Jaunumi, sasniegumi martā

Martā vairāki mūsu audzēkņi, mācoties attālināti, veiksmīgi sagatavojuši skaņdarbus konkursiem.

Ģitāras klases audzēkne Rita Lankmane (skolotājs Justs Liepiņš) 31. martā piedalījās jauno ģitāristu konkursā “Kur ta’ tu nu biji?” Mārupē.

Flautas klases audzēkne Lita Borisova (skolotāja Aiva Zauberga, koncertmeistars Andis Bahmanis)  piedalījās Starptautiskajā Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkursā Daugavpilī. Konkursā, kurā startēja 350 jaunie mūziķi no Vācijas, Kanādas, Izraēlas, Somijas, Portugāles, Polijas, Indijas u.c. valstīm, iegūta 3. vieta!

Kokles klases audzēkne Monika Mihailova (skolotāja Anita Viziņa-Nīlsena) piedalījās divos konkursos – VIII Starptautiskajā dažādu žanru konkursā “Pavasara mūzika” Nursultanā, Kazahstanā, un IV Starptautiskajā tautas mūzikas konkursā “Zelta grauds” Ukrainā. Kazahstānā, kur piedalījās 9 valstu jaunie mūziķi, iegūta 1. vieta, bet Ukrainā – 3. vieta!

Monika Mihailova ar saņemto diplomu no Kazahstānas

 

 

Pašreiz, skolotāja Anša Butnora pieskatīti, top darbi Starptautiskajam grafikas konkursam Lietuvā, savukārt no Trojas, Francijā gaidām ziņas, kā mūsējiem būs veicies UNESCO organizētajā konkursā “Sapnis”.

Mēs lepojamies ar audzēkņiem, kuri šajā sarežģītajā laikā ne tikai strādā labi, bet pat tik labi, lai piedalītos un uzvarētu konkursos! Paldies, skolotāji!

Mūsu darbs gan mūzikas, gan mākslas nodaļās interesentiem skatāms VJMMS fb lapā. Plaši iepazīstinām ar radītajiem mākslas darbiem dažādos mācību priekšmetos, kā arī ar mājas apstākļos tapušajiem skaņdarbiem. Sekojiet!

Priecīgas Lieldienas!

Priecīgas Lieldienas visiem no mūsmājām Saulkrastos un Zvejniekciemā!

VJMMS atsākas individuālās konsultācijas klātienē profesionālās ievirzes izglītības programmu beidzējiem

Profesionālās ievirzes kultūrizglītības jomas audzēkņi mācās attālināti kopš pagājušā gada rudens. VJMMS, pateicoties tam, ka mācības varēja notikt dažādās vietās, izdevās organizēt klātienes mācības līdz pat 7. decembrim.

Ņemot vērā profesionālās izglītības specifiku, klātienes konsultācijas ir vitāli nepieciešamas tiem audzēkņiem, kuriem šajā pavasarī jākārto noslēguma pārbaudījumi.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā šogad ir 8 topošie absolventi mūzikas izglītībā un 13 – mākslas izglītībā.

Individuālo klātienes konsultāciju norisi organizējam atbilstoši  noteiktai kārtībai. Konsultācija drīkst ilgt ne vairāk kā 40 minūtes, tās laikā pedagogs un audzēknis lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci. Tiek lietoti roku dezinfekcijas līdzekļi un telpas pastiprināti vēdinātas pēc katras konsultācijas. Nodrošinām audzēkņu plūsmu tā, lai novērstu kontaktu.

Individuālo konsultāciju laikā mutes un deguna aizsegu drīkstēs nelietot pūšaminstrumentu spēles, dziedāšanas un dejošanas jomas audzēkņi, ja pēdējo 72 stundu laikā pirms konsultācijas būs veikuši izmeklējumu Covid-19 diagnostikai un tas būs negatīvs.

