Vizuālās mākslas pamati

Mākslas valodas pamati ir mākslas vēsturnieka un citu ar mākslu un arhitektūru saistītu profesiju zināšanu analītiskais pamats. Mākslai, līdzīgi kā dejai un mūzikai, ir sava valoda, veidi, žanri un stili. Mākslas valodā audzēkņi mācās ne tikai radīt paši, bet „lasīt” arī citu radīto. Mākslas lasītprasme ir būtiska – tā atklāj gan senatnē, gan mūsdienās radītus vēstījumus mākslas valodā, māca ieraudzīt un saprast zemtekstus, simbolus un citas mākslas un arhitektūras darbos paustas lietas. Izpratne savukārt sniedz skaidrību par mākslas darbu vērtībām, attīsta spēju orientēties mākslas vēsturē, kultūrā vispār. Mākslas valoda māca audzēkņiem prast runāt par mākslu un kultūras vēsturi kopumā, analizēt, diskutēt, redzēt un darīt ar jēgu. Mākslas valodas pamatu nodarbībās mākslas vēsturē pētītie darbi papildus analīzei tiek arī kopēti un izmantojot dažādus mākslas darbu elementus, radoši pārstrādāti.

Priekšmeta skolotāji: Vaira Cīrule, Lilita Rihtere, Rasa Grāmatiņa, Māra Alena, Justīne Plankāja.