Praktiskie darbi

Mācību priekšmetā darbs materiālā (praktiskie darbi) audzēkņi var praktiski apgūt dažādus lietišķās mākslas veidus, pielietot zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un mākslas valodas pamatos apgūtās teorētiskās zināšanas, ar savu personisko redzējumu veidojot gan dekoratīvas, gan praktiski pielietojamas lietas. Mērķi ir vairāki:

  • Iepazīt un izprast dažādu materiālu pielietojuma iespējas kompozicionālo ieceru realizācijai, praktiski apgūt dažādas 3-dimensiju darbu iemaņas un paņēmienus;
  • Attīstīt audzēkņu telpisko domāšanu un kinētiskās spējas;
  • Padziļināt kompozīcijas zināšanu un prasmju pielietojumu, veidojot darbus dažādos materiālos;
  • Veidotu saikni starp kompozīcijas, veidošanas, zīmēšanas un gleznošanas mācību priekšmetiem;
  • Atklāt un tālāk virzīt audzēkņu radošās spējas, lietot praktisko nodarbību studijās apgūto savas pārliecības, pasaules uzskata attēlošanai, rosināt radošo pašizpausmi citās dzīves jomās.

Savu radošo ieceri iespējams realizēt dažādos materiālos un tehnikās. Iespējas – kartons, audums, papīrs, stikls, plastmasa, zīds, koks, tekstils, porcelāns. Tās ir grafikas tehnikas, aplikācijas, apdrukas, papīra plastika, mozaīkas, dažādu virsmu apgleznošana… Praktisko darbu nodarbības ir laiks, kad tiek eksperimentēts un atklāts, apgūti pirmie amatu noslēpumi visdažādākajos materiālos realizējot idejas arī personiskajam stilam sadzīvē, apģērbā un interjerā… kas savukārt ir svarīgi katra audzēkņa personības veidošanā.

Mācību laikā, strādājot ar daudziem materiāliem, pakāpeniski tiek izvērtēts, kādi lietišķās mākslas/dizaina veidi un tehnikas audzēknim piemērotākās, kas savukārt ļauj izsvērt tālākas specializācijas un izglītības ceļu mākslā vai arhitektūrā.

Praktiskie darbi plašāk apskatāmi sadaļā Māksla – Galerijas – Foto.

Priekšmeta skolotāji: Rasa Grāmatiņa, Vaira Cīrule, Lilita Rihtere, Māra Alena, Ansis Butnors.