“1. septembris” mūsu skolā

Visiem, kuri jau mācās mūsu skolas 1. – 8. klasē/kursā, kā arī sagatavošanas klasītēs!

Priecāsimies par atkalsatikšanos!

“1.septembris” Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā!

Mūzikas nodaļu audzēkņiem –

piektdien, 1. septembrī plkst. 17.00 Mūzikas skolas pagalmā Ostas ielā 15, Zvejniekciemā.

Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkņiem –

pirmdien, 4. septembrī plkst. 14.00 kultūras namā “Zvejniekciems”, Atpūtas ielā 1B

Saulkrastu mākslas nodaļas audzēkņiem –

otrdien, 5. septembrī plkst. 15.00 Saulkrastu novada domes pagalmā, Raiņa ielā 8

Tiem, kuri vēl gatavojas iestāties mūsu skolā – lūdzu lasiet informāciju par uzņemšanu :)

Uzņemšana skolā jau no 4. septembra!

Paulas Zanderes jaunais sasniegums!

Gada gaišāko svētku priekšvakarā VJMMS jaunās saksofonistes Paulas Zanderes izcilais sasniegums ļauj atkal gavilēt! Jūnija sākumā Paula piedalījās 2. Starptautiskajā multi-žanru tiešsaistes konkursā “WORLD MUSIC FESTIVAL”.
Konkursa mērķis ir popularizēt kultūras jomu (mūziku, horeogrāfiju) starpvalstu mērogā, atzinīgi vērtēt jaunos censoņus un mudināt tos aizvien jaunu mērķu sasniegšanai, sava talanta izkopšanai.
Konkurss risinājās vairākos žanros un vairākās vecuma kategorijās, izvērtējot dalībnieku sniegumu pēc dažādiem kritērijiem:
skaņdarba muzikālā struktūra (sarežģītība attiecībā pret vecuma kategoriju), skanējuma kvalitāte, intonācija, uzstāšanās jeb skatuves māksla u.c.
Konkursam varēja iesūtīt brīvas izvēles skaņdarbu, un tika izvēlēta komponista Leo Delibes “Barkarolla” no baleta “Silvija”.
Dalībnieku sniegumu vērtēja vadošie kultūras jomas speciālisti no ASV, Lielbritānijas, Vācijas, Kazahstānas, un viņu vērtējums mūs atkal darījis priecīgus un stiprus – Paulai piešķirta 1.vieta! Sirsnīgi apsveicam Paulu, skolotāju Miervaldi Leju, koncertmeistari Beatu Geku! 🌹🌹🌹👏👏👏 Un Paulas vecākus!

Pūšaminstrumentu klases koncerts

Kora klases koncerts

Flautistu trio sasniegums!

Priecīgas ziņas saņemtas no J. Cimzes Starptautiskā instrumentālo trio konkursa Valkā, kas klātienē notika 30.martā. Konkursā piedaloties dalībniekiem no 4 valstīm, mūsu skolas flautistu trio – Lita Borisova, Egija Rozīte-Žagariņa un Sabīne Mikilpa-Mikgelba ieguvušas 3.vietu! Flautistes atskaņoja A.Šnitkes “Menuetu” un divus fragmentus no R.Rodžersa mūzikla ,,Mūzikas skaņas”.
Paldies skolotājai Aivai Zaubergai un audzēknēm par darbu un apsveicam ar sasniegumu! 👏👏👏
Organizatoriem paldies arī par skaistajiem diplomiem! 😊 

