Par VJMMS darbību no 7.12.2020.

Ievērojot noteikto veidu, kādā valstī var notikt profesionālās ievirzes izglītība, īpašos apstākļus un valstī noteikto ārkārtas situāciju – atbildīgu piesardzību infekcijas izplatības ierobežošanai, ierobežojumus ārkārtējās situācijas laikā, tās pagarinājumā līdz 11.01.2021. (MK Noteikumi Nr. 655), Latvijas Nacionālā kultūras centra norādījumus,

 no 7. decembra VJMMS mācību process notiek sekojoši:

 1. Saulkrastu un Zvejniekciema mākslas nodaļu audzēkņiem klātienes darbs īpašos laikos, kopā darbojoties tikai skolotājam un vienam Saulkrastu vidusskolas vai Zvejniekciema vidusskolas 1.- 9. klases audzēknim. Ir izstrādāts stundu saraksts individuālai apmācībai ar stundu norises laikiem un mācību telpu specifikāciju Saulkrastos, Raiņa ielā 8 un Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1b. Atsevišķās dienās stundas pie skolotājām Ivetas Vecenānes un Justīnes Plankājas notiek attālināti.
 2. Sagatavošanas klašu nodarbības mākslā Zvejniekciema un Saulkrastu mākslas nodaļās nenotiek.
 3. Saulkrastu un Zvejniekciema mūzikas nodaļu audzēkņiem specialitātes (individuālās) stundas organizēt klātienē pēc sākotnējā (septembra-oktobra) stundu saraksta, izņemot:
  • stundas daļēji attālināti notiek pie skolotājiem Miervalža Lejas, Aivas Zaubergas (pūšaminstrumenti),
  • attālināti notiek pie skolotājas Zanes Kalniņas (vijole).
 4. Zvejniekciema mūzikas nodaļas grupu stundas notiek individuāli, izmantojot 3 klašu telpas Ostas ielā 15. Izstrādāts atbilstošs stundu saraksts ar telpu specifikāciju.
 5. Koncertmeistara klātbūtne mūzikas specialitātes stundās notiek tikai tādos gadījumos, ja stundā nepiedalās specialitātes skolotājs.
 6. Saulkrastu mūzikas nodaļās grupu stundas notiek attālināti pēc sākotnējā (septembra-oktobra) stundu saraksta. Nepieciešamības gadījumā, saskaņā ar vienošanos ar audzēkņiem, vecākiem, tiek nodrošinātas individuālās konsultācijas klātienē.
 7. Sagatavošanas klases individuālās mūzikas stundas notiek klātienē, specialitātes skolotājiem katrā atsevišķā gadījumā sazinoties ar audzēkņiem, audzēkņu vecākiem.
 8. Skolotāji mācību stundu laikos un starpbrīžos koplietošanas telpās lieto mutes un deguna aizsegus. Audzēkņi no 13 gadu vecuma mācību stundās un koplietošanas telpās lieto mutes un deguna aizsegus (izņemot izglītības apguves procesu, kas saistīts ar vokālās mākslas vai pūšaminstrumentu spēles apgūšanu).
 9. Ieskaites un eksāmeni, citi pārbaudījumi notiek individuālās mācību stundas ietvaros, nepieaicinot papildus citus pedagogus.
 10. Koncerti, audzēkņu vakari un skates, izstādes nenotiek.
 11. Par mācībām šajā laikā informācijas aprite tiek nodrošināta WhattApp grupās, e-pastos un individuālā saziņā ar pedagogiem.

Pēdējā mācību diena šajā gadā – 18. decembris! Mācību pusgada liecības izsniegs specialitātes pedagogs, organizējot liecību izsniegšanu individuāli.

Visi precizējumi, jautājumi – pa tālr. 28449184 (mācību daļas vadītāja Līga Ķestere), 26563226 (direktore Ieva Lazdauska), 29124735 (lietvede Anita Bauere)

 

Noslēgušies divi mērķprogrammu projekti, ko atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds

Projekta “Jauns aprīkojums zīmēšanas un grafikas klasei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā” ietvaros par 1800,00 Euro (t.sk. 1300,00 euro no VKKF līdzekļiem, 500,00 euro no Saulkrastu pašvaldības līdzekļiem) iegādāti 30 jauni molberti zīmēšanai un gleznošanai, kā arī dažādas ģipša figūras, ornamenti un detaļas klasiskā zīmējuma, konstrukciju un tehnikas apguvei. Jaunie molberti (kas ir īpaši regulējami, piemēroti daudzām mācību darba situācijām) un ģipša figūras turpmāk būs pieejami VJMMS audzēkņu ikdienas mācību darbam Saulkrastu un Zvejniekciema mākslas nodaļās. Gan molberti, gan ģipša atlējumi izgatavoti Latvijā.

