Valsts konkursa mākslā 1. kārta… Saulkrasti

Valsts konkursa 1. kārtas darbi SCENOGRĀFIJĀ VJMMS Saulkrastu mākslas nodaļā. Daudz pārsteidzoši brīnišķīgu, asprātīgu darbu, kas tapuši skolotāju Rasas Grāmatiņas, Justīnes Plankājas, Anša Butnora un Lilitas Rihteres vadībā.

Uz Valsts konkursa fināla kārtu Rīgā izvirzītas Justīne Veidenberga, Arianda Smetaņina un Līva Alsberga.

Valsts konkursa mākslā 1. kārtas norises… Zvejniekciems

“Scenogrāfija 2” jeb, kā solīts, iepazīstinām ar mūsu skolas Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkņu darbiem Valsts konkursa 1. kārtā.
Ārā aiz loga beidzot snieg (kamēr nav marts, vēl var!!!), ir jau ļoti vēls, bet pedagogi mājās nesteidz. Jo ir interesanti, mēs pētām scenogrāfiju ar gaismām un bez, no tādiem un citiem rakursiem, no augšas, apakšas, un no iekšas.. Un jālasa vēl koncepti, jāpēta mērogi utt… 🙃
Darbi tapuši mūsu pedagogu Māras Alenas, Janas Plankājas, Anša Butnora, Agneses Ozoliņas vadībā.
Katrs darbiņš ievērības cienīgs, tomēr iezīmējas arī favorīti, kuru autori dosies uz Valsts konkursa 2.kārtu Rīgā. 

Dalībai uz Valsts konkursa finālu no VJMMS Zvejniekciema mākslas nodaļas izvirzīta Zane Babrāne!

                        

 

 

VJMMS aicina uz J.Mediņa Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncertu Zvejniekciemā

2. martā

VJMMS mūzikas nodaļu audzēkņi un citi mūzikas mīļotāji tiek aicināti uz koncertu VJMMS telpās Zvejniekciemā, Ostas ielā 15. Muzicēs J.Mediņa Mūzikas vidusskolas klavieru, flautas un vijoles klases audzēkņi. Ieeja brīva!

Ritai Lankmanei 3. vieta Valsts konkursā ģitārspēlē

Jau rakstījām, ka mūsu skolas audzēkne Rita Lankmane Valsts konkursā ģitārspēlē tika izvirzīta finālam. Tagad saņemti žūrijas vērtējumi konkursa finālistiem. Mūsu 3. klases, skolotāja Justa Liepiņa audzēkne Rita savā vecuma grupā (kurā piedalījās 3.- 5. klašu audzēkņi) ieguvusi 3. vietu!!!
No sirds priecājamies un apsveicam Ritu, skolotāju Justu, kā arī Ritas Lankmanes vecākus par brīnumskaisto sasniegumu! Lai radošums un sadarbība, mērķtiecība un drosme, muzikalitāte un talants palīdz un virza uz sasniegumiem arī turpmāk. Lepojamies! 💖🏵️🏵️🏵️
Attēlā – Rita pēc konkursa fināla, apbalvošanas kopā ar žūriju Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.

Eksāmeni, diplomdarbu aizstāvēšana, izlaidums, prakse 2019./2020. mācību gada noslēgumā

Apstiprināts Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 2020. gada maija pārcelšanas un beigšanas eksāmenu grafiks mūzikas izglītībā, kā arī noteikti datumi darbu skatēm mākslas izglītībā. Lai visiem viss labi izdodas! :)

Lūdzam skatīt pievienoto dokumentu un aicinām eksāmenu periodā neieplānot sabiedriskās, tūrisma u.c. aktivitātes, ko grūti vai/un neiespējami savienot ar eksāmenu norisēm!

Absolventu un vecāku zināšanai:

2020. GADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS ABSOLVENTU IZLAIDUMS

PIRMDIEN, 2020. GADA 15. JŪNIJĀ PLKST. 18.00

SAULKRASTU NOVADA DOMES ZĀLĒ.

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas mācību prakse 1. – 4. kursiem plānota no 1. – 5. jūnijam,

savukārt 5. – 7. kursiem izbraukuma plenēra prakse tiek plānota no 16. – 22. jūnijam!

Izbraukuma prakses vieta tiks paziņota vēlāk :)

Eksamenu_grafiks VJMMS_2020

Sveicam Ritu Lankmani un Artūru Antonio Anžjāni!

Sveicam mūsu skolas audzēkņus un viņu skolotājus par sasniegumiem Valsts konkursā!

3.klases audzēkni Ritu Lankmani un viņas skolotāju Justu Liepiņu ar iegūto 2.vietu profesionālās ievirzes izglītības Valsts konkursa 2.kārtā, kas notika Rīgā, J. Mediņa Mūzikas vidusskolā!

Valsts konkursā akordeona spēlē Cēsu Mūzikas vidusskolā atzinības rakstu saņēma skolotājas Maijas Namnieces 3.klases audzēknis Artūrs Antonio Anžjānis.
Vēlam veiksmi un izdošanos Ritai Lankmanei Valsts konkursa finālā, kas notiks 28. februārī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā! 🌞💖

Saulkrastu mākslas nodaļā darbu sāk jauna skolotāja

Esam priecīgi, ka turpmāk Saulkrastu mākslas nodaļā mūsu kolēģe būs MĀKSLINIECE IVETA VECENĀNE!