Par līdzfinansējumu VJMMS no 1. janvāra

Kopš 2020. gada 7. decembra līdz 18. decembrim mācības Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā (VJMMS) notika attālināti, bet līdz 4. decembrim – klātienē. Savukārt ziemas brīvlaiks (izņemot absolventu kursu/klasi) ilga līdz pat 22. janvārim (ieskaitot). Ņemot vērā šo apstākli un lai atbalstītu VJMMS audzēkņu ģimenes, Saulkrastu novada dome 27. janvārī lēma uz pusi samazināt aprēķinātā līdzfinansējuma apjomu, sākot no 2021. gada 1. janvāra līdz laikam, kad tiks pieņemts lēmums par klātienes mācību atsākšanu VJMMS.

Jau esam informējuši, ka VJMMS mācības notiks arī jūnijā, bet par šo mēnesi līdzfinansējuma nebūs.

Tātad no 1. janvāra maksa par vienas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi noteikta:

8,50 eiro mēnesī – audzēkņiem, kuriem līdz šim nebija piemērojami nekādi mācību līdzfinansējuma atvieglojumi;

4,25 eiro mēnesī daudzbērnu ģimenēm, ja VJMMS mācās viens šīs ģimenes bērns;

2,12 eiro mēnesī (par katru bērnu) daudzbērnu ģimenēm, ja VJMMS mācās divi šīs ģimenes bērni;

Bezmaksas mācības (tāpat kā līdz šim) ir daudzbērnu ģimenēm, ja VJMMS mācās trīs šīs ģimenes bērni, kā arī bērniem – invalīdiem.

Sagatavošanas klases mācības mūzikas un mākslas izglītībā šobrīd nenotiek.

Sekojot vecāku izteiktām vēlmēm sagatavošanas klases mācības attālināti var atsākties, bet šīs klases audzēkņiem nekādas mācību līdzfinansējuma atlaides piemērotas netiek.

Par attālinātajām mācībām VJMMS no 25. janvāra

Sakarā ar ārkārtas situācijas turpināšanos valstī arī mēs, profesionālās ievirzes izglītība no 25.01.2021. turpināsim strādāt attālināti. Spēkā būs stundu saraksts, kāds tas bija iepriekšējā pusgadā.

Plānojam apmēram par 1 – 2 nedēļām pagarināt mācību gadu jūnijā. Lūdzam to ņemt vērā, plānojot jūnija aktivitātes.

Ļoti ceram, ka jau drīzumā varēsim atjaunot klātienes nodarbības (individuālās un/vai grupu). Uz to cer un to ļoti gaida visi pedagogi, un pieņemam, ka arī audzēkņi un jūs.

Priecāsimies, ja, atbalstot jaunos mūziķus un māksliniekus, varēsiet palīdzēt apgūt mājās uzdoto. Mēs zinām un ļoti labi saprotam, ka tas nav viegli. Tomēr – izturam, lūdzu esam saprotoši viens pret otru, īpaši – šajā laikā! Kopumā mūsu audzēkņi, protams, ar jūsu un pedagogu palīdzību, braši turas. Lūdzu mēģinām nepazaudēt līdz šim iegūtās prasmes un lēnītēm, mazpamazām apgūstam jauno!

Lai visiem laba veselība, radošs darbošanās – attālināto mācību  process un pavasara gaidīšanas laiks!

Par mūsu ziemas brīvlaika aktivitātēm laipni lūdzam ieskatīties skolas fb lapā. Saite uz to atrodama zemāk, lapas apakšā :)

 

Brīvlaiks turpinās!

Mūsu skolā ziemas brīvlaiks līdz 22. janvārim (ieskaitot) turpinās visiem audzēkņiem, izņemot absolventu kursa/klases audzēkņus!

Absolventu klases/kursa audzēkņi strādā attālināti. Veiksmes! :)

Lai visiem veselīgs un aktīvs, radošs laiks!

Par VJMMS darbību no 7.12.2020.

