Zīmēšana

Zīmējums ir visu tālāko vizuālo darbību, mākslinieka, arhitekta, dizainera amatu pamatā un tas ir obligātais mācību priekšmets visa mācību procesa garumā. Iesākumā tiek apgūti vienkāršākie zīmējuma pamatelementi – punkts un līnija, tālāk tiek iepazīti štrihs, ritmi, silueti, tumši – gaišie laukumi, gaismēnas, apjomi, perspektīve…

Zīmējot klusās dabas, portretus, ainavas audzēkņi mācās ievērot proporcijas, perspektīvi, attēlot konstrukcijas, apjomus un materialitāti.

Zīmēšanā pakāpeniski tiek apgūtas iemaņas lietot zīmuli, tušu, ogli, sangīnu, flomāsterus, pildspalvas, kā arī dažādas jauktas un oriģināltehnikas.

Zīmēšanas darbi plašāk apskatāmi sadaļā Māksla – Galerijas – Foto.

Priekšmeta skolotāji: Rasa Grāmatiņa, Lilita Rihtere, Iveta Vecenāne, Māra Alena, Ansis Butnors.