I.Vecenāne absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmiju. Mākslas maģistre. Te ieskatam daži no mākslinieces daudzajiem radošajiem darbiem. Lai izdodas bagāta un radoša mūsu sadarbība! :)

 

 

 

 

 

 

 

JAUNA IESPĒJA turpināt izglītību VJMMS absolventiem

VISIEM RADOŠU, SKANĪGU UN KRĀSAINU JAUNO GADU!

2020. gads nācis ar labiem jaunumiem!

Ir akceptēta iespēja turpmāk visiem VJMMS absolventiem, kuri to vēlas, turpināt mācīties/darboties mūsu skolā, izvēlētā mācību priekšmetā – vienā vai vairākos!

Par šo aicinām sazināties ar skolas vadību, tār 26563226

Šī ir jauka iespēja turpināt mūsu sadarbību, tikai nu jau brīvākā radošajā formā… absolventi paši izvēlas, tieši kādā jomā un apjomā gribētu pilnveidoties un sadarboties! Galu galā, – ir jau gandrīz pieauguši :)

Dodiet ziņu, gaidīsim!

Informācija par minētās iespējas finansiālo pusi:

saulkrasti.lv/wp-content/uploa…

Mūzikas nodaļu audzēkņi dodas uz koncertiem, koncertlekcijām

2020.gada 12. janvārī mūzikas nodaļu audzēkņi dodas uz Rīgu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zāli, “Zīmējumu teātra” koncertizrādi “Dāsnumātika”.

Izrāde pēc Čārlza Dikensa stāsta “Ziemassvētku stāsts” motīviem. Piedalās Rīgas Doma meiteņu koris TIARA, solists Jānis Kurševs un mūziķu grupa ‒ Elīza Apine, Jēkabs Rēders, Rūta Sīpola un Mārtiņš Zilberts. Kaspara Zemīša oriģinālmūzika ar dzejnieces Annas Auziņas tekstu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.gada 18. janvārī mūzikas audzēkņi dodas uz Rīgu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zāli, kur notiks flautista V.Strautiņa piemiņas koncerts.

Programmā A.Vivaldi, J.S.Baha, Ģ.Ramana u.c. komponistu skaņdarbi.  Koncertā uzstāsies kamerorķestris Sinfonia Concertante, flautas spēles solisti, arī VJMMS flautas spēles skolotāja Aiva Zauberga.

 

Mūsu decembra sarīkojumi 2019. gadu aizvadot

7. decembrī pl. 12.00 pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas (skolotāji Aiva Zauberga, Zane Švēde-Grīnberga, Miervaldis Leja, Raimonds Kalniņš) audzēkņu koncerts Saulkrastu novada domes zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos

14. decembrī pl. 12.00 skolotāju Ievas un Anda Bahmaņu klavieru klases audzēkņu koncerts Saulkrastu domes zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos

15. decembrī pl. 14.00 kora klases audzēkņu (skolotāja Ināra Freimane, koncertmeistare Beata Geka) koncerts “Labo domu Ziemassvētki” Saulkrastu novada domes zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos

16. decembrī pl. 18.00 vijoļspēles skolotājas Regīnas Harčukas, ģitāras skolotāja Justa Liepiņa un klavierskolotājas Solveigas Bokas audzēkņu koncerts mūzikas skolā Ostas ielā 15, Zvejniekciemā

17. decembrī

  • pl. 16.00 Saulkrastu mākslas nodaļas audzēkņu sarīkojums Saulkrastu novada domes zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos
  • pl. 18.00 klavierspēles skolotājas Tamāras Āriņas audzēkņu un kokles spēles skolotājas Anitas Viziņas – Nīlsenas audzēkņu koncerts Mūzikas skolā, Ostas ielā 15, Zvejniekciemā

19. decembrī pl. 18.00 klavierspēles skolotājas Beatas Gekas audzēkņu koncerts Mūzikas skolā, Ostas ielā 15, Zvejniekciemā

21. decembrī

  • pl. 12.00  skolotāju Aivas Zaubergas, Eleonoras Širškovas un Anitas Viziņas-Nīlsenas audzēkņu dalība koklētāju ansambļa “Saule”  koncertā k/n “Zvejniekciems”
  • pl. 14.00 Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkņu sarīkojums mākslas nodaļā kultūras namā “Zvejniekciems”, Atpūtas ielā 1b (mākslas nodaļā)
  • pl. 18.00 pūšaminstrumentu skolotāja Miervalža Lejas audzēkņu un jauniešu bigbenda “Neibāde” koncerts Ādažu Mākslas un mūzikas skolā  Gaismas ielā 33A , Ādažos

Laipni gaidīti piedalīties! Priecīgus svētkus! :)


Vēršam uzmanību, ka kultūras nama “Zvejniekciems” (Atpūtas ielā 1b, Zvejniekciemā) 2. stāva foajē joprojām skatāmi skolas audzēkņu diplomdarbi (fotogrāfijās) un faktūru, prakses darbu (fotogrāfiju izlase) izstāde!

Tagad atvērta kultūras nama centrālā ieeja :)