Gleznošana

Gleznošana ir darbs ar krāsu, gleznotāja, arī dizainera amata pamats. Tas ir mācību priekšmets, kurā audzēkņi mācās attēlot apkārtējo pasauli, formas, apjomus, faktūras, noskaņas un emocijas ar krāsu palīdzību. Šajā mācību priekšmetā notiek iedziļināšanās krāsu mācībā, krāsu savstarpējās attiecībās, tiek pētīti un praktiski lietoti klasiskās un modernās glezniecības paņēmieni. Gleznojot apgūst iemaņas attēlot gaismēnas, materialitāti, krāsu kontrastus un nianses.

Gleznošanā pakāpeniski tiek apgūtas iemaņas gleznot guaša, akvareļa, akrila, temperas, sauso un eļļas pasteļu tehnikās. Vecākajos kursos ir iespēja strādāt arī eļļas tehnikā.

Gleznošanas darbi plašāk apskatāmi sadaļā Māksla – Galerijas – Foto.

Priekšmeta skolotāji: Iveta Vecenāne, Lilita Rihtere, Rasa Grāmatiņa, Māra Alena, Ansis Butnors.