Projekta “Vibrofona iegāde Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas sitaminstrumentu klasei” ietvaros par 4517,00 euro (t.sk. 3000,00 euro no VKKF līdzekļiem, 1517,00 no Saulkrastu pašvaldības līdzekļiem) iegādāts vibrofons – mūzikas instruments, kura skaņu dinamika periodiski mainās. Instruments izgatavots Francijā, vienā no pasaules zināmākajām mūzikas instrumentu ražotnēm – “Bergerault.”

Par sadarbību un atsaucību, īpašas enerģijas un darba ieguldīšanu, šajā sarežģītajā laikā sarūpējot un piegādājot projektā paredzēto, pateicamies Sia “Valdario” un personiski Vladimiram Burbo, Sia “Aveido” un personiski Kārlim Alainim, Sia “Radošo darbu galerija” un personiski Jānim Tropam.

 

Darbs mūzikas un mākslas nodaļās Saulkrastos un Zvejniekciemā no 9. līdz 14. novembrim

CIENĪJAMIE VECĀKI!

PĒC CEĻOJUMIEM ĀRPUS LATVIJAS AICINĀM IEVĒROT – NOTEIKTO LAIKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS NODARBĪBAS NEAPMEKLĒT. SKOLU NAV JĀAPMEKLĒ ARĪ, JA ESIET KONTAKTPERSONAS AR SASLIMUŠAJIEM STATUSĀ (visos gadījumos – informējot vadību, skolotājus)!

SKOLU NAV JĀAPMEKLĒ ARĪ AR ELPCEĻU SASLIMŠANĀM – KLEPU, IESNĀM, KĀ ARĪ  AR TEMPERATŪRU, GALVAS SĀPĒM, CITĀM SASLIMŠANAS PAZĪMĒM!

Ievērojot  noteikto veidu, kādā valstī var notikt profesionālās ievirzes izglītība, kā arī īpašos apstākļus – atbildīgu piesardzību infekcijas izplatības ierobežošanai, no 9. novembra līdz 14. novembrim.

 • Saulkrastu mākslas nodaļa joprojām strādās īpašos laikos, kopā darbojoties tikai vienas Saulkrastu vidusskolas klases audzēkņiem! Klātienē šonedēļ strādās tikai 2. – 6. klašu audzēķni, bet 7. – 9. klašu audzēkņi – attālināti.  Stundu saraksti un stundu laiki iesūtīti WhatsApp grupās un vecāku e-pastos.
 • Zvejniekciema mākslas nodaļa klātienē strādās tikai tie 1.-7. kursa audzēkņi, kuri vienlaikus ir Zvejniekciema vidusskolas 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. klases audzēkņi. Stundu norises laiki atšķirīgi, pēc klašu principa, iesūtīti WhatsApp grupās un vecāku e-pastos.
 • Audzēkņiem, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 3. klasei, klātienes stundas nenotiek, darbs notiek attālināti.
 • Sagatavošanas klases mākslā ne Zvejniekciema, ne Saulkrastu mākslas nodaļās nenotiek.

________________________________________________

 • Saulkrastu mūzikas nodaļas individuālās stundas notiek bez izmaiņām, saskaņā ar iepriekšējo stundu sarakstu. Izņemot – stundas attālināti notiek pie skolotājiem Aivas Zaubergas un Anda Bahmaņa, daļēji attālināti – pie skolotāja Miervalža Lejas. Grupu stundas notiek pēc Saulkrastu vidusskolas klašu principa, precīzāka informācija, sazinoties ar skolotājiem personiski.
 • Zvejniekciema mūzikas nodaļas individuālās stundas, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. klasei, notiek klātienē, pēc iepriekšējā stundu saraksta. Stundas pie skolotājiem Zanes Švēdes-Grīnbergas un Anda Bahmaņa notiek attālināti.
 • Individuālās stundas audzēkņiem, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 3. klasei notiek attālināti.
 • Grupu stundās nepiedalās tie audzēkņi, kas mācās Zvejniekciema vidusskolas 3. klasē. Šiem audzēkņiem darbs notiek attālināti.
 • Sagatavošanas klases individuālās mūzikas stundas var notikt, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā sazinoties ar specialitātes skolotāju.

