Apstiprināti divi Valsts Kultūrkapitālam iesniegtie projekti

Valsts Kultūrkapitāla fonds nupat apstiprinājis divus VJMMS sagatavotos – Saulkrastu novada domes iesniegtos mērķprojektus vizuālās mākslas un mūzikas izglītības materiāli tehniskās bāzes papildināšanai/pilnveidošanai! Esam priecīgi! :)

Mūzikas izglītībā tiks iegādāts jauns instruments sitaminstrumentu klasei – vibrofons, savukārt mākslas nodaļai tiks nodrošināts jauns aprīkojums zīmēšanai – jauni zīmēšanas molberti un ģipša figūras.

Projekta ietvaros plānots iegādāties divdesmit ģipsī atlietas ģeometriskās figūras, ornamentus, cilvēka galvas un citus piederumus, lai papildinātu uzskates materiālus un nomainītu esošos, kuri laika gaitā ir nolietojušies un saplīsuši.

VJMMS tautas mūzikas ansamblim 1. pakāpes diploms ceļā uz Dziesmu svētkiem

Sveicam mūsu skolas tautas mūzikas ansambli ar 28.02.2020. Rīgā iegūto 1.pakāpes diplomu konkursā “No baroka līdz rokam”!
Ansamblī muzicē Roberts Biuka (vokāls), Artūrs Antonio Anžjānis (akordeons), Luīze Rozentāle (flauta), Helmuts Baltiņš (sitaminstrumenti-kahons), Monika Mihailova, Kristians Karlsons (kokles), Arvis Skrīvelis (marimba, cītara), Mārcis Mihailovs (ritma instrumenti), Loreta Lielmane (cītara), Gusts Ozoliņš-Karlsons (klarnete).
Apsveicam skolotāju Anitu Viziņu-Nīlsenu un audzēkņus ar sasniegto ceļā uz Dziesmu svētkiem!

Valsts konkursa mākslā 1. kārta… Saulkrasti

Valsts konkursa 1. kārtas darbi SCENOGRĀFIJĀ VJMMS Saulkrastu mākslas nodaļā. Daudz pārsteidzoši brīnišķīgu, asprātīgu darbu, kas tapuši skolotāju Rasas Grāmatiņas, Justīnes Plankājas, Anša Butnora un Lilitas Rihteres vadībā.

Uz Valsts konkursa fināla kārtu Rīgā izvirzītas Justīne Veidenberga, Arianda Smetaņina un Līva Alsberga.

Valsts konkursa mākslā 1. kārtas norises… Zvejniekciems

“Scenogrāfija 2” jeb, kā solīts, iepazīstinām ar mūsu skolas Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkņu darbiem Valsts konkursa 1. kārtā.
Ārā aiz loga beidzot snieg (kamēr nav marts, vēl var!!!), ir jau ļoti vēls, bet pedagogi mājās nesteidz. Jo ir interesanti, mēs pētām scenogrāfiju ar gaismām un bez, no tādiem un citiem rakursiem, no augšas, apakšas, un no iekšas.. Un jālasa vēl koncepti, jāpēta mērogi utt… 🙃
Darbi tapuši mūsu pedagogu Māras Alenas, Janas Plankājas, Anša Butnora, Agneses Ozoliņas vadībā.
Katrs darbiņš ievērības cienīgs, tomēr iezīmējas arī favorīti, kuru autori dosies uz Valsts konkursa 2.kārtu Rīgā. 

Dalībai uz Valsts konkursa finālu no VJMMS Zvejniekciema mākslas nodaļas izvirzīta Zane Babrāne!

                        

 

 

VJMMS aicina uz J.Mediņa Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncertu Zvejniekciemā

2. martā

VJMMS mūzikas nodaļu audzēkņi un citi mūzikas mīļotāji tiek aicināti uz koncertu VJMMS telpās Zvejniekciemā, Ostas ielā 15. Muzicēs J.Mediņa Mūzikas vidusskolas klavieru, flautas un vijoles klases audzēkņi. Ieeja brīva!

