene Staņa

1998. gads

Zane Ašenkampfa
Daiga Ulmane
Linda Balode
Eva Ulmane
Anete Berga
Lelde Ķestere
Dace Dulpiņa
Mārtiņš Markovskis
Elīna Īriste
Dzintars Leja
Vladimirs Jevdokimenko
Gunita Kleša
Aija Kalsone
Vita Kārkliņa
Inga Kazaka
Guntis Strazdiņš
Kristīne Lūse
Elīna Štolde
Oksana Ļeoņidova
Elīna Vēja
Milena Meļņikova
Liāna Plaude
Baiba Jugane
Līva Bogdanova
Jānis Ozoliņš
Gatis Vīgants

1999. gads

Zane Labunska
Agris Ivbulis
Jānis Gulbis
Dace Linuža
Mikus Jākobsons
Elīna Brūvele
Jānis Mūrnieks
Kristīne Heidemane
Dace Freija
Ilze Kizjalo
Jevgēņijs Martiņenko
Zanda Poikāne
Aiga Upiniece
Viktorija Kantere

2000. gads

Jūlija Berezina
Mihails Naļivaiko
Linda Birzniece
Agnese Plēpe
Aija Broka
Lāsma Pommere
Līga Brūvele
Saulcerīte Stepiņa
Mārcis Baltgailis
Evija Toča
Kaspars Lucāns
Aija Ļevčonoka

2001. gads

Agita Ivbule
Aiva Priedīte
Ieva Kalniņa
Laura Saulīte
Jānis Kašs
Ilze Skujiņa
Žanna Kohņuk
Līga Zvilna

2002. gads

Reinis Bajors
Mare Pētersone
Ieva Buša
Māra Poikāne
Elīna Dreimane
Lauma Pommere
Mikus Krūmiņš
Tenis Preiss
Krista Lauska
Gita Puriņa
Austris Livdāns
Zanda Rulle
Andis Maksimovs
Inga Sparāne
Lelde Martinsone
Marika Šaripo
Evija Šivare
Tatjana Zemskova

2003. gads

Madara Bērziņa (kora klase)
Igors Plahins (klavieres)
Dace Černišova (klavieres)
Liene Pommere (kora klase)
Diāna Gubareva (klavieres)
Rūta Skujiņa (klavieres)
Evija Kapteine (klavieres)
Krista Sudraba (klavieres)
Inese Krasovska (vijole)

2004. gads

Madara Ceriņa (kora klase)
Aleksejs Kokorevičs (klavieres)
Anna Deniņa (klavieres)
Veronika Logina (klavieres)
Zane Freija (kokle)
Anete Pocjus (flauta)

2005. gads

Arvis Baltgalvis (tuba)
Ginta Skuja (akordeons)
Baiba Jurkeviča (kora klase)
Santa Tinkusa (kora klase)
Oskars Kapteinis (klavieres)
Olga Žoidikova (akordeons)

2006. gads

Marija Beļko (klavieres)
Igors Plahins (flauta)
Jeļena Gantimurova (akordeons)
Inga Prauliņa (klavieres)
Zane Kalniņa (vijole)
Juris Rīvītis (sitaminstrumenti)
Anete Krauze (kora klase)
Ieva Šivare (flauta)
Inga Leimane (akordeons)
Elīna Tīberga (flauta)
Nellija Majore (kora klase)

2007. gads

Gita Deniškāne (kokle)
Katrīna Skuja (klavieres)
Mārīte Grūbe (klavieres)
Alīna Strunkēviča (klavieres)
Lelde Lerha (kokle)
Ilze Švarcbaha (klavieres)
Ilva Ļevčonoka (klavieres)
Kristīna Trezune (klavieres)
Eduards Ozoliņš (trompete)
Krista Zadeika (klavieres)

2008. gads

Paula Birzniece (flauta)
Armands Rudušs (akordeons)
Kitija Blūma (klavieres)
Jānis Rumpe (sitaminstrumenti)
Baiba Jonāne (kokle)
Kitija Strupiša (akordeons)
Ieva Kalniņa (kokle)
Annija Tīberga (kokle)
Edgars Kapteinis (klavieres)
Elvijs Ernests Viļķels (eifonijs)
Māra Peilāne (klavieres)

2009. gads

Artūrs Augstmanis (akordeons)
Elīna Gusāre (kora klase)
Signe Bērziņa (flauta)
Krista Linda Kūla (kora klase)
Viesturs Bērziņš (sitaminstrumenti)
Kate Krūmiņa (vijole)
Elizabete Anna Boka (vijole)
Diāna Lapčinska (klavieres)
Agnese Geka (flauta)
Elvis Skrīvelis (sitaminstrumenti)
Raimonds Grūbe (akordeons)