Informācija par mācību darbu no 16. līdz 20. novembrim sekos!

Darbs mākslas un mūzikas nodaļās 02.-06.11.2020. Saulkrastos uz Zvejniekciemā

CIENĪJAMIE VECĀKI!

PĒC CEĻOJUMIEM ĀRPUS LATVIJAS AICINĀM IEVĒROT – NOTEIKTO LAIKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS NODARBĪBAS NEAPMEKLĒT. SKOLU NAV JĀAPMEKLĒ ARĪ, JA ESIET KONTAKTPERSONAS AR SASLIMUŠAJIEM STATUSĀ (visos gadījumos – informējot vadību, skolotājus)!

SKOLU NAV JĀAPMEKLĒ ARĪ AR ELPCEĻU SASLIMŠANĀM – KLEPU, IESNĀM, KĀ ARĪ  AR TEMPERATŪRU, GALVAS SĀPĒM, CITĀM SASLIMŠANAS PAZĪMĒM!

Ievērojot  noteikto veidu, kādā valstī var notikt profesionālās ievirzes izglītība (saskaņā ar 2020. gada 27.oktobra veiktajiem MK noteikumu Nr. 360 grozījumiem), kā arī īpašos apstākļus – atbildīgu piesardzību infekcijas izplatības ierobežošanai, no 2. novembra līdz 6. novembrim.

 • Saulkrastu mākslas nodaļa joprojām strādās īpašos laikos, kopā darbojoties tikai vienas Saulkrastu vidusskolas klases audzēkņiem! Stundu saraksti un stundu laiki iesūtīti WhatsApp grupās un vecāku e-pastos.
 • Zvejniekciema mākslas nodaļa klātienē strādās tikai tie 1.-7. kursa audzēkņi, kuri vienlaikus ir Zvejniekciema vidusskolas 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. klases audzēkņi. Stundu norises laiki atšķirīgi, pēc klašu principa, iesūtīti WhatsApp grupās un vecāku e-pastos.
 • Audzēkņiem, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 3. klasei, klātienes stundas nenotiek, darbs notiek attālināti.
 • Sagatavošanas klases mākslā ne Zvejniekciema, ne Saulkrastu mākslas nodaļās nenotiek.

________________________________________________

 • Saulkrastu mūzikas nodaļas individuālās stundas notiek bez izmaiņām, saskaņā ar iepriekšējo stundu sarakstu. Grupu stundas notiek pēc Saulkrastu vidusskolas klašu principa, precīzāka informācija, sazinoties ar skolotājiem personiski.
 • Zvejniekciema mūzikas nodaļas individuālās stundas, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. klasei, notiek klātienē, pēc iepriekšējā stundu saraksta.
 • Individuālās stundas audzēkņiem, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 3. klasei notiek attālināti.
 • Grupu stundās nepiedalās tie audzēkņi, kas mācās Zvejniekciema vidusskolas 3. klasē. Šiem audzēkņiem darbs notiek attālināti.
 • Sagatavošanas klases individuālās mūzikas stundas var notikt, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā sazinoties ar specialitātes skolotāju.

Informācija par mācību darbu no 9. līdz 13. novembrim sekos!

Darbs mākslas un mūzikas nodaļās 26.-30.10.2020. Saulkrastos uz Zvejniekciemā

CIENĪJAMIE VECĀKI!

PĒC CEĻOJUMIEM ĀRPUS LATVIJAS, JA TIE VEIKTI BRĪVLAIKA NEDĒĻĀ, AICINĀM IEVĒROT NOTEIKTO – MŪZIKAS UN MĀKSLAS NODARBĪBAS NEAPMEKLĒT (informējot vadību, skolotājus)!

SKOLU NAV JĀAPMEKLĒ ARĪ AR ELPCEĻU SASLIMŠANĀM – KLEPU, IESNĀM, KĀ ARĪ  AR TEMPERATŪRU, GALVAS SĀPĒM, CITĀM SASLIMŠANAS PAZĪMĒM!

