Lepojamies ar mūsu audzēkņiem un kolēģiem

Šogad par izciliem sasniegumiem starptautiskajos un nacionālajos konkursos ar Saulkrastu novada domes apbalvojumiem sveikti 3 mūsu skolas audzēkņi un 3 pedagogi – Monika Mihailova un skolotāja Anita Viziņa-Nīlsena, Laura Sofija Bērziņa un skolotāja Tamāra Āriņa un Līva Sprince un skolotāja Māra Alena.🌼🌼🌼
Paldies Saulkrastu novada pašvaldībai par augsto novērtējumu, bet kolēģiem un audzēkņiem par labo darbu un izcilajiem sasniegumiem, skolas un Saulkrastu vārdu nešanu Latvijā, pasaulē! Prieks par jums!👏👏👏👍👍👍
Fotografēšanās brīdī klāt nevarēja būt T. Āriņa, bet pārējie apbalvotie – Pētera Gertnera foto.