Par Valsts konkursā mākslā sasniegto

Noslēdzies Valsts konkurss mākslas jomā “Apģērbs ir vēstījums”. Žūrija izvērtēja 340 Latvijas mākslas skolu audzēkņu radītus projektus – tērpu kolekcijas, to vizuālas prezentācijas kolāžās un video formātā. Konkursa dalībnieki – profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 2.-7. kursu audzēkņi vecumā no 8 līdz 16 gadiem no 100 Latvijas mākslas skolām. Valsts konkursā godalgotas 1. – 3. vietas piešķirtas netika, bet izcilāko darbu autoriem pieškirtas Atzinības un Diplomi.
ATZINĪBU saņēmusi Saulkrastu mākslas nodaļas audzēkne Dinara Sandija Abasova par darbu “Noskaņu pasaule”. Skolotāja Rasa Grāmatiņa. Apsveicam!
Dinara Sandija bija sagatavojusi trīs apģērbu kolekciju un video, par ko saņemts žūrijas vērtējums: “Izcili. Video prezentācija mākslinieciski ļoti labi izveidota. Teksts, krāsu laukumi, mūzika – viss perfekti sakombinēts.”
Savukārt izstādē, kas notika Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā, bija pārstāvēta arī Saulkrastu mākslas nodaļas audzēkne Rasa Kalberga ar darbu – T-kreklu kolekciju “Jātniekiem” (sk. Rasa Grāmatiņa). Žūrija: “Apģērbu kolekcijas idejai un stilistikai atbilstoša kopējā projekta vizualizācija, labi uztverama attēlu un teksta laukumu kompozīcija planšetē, kā arī labi izveidotas ieceru kolāžas, zīmējumi, skices.”
Video un kreklu kolekcijas “Labie sapņi” un “Laime” bija sagatavojuši arī jaunāko kursu audzēkņi skolotājas Lilitas Rihteres vadībā: Emīlija Seregina, Karlīna Medne, Patrīcija Paula Stūre, Lauma Damberga, Aleksandra Locika, Emilia Treibaha, Laura Ozolniece, Paula Smirnova, Alberts Mukāns, Gustavs Reitups, Kristena Lučka, Nikola Paula Deģe, Sabīne Mieze, Jete Līce. Arī par šo audzēkņu darbiem žūrija izteikusies gan norādot pilnveidojamās lietas, gan atzinīgi: “Labi izvirzīts apģērbu kolekcijas vēstījums, pamatojot izvēli. Idejai un stilistikai atbilstošs mākslinieciskais, dizaina risinājums. Laba darba tehniskā kvalitāte, kā arī labi uztverams projekta rezultātu demonstrējums video.”
Savukārt Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkņu valsts konkursa darbi ir izstādīti un apskatāmi izstādē kultūras namā “Zvejniekciems”, 1. stāva zālē.
Priecājamies par audzēkņu sasniegto un no sirds novērtējam pedagogu Lilitas Rihteres, Rasas Grāmatiņas, Māras Alenas un Janas Plankājas milzīgo, laikietilpīgo darbu, sagatavojot mūsu skolas gandrīz 100 mākslas izglītības audzēkņus šim Valsts konkursam.

Paulas Zanderes sasniegums – Zelta medaļa!

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas saksofona specialitātes audzēkne Paula Zandere (skolotājs Miervaldis Leja) februāra beigās piedalījās pasaules vadošajā tiešsaistes mūzikas konkursā “European Classical Music Awards”, kur ieguvusi uzreiz divus izcilības apbalvojumus – Zelta medaļu junioru kategorijā (7-9 gadi) un speciālbalvu par labāko sniegumu, pārstāvot Latviju!
✔️ Mūsu vissirsnīgākie apsveikumi Paulai, skolotājam Miervaldim Lejam un koncertmeistarei Beatai Gekai, kā arī liela pateicība Paulas ģimenei par sadarbību un rūpīgu sekošanu mūzikas dzīvei un mācībām!
✔️ Eiropas klasiskās mūzikas (“European Classical Music Awards”) tiešsaistes konkursa mērķis ir atklāt un popularizēt visu vecumu un tautību talantīgus mūziķus un novērtēt viņu centienus ar balvām un atzinību.

