Kārtējais Grand Prix sasniegums Tamāras Āriņas audzēknei

Ar jaunu ziņu – izcilu panākumu Ziemassvētku laiks atnācis mūsu skolas klavieru nodaļas
4.klases audzēknei Laurai Sofijai Bērziņai un viņas skolotājai Tamārai Āriņai. 2.starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā “Gadalaiki – Ziema”, kas nupat decembrī norisinājās Kazahstānā (organizēts attālināti) iegūts “Grand Prix” diploms!🌼🌼🌼
Atskaņotais skaņdarbs – Aleksandra Smelkova “Elēģija”. Paldies kultūras namam “Zvejniekciems” par iespēju ierakstu veikt pie lieliskā flīģeļa. Diplomu klāstā, kādi iegūti līdz šim, Laurai šis ir nu jau trešais “Grand Prix” sasniegums.
No sirds priecājamies par kārtējo izcilo sasniegumu un sveicam Lauru un skolotāju Tamāru Āriņu! 👏👏👏
Pateicamies Lauras ģimenei par ieguldīto darbu un sadarbību ar skolu!

Informācija par līdzfinansējumu VJMMS

2022. gada augustā e-klasē informējām par jauno līdzfinansējuma kārtību Profesionālās ievirzes izglītībai. Mūsu novadā tā SAMAZINĀJĀS no 17.00 euro mēnesī uz 15.00 euro mēnesī, kā arī samazinājās līdzfinansējums par otras profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi (piemēram, mūzikas un mākslas programmas vienlaicīgi).

Tā kā līdzfinansējuma piemērošana sagatavošanas klasēs ir atšķirīga, salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem (kad strādājām, ievērojot tikai stundu uzskaiti), un ievērojot audzēkņu vecāku interesi, informējam, ka 

2022.gada 27.jūlijā ar Saulkrastu novada domes pieņemto lēmumu Nr.590 (ar precizējumiem 26.10.2022.) “Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Saulkrastu novada izglītības iestādēs apstiprināšanu” samaksas apmērs ir noteikts sekojoši (skat. attēlu zemāk).

Visas atlaides (daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātie…) tagad tiek attiecinātas arī uz Sagatavošanas klasi, ja izvēlas modeli 1., 2. vai 3. (iepriekš Sagatavošanas klasei nekādas atlaides piemērotas netika).

Izvēloties modeli

1) “Sagatavošanas klasē mūzikas izglītības programmā, ja vienas nodarbības ilgums 40 min. (tikai grupu nodarbības)”- 10.00 euro mēnesī,

vai

2) “Sagatavošanas klasē mūzikas izglītības programmā, ja līdztekus 40 min. grupu nodarbībām apgūst arī instrumenta spēli 20 minūtes nedēļā” – 30 euro mēnesī

vai

3) “Sagatavošanas kursā mākslas izglītības programmā, ja vienas nodarbības ilgums 80 min. (tikai grupu nodarbības)” – 20 euro mēnesī (ar precizējumiem, kas veikti 26.10.2022.)

noteiktais maksājums jāveic neatkarīgi no tā, vai audzēknis ir apmeklējis visas nodarbības, vai kādu iemeslu dēļ tikai daļu no nodarbībām.

Izņēmums – ja audzēknis slimojis vismaz divas nedēļas – iesniedzot  skolā vecāku iesniegumu un ārsta izsniegtu zīmi, skolā tiek izdots speciāls rīkojums un līdzfinansējuma maksa tiek pārrēķināta (ar precizējumiem, kas veikti 26.10.2022.).

Gadījumā, ja vecāki izvēlas modeli

4) “Instrumenta spēle (saskaņā ar stundu uzskaiti)”:

Individuālā nodarbība, 40 minūtes = 10.00 euro;

Individuālā nodarbība, 20 minūtes = 5.00 euro

šī modeļa gadījumā līdzfinansējuma aprēķins notiek tikai saskaņā ar AUDZĒKŅA APMEKLĒTO STUNDU uzskaiti un atlaides piemērotas netiek.

Spēkā arī Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 26/2022 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Saulkrastu novada izglītības iestādēs”, kur noteiktas atlaides.

likumi.lv/ta/id/335463-par-lid…

Realizēti divi Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīti mērķprojekti

Noslēgušies divi Valsts Kultūkapitāla fonda atbalstītie projekti – “Papildinājums gobelēnu un grafikas darbiem un ekspozīcijām VJMMS” un “Flautas VJMMS specialitātes, ansambļu darbam, koncertēšanai” par kopējo summu 2800 euro.

Mākslas projekta ietvaros iegādātas galda vertikālās stelles jaunāko kursu audzēkņu darbam, grafikas spiede un speciāls galds grafikas darbiem, savukārt mūzikas projekta ietvaros iegādātas trīs augstas kvalitātes “Trewor” un “Yamaha” flautas.

Projektā ar līdzfinansējumu piedalījās arī Saulkrastu novada pašvaldība.

VJMMS skolotāji dodas Skolotāju dienas braucienā

Skolotāju dienas pedagogu brīnišķīgā braucienā 22. oktobrī tika apmeklētas Gaujienas pils, muižas parks un Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”, Zvārtavas pils, kur eksponēti arī izcili mākslas darbi, kā arī akmens dārzs Stalbē, Cēsu skatu tornis “Zaļais tornis”.

Paldies Saulkrastu novada pašvaldībai par sniegto iespēju!

Vairāk par redzēto un piedzīvoto skat. skolas fb lapā, 24.oktobra ierakstā: www.facebook.com/profile.php?i…

Grafikas meistarklase pie izcila meistara!

Saulkrastos mākslas nodalas vecāko kursu audzēkņiem oktobrī, bet Zvejniekciema mākslas nodaļas vecāko kursu audzēkņiem novembrī notika grafikas meistarklase pie Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Anatolija Šandurova.

Radītie darbi “sausās adatas” tehnikā apskatāmi VJMMS fb lapā 20.oktobra ierakstā: www.facebook.com/profile.php?i…

Jauni saistošie noteikumi

No 2022. gada 15.septembra stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi par līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības iegūšanai Saulkrastu novadā “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Saulkrastu novada izglītības iestādēs”.

likumi.lv/ta/id/335463-par-lid…

1.septembris!

JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA

Paulas Zanderes sasniegums starptautiskā konkursā Itālijā

Jūlijā saņemta priecīga un pagodinoša ziņa no Itālijas – 1. saksofona klases audzēkne Paula Zandere ieguvusi 1.vietu starptautiskā jauno mūzikas izpildītāju konkursā “Prometheus”! Par sasniegumu pa pastu saņemts Diploms, medaļa un pat uzvarētājas kauss. Paulas skolotājs Miervaldis Leja, koncertmeistare Beata Geka. Apsveicam!

Konkursam Paula sagatavoja un ierakstīja divus pasaulē zināmus tradicionālās meksikāņu un amerikāņu skaņdarbus – “La Cucaracha” un “House of the Rising Sun” (“Austošās saules nams”).

 

Sabīnei Mikilpai-Mikgelbai jauns sasniegums

Kārtējā ziņa par mūsu jaunās flautistes Sabīnes Mikilpas-Mikgelbas izcilu sasniegumu, šoreiz – IX Starptautiskajā konkursā “Pavasara mūzika” Kazahstānā.
Iegūta 1.vieta!
No sirds apsveicam Sabīni, viņas skolotāju Aivu Zaubergu un koncertmeistaru Andi Bahmani!
Pateicamies par veiksmīgo sadarbību Sabīnes vecākiem.
Priecājamies un lepojamies! 🌞