Ievērojot  noteikto veidu, kādā valstī var notikt profesionālās ievirzes izglītība (saskaņā ar 2020. gada 20.oktobra veiktajiem MK noteikumu Nr. 360 grozījumiem), kā arī īpašos apstākļus – atbildīgu piesardzību infekcijas izplatības ierobežošanai, no 26. oktobra līdz 30. oktobrim

 • Saulkrastu mākslas nodaļa strādās īpašos laikos, kopā darbojoties tikai vienas Saulkrastu vidusskolas klases audzēkņiem! Stundu saraksti un stundu laiki iesūtīti WhatsApp grupās.
 • Zvejniekciema mākslas nodaļa klātienē strādās tikai ceturtdien, 29. oktobrī pie skolotājas Janas Plankājas, un tikai tie 1.-4 kursa audzēkņi, kuri vienlaikus ir Zvejniekciema vidusskolas 2. un 3. klases audzēkņi. Stundu norises laiki atšķirīgi, pēc klašu principa, iesūtīti WhatsApp grupās.
 • Audzēkņiem, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 4.-9. klasei, klātienes stundas nenotiek, darbs notiek attālināti.
 • Sagatavošanas klases mākslā ne Zvejniekciema, ne Saulkrastu mākslas nodaļās nenotiek.

________________________________________________

 • Saulkrastu mūzikas nodaļas individuālās stundas notiek bez izmaiņām, saskaņā ar iepriekšējo stundu sarakstu. Grupu stundas notiek pēc Saulkrastu vidusskolas klašu principa, precīzāka informācija, sazinoties ar skolotājiem personiski.
 • Zvejniekciema mūzikas nodaļas individuālās stundas, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 1.- 3. klasei, notiek klātienē, pēc iepriekšējā stundu saraksta.
 • Individuālās stundas audzēkņiem, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 4. – 6. klasei notiek attālināti.
 • Individuālās stundas audzēkņiem atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 7. – 9. klasei notiek dažādi, katrā atsevišķā gadījumā sazinoties ar specialitātes skolotāju.
 • Sagatavošanas klases individuālās mūzikas stundas var notikt, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā sazinoties ar specialitātes skolotāju.
 • Grupu stundas notiek, tikai ievērojot Zvejniekciema vidusskolas klašu principu. Klātienē – 1.-3. klases audzēkņiem, pārējiem – attālināti. Precīzāka informācija mūzikas audzēkņu WhatsApp grupās.

Informācija par mācību darbu no 2. līdz 6. novembrim sekos!

Mākslas nodaļas stundas Zvejniekciemā un Saulkrastos

Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkņiem un Saulkrastu mākslas nodaļas audzēkņiem jau pieejams stundu saraksts! Ja tiks ieviestas kādas izmaiņas, informēsim!

Sagatavošanas klases MĀKSLĀ 5-7 gadus jauniem bērniem gan Saulkrastos (otrdienās), gan Zvejniekciemā (pirmdienās).

Zvejniekciema+makslas+nodalas+stundu+saraksts+PA KURSIEM 2020_2021 Zvejniekciema+makslas+nodalas+stundu+saraksts+2020_2021.

Saulkrastu+makslas+nodalas+stundu+saraksts+2020_2021 Saulkrastu+makslas+nodalas+stundu+saraksts_PA KURSIEM_2020_2021

SAGATAVOSANAS UN 1.KURSS_SAULKRASTU MAKSLA

Plānota jauna interešu izglītības programma VJMMS!

JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA 2020./2021. MĀCĪBU GADĀ

KĻŪSTI INTERESANTS PATS SEV UN CITIEM, IEGŪSTOT KULTŪRIZGLĪTĪBU – AUGOT PAR RADOŠU PERSONĪBU!

Gaidām jaunus audzēkņus mūzikas izglītībā –

SAGATAVOŠANAS KLASĒ NO 5 – 6 GADU VECUMA! Iepazīstam nošu rakstu, dziedam, apgūstam kādu no mūzikas instrumentiem.

1. klasē sekojošās specialitātes:
pūšaminstrumentu nodaļā: flauta (no 8 gadu vecuma), saksofons, eifonijs, klarnete (no 9 gadu vecuma),
taustiņinstrumentu nodaļā: akordeons (no 9 gadu vecuma), klavieres (no 7 gadu vecuma),
stīgu instrumentu nodaļā: kokle, ģitāra (no 8 gadu vecuma), vijole (no 7 gadu vecuma),
vokālā nodaļā: koris un solo dziedāšana (no 7 gadu vecuma),
sitaminstrumentu nodaļā (no 8 gadu vecuma).

Programmu ietvaros apgūst specialitātes instrumenta spēli, klavierspēli, mūzikas literatūru un teoriju.

Papildus informācija – 28449184 (direktores vietniece Līga Ķestere)

mākslas izglītībā –

SAGATAVOŠANAS KLASĒ NO 5 – 7 GADU VECUMA! Darbojamies gleznošanā, grafikā, veidošanā u.c.