Ievērojot noteikto veidu, kādā valstī var notikt profesionālās ievirzes izglītība, īpašos apstākļus un valstī noteikto ārkārtas situāciju – atbildīgu piesardzību infekcijas izplatības ierobežošanai, ierobežojumus ārkārtējās situācijas laikā, tās pagarinājumā līdz 11.01.2021. (MK Noteikumi Nr. 655), Latvijas Nacionālā kultūras centra norādījumus,

 no 7. decembra VJMMS mācību process notiek sekojoši:

 1. Saulkrastu un Zvejniekciema mākslas nodaļu audzēkņiem klātienes darbs īpašos laikos, kopā darbojoties tikai skolotājam un vienam Saulkrastu vidusskolas vai Zvejniekciema vidusskolas 1.- 9. klases audzēknim. Ir izstrādāts stundu saraksts individuālai apmācībai ar stundu norises laikiem un mācību telpu specifikāciju Saulkrastos, Raiņa ielā 8 un Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1b. Atsevišķās dienās stundas pie skolotājām Ivetas Vecenānes un Justīnes Plankājas notiek attālināti.
 2. Sagatavošanas klašu nodarbības mākslā Zvejniekciema un Saulkrastu mākslas nodaļās nenotiek.
 3. Saulkrastu un Zvejniekciema mūzikas nodaļu audzēkņiem specialitātes (individuālās) stundas organizēt klātienē pēc sākotnējā (septembra-oktobra) stundu saraksta, izņemot:
  • stundas daļēji attālināti notiek pie skolotājiem Miervalža Lejas, Aivas Zaubergas (pūšaminstrumenti),
  • attālināti notiek pie skolotājas Zanes Kalniņas (vijole).
 4. Zvejniekciema mūzikas nodaļas grupu stundas notiek individuāli, izmantojot 3 klašu telpas Ostas ielā 15. Izstrādāts atbilstošs stundu saraksts ar telpu specifikāciju.
 5. Koncertmeistara klātbūtne mūzikas specialitātes stundās notiek tikai tādos gadījumos, ja stundā nepiedalās specialitātes skolotājs.
 6. Saulkrastu mūzikas nodaļās grupu stundas notiek attālināti pēc sākotnējā (septembra-oktobra) stundu saraksta. Nepieciešamības gadījumā, saskaņā ar vienošanos ar audzēkņiem, vecākiem, tiek nodrošinātas individuālās konsultācijas klātienē.
 7. Sagatavošanas klases individuālās mūzikas stundas notiek klātienē, specialitātes skolotājiem katrā atsevišķā gadījumā sazinoties ar audzēkņiem, audzēkņu vecākiem.
 8. Skolotāji mācību stundu laikos un starpbrīžos koplietošanas telpās lieto mutes un deguna aizsegus. Audzēkņi no 13 gadu vecuma mācību stundās un koplietošanas telpās lieto mutes un deguna aizsegus (izņemot izglītības apguves procesu, kas saistīts ar vokālās mākslas vai pūšaminstrumentu spēles apgūšanu).
 9. Ieskaites un eksāmeni, citi pārbaudījumi notiek individuālās mācību stundas ietvaros, nepieaicinot papildus citus pedagogus.
 10. Koncerti, audzēkņu vakari un skates, izstādes nenotiek.
 11. Par mācībām šajā laikā informācijas aprite tiek nodrošināta WhattApp grupās, e-pastos un individuālā saziņā ar pedagogiem.

Pēdējā mācību diena šajā gadā – 18. decembris! Mācību pusgada liecības izsniegs specialitātes pedagogs, organizējot liecību izsniegšanu individuāli.