Ritai Lankmanei 3. vieta Valsts konkursā ģitārspēlē

Jau rakstījām, ka mūsu skolas audzēkne Rita Lankmane Valsts konkursā ģitārspēlē tika izvirzīta finālam. Tagad saņemti žūrijas vērtējumi konkursa finālistiem. Mūsu 3. klases, skolotāja Justa Liepiņa audzēkne Rita savā vecuma grupā (kurā piedalījās 3.- 5. klašu audzēkņi) ieguvusi 3. vietu!!!
No sirds priecājamies un apsveicam Ritu, skolotāju Justu, kā arī Ritas Lankmanes vecākus par brīnumskaisto sasniegumu! Lai radošums un sadarbība, mērķtiecība un drosme, muzikalitāte un talants palīdz un virza uz sasniegumiem arī turpmāk. Lepojamies! 💖🏵️🏵️🏵️
Attēlā – Rita pēc konkursa fināla, apbalvošanas kopā ar žūriju Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.

Eksāmeni, diplomdarbu aizstāvēšana, izlaidums, prakse 2019./2020. mācību gada noslēgumā

Apstiprināts Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 2020. gada maija pārcelšanas un beigšanas eksāmenu grafiks mūzikas izglītībā, kā arī noteikti datumi darbu skatēm mākslas izglītībā. Lai visiem viss labi izdodas! :)

Lūdzam skatīt pievienoto dokumentu un aicinām eksāmenu periodā neieplānot sabiedriskās, tūrisma u.c. aktivitātes, ko grūti vai/un neiespējami savienot ar eksāmenu norisēm!

Absolventu un vecāku zināšanai:

2020. GADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS ABSOLVENTU IZLAIDUMS

PIRMDIEN, 2020. GADA 15. JŪNIJĀ PLKST. 18.00

SAULKRASTU NOVADA DOMES ZĀLĒ.

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas mācību prakse 1. – 4. kursiem plānota no 1. – 5. jūnijam,

savukārt 5. – 7. kursiem izbraukuma plenēra prakse tiek plānota no 16. – 22. jūnijam!

Izbraukuma prakses vieta tiks paziņota vēlāk :)

Eksamenu_grafiks VJMMS_2020

Sveicam Ritu Lankmani un Artūru Antonio Anžjāni!

Sveicam mūsu skolas audzēkņus un viņu skolotājus par sasniegumiem Valsts konkursā!

3.klases audzēkni Ritu Lankmani un viņas skolotāju Justu Liepiņu ar iegūto 2.vietu profesionālās ievirzes izglītības Valsts konkursa 2.kārtā, kas notika Rīgā, J. Mediņa Mūzikas vidusskolā!

Valsts konkursā akordeona spēlē Cēsu Mūzikas vidusskolā atzinības rakstu saņēma skolotājas Maijas Namnieces 3.klases audzēknis Artūrs Antonio Anžjānis.
Vēlam veiksmi un izdošanos Ritai Lankmanei Valsts konkursa finālā, kas notiks 28. februārī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā! 🌞💖

Saulkrastu mākslas nodaļā darbu sāk jauna skolotāja

Esam priecīgi, ka turpmāk Saulkrastu mākslas nodaļā mūsu kolēģe būs MĀKSLINIECE IVETA VECENĀNE!

I.Vecenāne absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmiju. Mākslas maģistre. Te ieskatam daži no mākslinieces daudzajiem radošajiem darbiem. Lai izdodas bagāta un radoša mūsu sadarbība! :)

 

 

 

 

 

 

 

JAUNA IESPĒJA turpināt izglītību VJMMS absolventiem

VISIEM RADOŠU, SKANĪGU UN KRĀSAINU JAUNO GADU!

2020. gads nācis ar labiem jaunumiem!

Ir akceptēta iespēja turpmāk visiem VJMMS absolventiem, kuri to vēlas, turpināt mācīties/darboties mūsu skolā, izvēlētā mācību priekšmetā – vienā vai vairākos!

Par šo aicinām sazināties ar skolas vadību, tār 26563226

Šī ir jauka iespēja turpināt mūsu sadarbību, tikai nu jau brīvākā radošajā formā… absolventi paši izvēlas, tieši kādā jomā un apjomā gribētu pilnveidoties un sadarboties! Galu galā, – ir jau gandrīz pieauguši :)

Dodiet ziņu, gaidīsim!

Informācija par minētās iespējas finansiālo pusi:

saulkrasti.lv/wp-content/uploa…