Noslēguma darbi

Mācoties pēdējā – 7. kursā, audzēkņi izstrādā Noslēguma darbu (saukts arī “diplomdarbs”), brīvi izvēloties tēmu un tehniku. Darba veids un tematika var būt dažādi. Noslēguma darbos līdz šim radīti apjomīgi sienu gleznojumi iekštelpām un ārtelpām, personiskajos un sabiedriskajos interjeros, veidotas mēbeles un vides dizaina elementi interjeriem, dārziem, veidotas animācijas un leļļu filmas, fotogrāfijas, auduma apdrukas, apgleznotas mēbeles, žalūzijas, stikls un citi interjera priekšmeti, zīds, radīti gaismas ķermeņi visdažādākajos materiālos, tekstīlijas, filcējumi, gleznas, grafikas un to cikli, tērpu kolekcijas.

Audzēkņi darbam izvēlas skolotāju – konsultantu. Darbu sākot, izstrādā ideju skices un kompozīcijas skices. Pēc idejas un skiču apstiprināšanas notiek patstāvīgais darbs.

Darbu prezentēšana un vērtēšana notiek jūnijā, izlaiduma dienā. Nobeiguma darba vērtējums tiek iekļauts sekmju lapā (izrakstā), kas tiek pievienota apliecībai par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu.

Prezentācija par noslēguma darbiem (2007), 29.4 MB

Prezentācija par noslēguma darbiem (2008), 133 MB

Prezentācija par noslēguma darbiem (2009), 127 MB

Prezentācija par noslēguma darbiem (2010), 48.4 MB

Prezentācija par noslēguma darbiem (2013), 77.6 MB

Prezentācija par noslēguma darbiem (2014),  112 MB

Prezentācija par noslēguma darbiem (2015), 81.2 MB

Fotogalerija ar noslēguma darbiem (2020)