Visi precizējumi, jautājumi – pa tālr. 28449184 (mācību daļas vadītāja Līga Ķestere), 26563226 (direktore Ieva Lazdauska), 29124735 (lietvede Anita Bauere)

 

Noslēgušies divi mērķprogrammu projekti, ko atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds

Projekta “Jauns aprīkojums zīmēšanas un grafikas klasei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā” ietvaros par 1800,00 Euro (t.sk. 1300,00 euro no VKKF līdzekļiem, 500,00 euro no Saulkrastu pašvaldības līdzekļiem) iegādāti 30 jauni molberti zīmēšanai un gleznošanai, kā arī dažādas ģipša figūras, ornamenti un detaļas klasiskā zīmējuma, konstrukciju un tehnikas apguvei. Jaunie molberti (kas ir īpaši regulējami, piemēroti daudzām mācību darba situācijām) un ģipša figūras turpmāk būs pieejami VJMMS audzēkņu ikdienas mācību darbam Saulkrastu un Zvejniekciema mākslas nodaļās. Gan molberti, gan ģipša atlējumi izgatavoti Latvijā.

Projekta “Vibrofona iegāde Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas sitaminstrumentu klasei” ietvaros par 4517,00 euro (t.sk. 3000,00 euro no VKKF līdzekļiem, 1517,00 no Saulkrastu pašvaldības līdzekļiem) iegādāts vibrofons – mūzikas instruments, kura skaņu dinamika periodiski mainās. Instruments izgatavots Francijā, vienā no pasaules zināmākajām mūzikas instrumentu ražotnēm – “Bergerault.”

Par sadarbību un atsaucību, īpašas enerģijas un darba ieguldīšanu, šajā sarežģītajā laikā sarūpējot un piegādājot projektā paredzēto, pateicamies Sia “Valdario” un personiski Vladimiram Burbo, Sia “Aveido” un personiski Kārlim Alainim, Sia “Radošo darbu galerija” un personiski Jānim Tropam.

 

Darbs mūzikas un mākslas nodaļās Saulkrastos un Zvejniekciemā no 9. līdz 14. novembrim

CIENĪJAMIE VECĀKI!

PĒC CEĻOJUMIEM ĀRPUS LATVIJAS AICINĀM IEVĒROT – NOTEIKTO LAIKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS NODARBĪBAS NEAPMEKLĒT. SKOLU NAV JĀAPMEKLĒ ARĪ, JA ESIET KONTAKTPERSONAS AR SASLIMUŠAJIEM STATUSĀ (visos gadījumos – informējot vadību, skolotājus)!

SKOLU NAV JĀAPMEKLĒ ARĪ AR ELPCEĻU SASLIMŠANĀM – KLEPU, IESNĀM, KĀ ARĪ  AR TEMPERATŪRU, GALVAS SĀPĒM, CITĀM SASLIMŠANAS PAZĪMĒM!

Ievērojot  noteikto veidu, kādā valstī var notikt profesionālās ievirzes izglītība, kā arī īpašos apstākļus – atbildīgu piesardzību infekcijas izplatības ierobežošanai, no 9. novembra līdz 14. novembrim.

 • Saulkrastu mākslas nodaļa joprojām strādās īpašos laikos, kopā darbojoties tikai vienas Saulkrastu vidusskolas klases audzēkņiem! Klātienē šonedēļ strādās tikai 2. – 6. klašu audzēķni, bet 7. – 9. klašu audzēkņi – attālināti.  Stundu saraksti un stundu laiki iesūtīti WhatsApp grupās un vecāku e-pastos.
 • Zvejniekciema mākslas nodaļa klātienē strādās tikai tie 1.-7. kursa audzēkņi, kuri vienlaikus ir Zvejniekciema vidusskolas 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. klases audzēkņi. Stundu norises laiki atšķirīgi, pēc klašu principa, iesūtīti WhatsApp grupās un vecāku e-pastos.
 • Audzēkņiem, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 3. klasei, klātienes stundas nenotiek, darbs notiek attālināti.
 • Sagatavošanas klases mākslā ne Zvejniekciema, ne Saulkrastu mākslas nodaļās nenotiek.