Kārtējais Grand Prix sasniegums Tamāras Āriņas audzēknei

Ar jaunu ziņu – izcilu panākumu Ziemassvētku laiks atnācis mūsu skolas klavieru nodaļas
4.klases audzēknei Laurai Sofijai Bērziņai un viņas skolotājai Tamārai Āriņai. 2.starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā “Gadalaiki – Ziema”, kas nupat decembrī norisinājās Kazahstānā (organizēts attālināti) iegūts “Grand Prix” diploms!🌼🌼🌼
Atskaņotais skaņdarbs – Aleksandra Smelkova “Elēģija”. Paldies kultūras namam “Zvejniekciems” par iespēju ierakstu veikt pie lieliskā flīģeļa. Diplomu klāstā, kādi iegūti līdz šim, Laurai šis ir nu jau trešais “Grand Prix” sasniegums.
No sirds priecājamies par kārtējo izcilo sasniegumu un sveicam Lauru un skolotāju Tamāru Āriņu! 👏👏👏
Pateicamies Lauras ģimenei par ieguldīto darbu un sadarbību ar skolu!

Informācija par līdzfinansējumu VJMMS

2022. gada augustā e-klasē informējām par jauno līdzfinansējuma kārtību Profesionālās ievirzes izglītībai. Mūsu novadā tā SAMAZINĀJĀS no 17.00 euro mēnesī uz 15.00 euro mēnesī, kā arī samazinājās līdzfinansējums par otras profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi (piemēram, mūzikas un mākslas programmas vienlaicīgi).

Tā kā līdzfinansējuma piemērošana sagatavošanas klasēs ir atšķirīga, salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem (kad strādājām, ievērojot tikai stundu uzskaiti), un ievērojot audzēkņu vecāku interesi, informējam, ka 

2022.gada 27.jūlijā ar Saulkrastu novada domes pieņemto lēmumu Nr.590 (ar precizējumiem 26.10.2022.) “Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Saulkrastu novada izglītības iestādēs apstiprināšanu” samaksas apmērs ir noteikts sekojoši (skat. attēlu zemāk).

Visas atlaides (daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātie…) tagad tiek attiecinātas arī uz Sagatavošanas klasi, ja izvēlas modeli 1., 2. vai 3. (iepriekš Sagatavošanas klasei nekādas atlaides piemērotas netika).

Izvēloties modeli

1) “Sagatavošanas klasē mūzikas izglītības programmā, ja vienas nodarbības ilgums 40 min. (tikai grupu nodarbības)”- 10.00 euro mēnesī,

vai

2) “Sagatavošanas klasē mūzikas izglītības programmā, ja līdztekus 40 min. grupu nodarbībām apgūst arī instrumenta spēli 20 minūtes nedēļā” – 30 euro mēnesī

vai

3) “Sagatavošanas kursā mākslas izglītības programmā, ja vienas nodarbības ilgums 80 min. (tikai grupu nodarbības)” – 20 euro mēnesī (ar precizējumiem, kas veikti 26.10.2022.)

noteiktais maksājums jāveic neatkarīgi no tā, vai audzēknis ir apmeklējis visas nodarbības, vai kādu iemeslu dēļ tikai daļu no nodarbībām.

Izņēmums – ja audzēknis slimojis vismaz divas nedēļas – iesniedzot  skolā vecāku iesniegumu un ārsta izsniegtu zīmi, skolā tiek izdots speciāls rīkojums un līdzfinansējuma maksa tiek pārrēķināta (ar precizējumiem, kas veikti 26.10.2022.).

Gadījumā, ja vecāki izvēlas modeli

4) “Instrumenta spēle (saskaņā ar stundu uzskaiti)”:

Individuālā nodarbība, 40 minūtes = 10.00 euro;

Individuālā nodarbība, 20 minūtes = 5.00 euro

šī modeļa gadījumā līdzfinansējuma aprēķins notiek tikai saskaņā ar AUDZĒKŅA APMEKLĒTO STUNDU uzskaiti un atlaides piemērotas netiek.

Spēkā arī Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 26/2022 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Saulkrastu novada izglītības iestādēs”, kur noteiktas atlaides.

likumi.lv/ta/id/335463-par-lid…