Kompozīcija

Kompozīcija jeb mākslas darba uzbūve ir obligātais mācību priekšmets, kas palīdz audzēkņiem izprast jebkura vizuālās mākslas darbu pamatuzbūvi, arī saturu. Kompozīcija veidojas, komponējot kopā krāsas, līnijas, formas, laukumus, siluetus, plaknes, faktūras, apjomus un telpas… tiek izmantotas visas zīmēšanas un gleznošanas tehnikas un šo tehniku apvienojumi, dažādas oriģināltehnikas. Variāciju skaits kompozīcijā ir neizsmeļams, tāpat kā līdzekļu klāsts.

Tiek studēti un analizēti dažādi kompozīciju paraugi, radītas savas – gan lietišķās, gan tēlotājkompozīcijas. Audzēkņi mācās izprast un pielietot savā radošajā darbībā kompozīcijas pamatprincipus – kontrastu, ritmu, simetriju, asimetriju, harmoniju un dinamiku.

Kompozīcijā vairāk kā citos mācību priekšmetos notiek sarunas bez vārdiem – tiek „stāstīts” par reāliem un fantastiskiem notikumiem, lietām, emocijām mākslas valodā. Jo vairāk kompozīcijas paņēmienu un līdzekļu tiek apgūts, jo bagātāks un skatītājam interesantāks veidojas mākslas „stāsts”. Kompozīcija ir noteicošais mācību priekšmets ceļā uz katra audzēkņa radošu izdomu un analītisku, oriģinālu domāšanu.

Kompozīcijas darbi plašāk apskatāmi sadaļā Māksla – Galerijas – Foto.

Priekšmeta skolotāji: Lilita Rihtere, Rasa Grāmatiņa, Iveta Vecenāne, Māra Alena, Ansis Butnors, Justīne Plankāja.