________________________________________________

 • Saulkrastu mūzikas nodaļas individuālās stundas notiek bez izmaiņām, saskaņā ar iepriekšējo stundu sarakstu. Izņemot – stundas attālināti notiek pie skolotājiem Aivas Zaubergas un Anda Bahmaņa, daļēji attālināti – pie skolotāja Miervalža Lejas. Grupu stundas notiek pēc Saulkrastu vidusskolas klašu principa, precīzāka informācija, sazinoties ar skolotājiem personiski.
 • Zvejniekciema mūzikas nodaļas individuālās stundas, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. klasei, notiek klātienē, pēc iepriekšējā stundu saraksta. Stundas pie skolotājiem Zanes Švēdes-Grīnbergas un Anda Bahmaņa notiek attālināti.
 • Individuālās stundas audzēkņiem, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 3. klasei notiek attālināti.
 • Grupu stundās nepiedalās tie audzēkņi, kas mācās Zvejniekciema vidusskolas 3. klasē. Šiem audzēkņiem darbs notiek attālināti.
 • Sagatavošanas klases individuālās mūzikas stundas var notikt, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā sazinoties ar specialitātes skolotāju.

Informācija par mācību darbu no 16. līdz 20. novembrim sekos!

Darbs mākslas un mūzikas nodaļās 02.-06.11.2020. Saulkrastos uz Zvejniekciemā

CIENĪJAMIE VECĀKI!

PĒC CEĻOJUMIEM ĀRPUS LATVIJAS AICINĀM IEVĒROT – NOTEIKTO LAIKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS NODARBĪBAS NEAPMEKLĒT. SKOLU NAV JĀAPMEKLĒ ARĪ, JA ESIET KONTAKTPERSONAS AR SASLIMUŠAJIEM STATUSĀ (visos gadījumos – informējot vadību, skolotājus)!

SKOLU NAV JĀAPMEKLĒ ARĪ AR ELPCEĻU SASLIMŠANĀM – KLEPU, IESNĀM, KĀ ARĪ  AR TEMPERATŪRU, GALVAS SĀPĒM, CITĀM SASLIMŠANAS PAZĪMĒM!

Ievērojot  noteikto veidu, kādā valstī var notikt profesionālās ievirzes izglītība (saskaņā ar 2020. gada 27.oktobra veiktajiem MK noteikumu Nr. 360 grozījumiem), kā arī īpašos apstākļus – atbildīgu piesardzību infekcijas izplatības ierobežošanai, no 2. novembra līdz 6. novembrim.

 • Saulkrastu mākslas nodaļa joprojām strādās īpašos laikos, kopā darbojoties tikai vienas Saulkrastu vidusskolas klases audzēkņiem! Stundu saraksti un stundu laiki iesūtīti WhatsApp grupās un vecāku e-pastos.
 • Zvejniekciema mākslas nodaļa klātienē strādās tikai tie 1.-7. kursa audzēkņi, kuri vienlaikus ir Zvejniekciema vidusskolas 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. klases audzēkņi. Stundu norises laiki atšķirīgi, pēc klašu principa, iesūtīti WhatsApp grupās un vecāku e-pastos.
 • Audzēkņiem, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 3. klasei, klātienes stundas nenotiek, darbs notiek attālināti.
 • Sagatavošanas klases mākslā ne Zvejniekciema, ne Saulkrastu mākslas nodaļās nenotiek.

________________________________________________

 • Saulkrastu mūzikas nodaļas individuālās stundas notiek bez izmaiņām, saskaņā ar iepriekšējo stundu sarakstu. Grupu stundas notiek pēc Saulkrastu vidusskolas klašu principa, precīzāka informācija, sazinoties ar skolotājiem personiski.
 • Zvejniekciema mūzikas nodaļas individuālās stundas, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. klasei, notiek klātienē, pēc iepriekšējā stundu saraksta.
 • Individuālās stundas audzēkņiem, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 3. klasei notiek attālināti.
 • Grupu stundās nepiedalās tie audzēkņi, kas mācās Zvejniekciema vidusskolas 3. klasē. Šiem audzēkņiem darbs notiek attālināti.
 • Sagatavošanas klases individuālās mūzikas stundas var notikt, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā sazinoties ar specialitātes skolotāju.

Informācija par mācību darbu no 9. līdz 13. novembrim sekos!