2010. gads

Sabīne Brīniņa (kokle)
Viktorija Vintere (klavieres)

2011. gads

Laura Berklava (vijole)
Eduards Plankājs (kora klase)
Emīlija Ieva Boka (flauta)
Linda Liliana Pūle (kora klase)
Lūcija Jurjāne (ģitāra, kora klase)
Roberts Romanovs (flauta)
Ieva Jurkeviča (vijole)
Patrīcija Vasiļevska (klavieres)
Āris Klešs (klavieres)
Dārta Zaļkalne (klavieres)
Anna Madara Pērkone (klavieres)

2012. gads

Katrīna Amoliņa (flauta)
Pēteris Osītis (klavieres)
Mārtiņš Einiks (saksofons)
Alise Vasiļevska (klavieres)
Arta Grabčika (flauta)
Markuss Gūtmans (saksofons)
Elīna Nolle (kora klase)

2013. gads

Andis Baltgalvis (ģitāra)
Dita Kantore (ģitāra)
Edgars Mārtiņš Bāliņš (kora klase)
Elīza Lapkovska (saksofons)
Tīna Fridrihsone (akordeons)
Marlēna Vīgante (klavieres)
Kristiāna Marija Kalvāne (klavieres)

2014. gads

Marta Balode (klavieres)
Elīna Kūliņa (kora klase)
Stefānija Egle (klavieres)
Krista Līmane (čells)
Ludvigs Jemeļjanovs (ģitāra)
Linda Liliana Pūle (klavieres)

2015. gads

Agita Krista Nolle (vokāls – kora klase)
Una Ozola
Tomass Sergejevs (vokāls – kora klase)
Lāsma Liepiņa (klavierspēle)
Inga Sermule
Armands Grūbe (akordeons)
Markuss Medvedevs (akordeons)
Pēteris Zaicevs (akordeons)
Reinis Baltiņš (sitaminstrumenti)
Rainers Šauriņš

2016. gads

Marta Vijgrieze
Kārlis Taube (vokāls – kora klase)
Una Terēze Viļķele
Pēteris Vimbsons

2017. gads

Jānis Valters Gaigals (sitaminstrumenti)
Jānis Mārtiņš (akordeons)
Viktorija Graubiņa (flauta)
Ričards Sergejevs (kora klase)
Jonatāns Pavlovičs (klavieres, saksofons)
Kristers Auseklis (klavieres)
Artūrs Bahmanis (klavieres)
Margarita Ruša (klavieres)
Kristiana Vilemsone (klavieres)

2018. gads

Māra Angelika Eglīte (klavieres)
Rūdis Otomārs Gaigals (klavieres)
Alīna Gavrilova (flauta)
Kintija Lapkovska (klarnete)
Amanda Neimane (flauta)
Ģirts Nolle (sitaminstrumenti)
Kirils Turovs (eifonijs)
Kate Strupiša (flauta)
Lāsma Strupiša (flauta)
Undīne Strupiša (saksofons)
Reinis Rezevskis (klavieres)

2019. gads

Anete Grabčika (klavieres un vokāls – kora klase)
Amanda Farnaste (vokāls – kora klase)
Māris Grabčiks (ģitāra)
Luīze Rozentāle (flauta)
Paula Osmane (klavieres)
Nikita Lavigins (klavieres)
Kristers Karlsons (sitaminstrumenti)

2020. gads

Markuss Marjans Lastoveckis (saksofons)

Elizabete Levina (klavieres)

Amanda Ogorodņikova (flauta)

Asnate Pavloviča (vijole)

Elza Strupiša (klavieres)

Arvis Skrīvelis (sitaminstrumenti)

2021. gads

Adrians Doņeckis (klavierspēle)

Gabriela Geka (kora klase)

Monika Mihailova (kokles spēle)

Monta Miltiņa (klavierspēle)

Ņikita Tidriķis (klavierspēle)

Emīls Vimbsons (klavierspēle)

Justīne Veidenberga (klavierspēle)

2022. gads

Darels Astašenko (sitaminstrumentu spēle)

Kaspars Auseklis (sitaminstrumentu spēle)

Helmuts Baltiņš (sitaminstrumentu spēle)

Teodors Dancis (sitaminstrumentu spēle)

Kalvis Kalniņš (ģitāras spēle)

Gatis Kalvišs (klavierspēle)

Daniela Kandere (klavierspēle)

Gusts Ozoliņš-Karlsons (klarnetes spēle)

Raimonds Lasmanis (sitaminstrumentu spēle)

Agrita Magone (flautas spēle)

Mārtiņš Veidenbergs (klavierspēle)