1. kursā uzņemam no 8 gadu vecuma. Mācību laikā apgūst zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu, kompozīciju, praktiskos darbus (dažādas jomas), mākslas valodas pamatus, plenēra un muzeju praksi.

Papildus informācija – 26563226 (direktore Ieva Lazdauska)

Aicinām aizpildīt UZŅEMŠANAS IESNIEGUMU, kas pieejams www.vjmmskola.lv

sadaļā «Par skolu – dokumenti»

AIZPILDĪTOS IESNIEGUMUS PAR UZŅEMŠANU LŪDZAM SŪTĪT SKOLAS LIETVEDEI UZ E-PASTU
anita.bauere@saulkrasti.lv

Uz uzņemšanu – klātienes tikšanos (kad arī iespējams aizpildīt un iesniegt uzņemšanas iesniegumus, ja tas nav darīts līdz tam) ar jauno audzēkņu vecākiem (likumīgajiem aizbildņiem), audzēkņiem aicinām:

tos, kuri iestāsies mūsu skolas

Saulkrastu nodaļās –

pirmdien, 7.septembrī plkst. 17.30 – 19.00 Saulkrastu domes ēkā, cokolstāvā, ieeja no pagalma puses (mākslas nodaļa), vai ieeja no pašvaldības policijas puses (mūzikas nodaļas.)

Tos, kuri iestāsies skolas

Zvejniekciema nodaļās –

otrdien, 8. septembrī plkst. 17.30 – 19.00 Ostas ielā 15, mūzikas skolas ēkā (mūzikas nodaļas), Atpūtas ielā 1b, k/n “Zvejniekciems”, 4.stāvā (mākslas nodaļa).

Topošos mūzikas skolas audzēkņus aicināsim nodziedāt nelielu dziesmiņu (piemēram, tautasdziesmu, vai citu), bet topošos mākslas nodaļas audzēkņus aicināsim uzzīmēt nelielu zīmējumu (visi materiāli uz vietas.)

Laipni gaidīti uzņemšanā!

 

2020. gada absolventi…

… šogad strādā daudz patstāvīgāk, kā citkārt.

Mūzikas izglītības topošie absolventi savus sagatavotos video skaņdarbus iesūta skolai, – mācību daļas vadītājai (t. 26715060) WhatsApp un specialitātes pedagogam.

Mākslas izglītības topošie absolventi diplomdarbu foto un prezentācijas ierakstu (video) iesūta skolai – savu diplomdarbu vadītājiem WhatsApp līdz 12. jūnijam.

Absolventu koncerti un mākslas nodaļas diplomdarbu izstādes tiek plānotas 13. jūnijā (mūzikā), 16. jūnijā (mākslā), klātienē, ~ pl. 17.00.

Par to precīzāka informācija sekos!

Vienmēr atvērti saziņai arī visi pedagogi un skolas vadība :)

Mācību gads tuvojas noslēgumam

Esam priecīgi sagaidīt skaisto pavasari, godam izturējuši visnotaļ neierasto, attālināto mācību laiku. Vēl tikai nedēļa, un saņemsim ieskaites, atzīmes… ceram, ka būsim vēl priecīgāki!

Mūsu maija mēnesis 1. – 6. (7.,8.) klasei mūzikas izglītībā, un maija, jūnija mēnesis 1. – 6. kursam mākslas izglītībā tiek plānots šādi:

Līdz 26. maijam – izlikti vērtējumi mūzikas izglītībā. Individuāli vienojoties ar specialitātes pedagogu par tikšanās laiku, ievērojot visus noteiktos piesardzības nosacījumus, audzēkņi saņem liecības.

Līdz 27. maijam – izlikti vērtējumi mākslas izglītības 6 mācību priekšmetos – zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, kompozīcijā, praktiskajos darbos un mākslas valodas pamatos.

No 28. maija līdz 5. jūnijam – plenēra prakse (arī notiek attālināti, saņemot vērtējumu – ieskaiti).

Pēc 5. jūnija, individuāli vienojoties ar  nodaļas vadītāju par tikšanās laiku, ievērojot visus noteiktos piesardzības nosacījumus, audzēkņi saņem liecības.

Liecības varēsiet saņemt arī foto formātā savos Whats App (individuāli), vai ieskanētas – e-pastā, ja tiks izteikta tāda vēlēšanās.

VISI IR LIELISKI PASTRĀDĀJUŠI!!!

ESAM PĀRLIECINĀTI, KA VISS BŪS KĀRTĪBĀ!

Sekojam saziņai WhatsApp grupās, sazvanamies  :)