Grafika

Mācību priekšmeta  Zīmēšana satelītpriekšmetā Grafika audzēkņiem ir iespēja apgūt dažādas iepiedtehnikas.

Audzēkņi strādā ar melnbaltām kompozīcijām, īpaši pievēršot uzmanību līnijai, ritmam, laukumu attiecībām. Audzēkņi apgūst tehnisko darbu, strādājot ar linoleju,  kartonu, papīru, koku (kā materiāliem), linogriezuma nažiem, krāsu rullīšiem.

Mācās atšķirt dažādas specifiskas iespieddarbu krāsas, atspieduma veidošanas procesu, strādāt ar grafikas spiedi. Darbu žāvēšanu, noformēšanu.

Jaunāko kursu audzēkņi veido vienkāršākus darbus monotīpijas, kartondrukas tehnikās. Eksperimentējot ar dažādām faktūrām, apgūst grafikas pamatus.

Vecāko kursu audzēkņi veido darbus linogriezuma, sausās adatas, kokriezuma, kokgrebuma, jauktās tehnikās. Tiek veidotas arī grafikas darbu kopijas un darbi vairākās krāsās, ar komplicētiem paņēmieniem.

Grafikas darbi plašāk apskatāmi sadaļā Māksla – Galerijas – Foto.

Grafikas pedagogs – Ansis Butnors.