Animācija

Animācija — izvēles mācību priekšmets, kurā audzēkņiem ir iespēja padziļināti apgūt kustības attēlošanu laikā.

Animācija ir ļoti interesants priekšmets, kas attīsta pacietību, loģisko domāšanu, koncentrešanās spējas, komandas darbu un izpratni par procesu, kuru tik plaši lieto televīzijā, kino un multimēdiju vidē.

Tiek apgūtas kustību studijas, scenāriju rakstīšana, kadrējumi, skaņas/mūzikas pielietojums,fotografēšna ar statīvu, datorprogrammas “Movie Maker” un “Flipp Book”. Audzēkņi mācās veidot stāstus, kas būtu īsi, asprātīgi un saturīgi. Lai gan process ir samērā laikietilpīgs, rezultāts vienmēr ir pārsteidzošs un īsts brīnums.

Filmiņas veidojam kā klasisko (zīmēto animāciju), leļļu animāciju (parasti izmantojot plastilīnu) vai aplikācijas animāciju.