VJMMS 1. septembris!

Tiekamies ar
  • Mūzikas nodaļas audzēkņiem 1. septembrī plkst. 17.00 Zvejniekciemā, Ostas ielā 15, skolas pagalmā.
  • Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkņiem – 2. septembrī plkst. 15.00 Zvejniekciema kultūras namā, Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1b
  • Saulkrastu mākslas nodaļas audzēkņiem – 3. septembrī plkst. 15.00 Saulkrastu novada domes pagalmā, Saulkrastos, Raiņa ielā 8.

Gaidām jaunus audzēkņus mūzikas un mākslas izglītībā

KĻŪSIM INTERESANTI PAŠI SEV UN CITIEM, IEGŪSTOT KULTŪRIZGLĪTĪBU – AUGOT PAR RADOŠĀM PERSONĪBĀM!

Gaidām jaunus audzēkņus mūzikas izglītībā –

SAGATAVOŠANAS KLASĒ NO 5 – 6 GADU VECUMA! Iepazīstam nošu rakstu, dziedam, apgūstam kādu no jūsu izvēlētajiem mūzikas instrumentiem.

1.klasē aicinām sekojošās specialitātes:

pūšaminstrumentu nodaļā: flautas (no 7 gadu vecuma), saksofona, eifonija, klarnetes  specialitātēs (no 9 gadu vecuma),

taustiņinstrumentu nodaļā: klavieru  specialitātē (no 7 gadu vecuma),

stīgu instrumentu nodaļā: kokles (no 7 gadu vecuma) vai vijoles (no 7 gadu vecuma) vai ģitāras (no 8 gadu vecuma) specialitātēs,

vokālā nodaļā: koris un solo dziedāšana (no 7 gadu vecuma),

sitaminstrumentu nodaļā (no 7 gadu vecuma).

Programmu ietvaros apgūst specialitātes instrumenta spēli, klavierspēli, mūzikas literatūru un teoriju.

Papildus informācija – 28449184 (direktores vietniece Līga Ķestere)

Mākslas izglītībā (specialitāte vizuāli plastiskā māksla) –

SAGATAVOŠANAS KLASĒ 5 – 7 GADU VECUMĀ!

Darbojamies gleznošanā, grafikā, veidošanā u.c.

1.kursā uzņemam no 8 gadu vecuma. Mācību laikā apgūst zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu, kompozīciju, praktiskos darbus (dažādas jomas), mākslas valodas pamatus, plenēra un muzeju praksi.

Papildus informācija – 26563226 (direktore Ieva Lazdauska)

Aicinām aizpildīt UZŅEMŠANAS IESNIEGUMU, kas pieejams

www.vjmmskola.lv, sadaļā Skola – Dokumenti.

AIZPILDĪTOS IESNIEGUMUS PAR UZŅEMŠANU LŪDZAM SŪTĪT SKOLAS LIETVEDEI UZ E-PASTU anita.bauere@saulkrasti.lv

Uz uzņemšanu – klātienes tikšanos (kad arī iespējams aizpildīt un iesniegt uzņemšanas iesniegumus, ja tas nav darīts līdz tam) ar jauno audzēkņu vecākiem, audzēkņiem aicinām:
tos, kuri iestāsies mūsu skolas
MŪZIKAS Saulkrastu nodaļās –
3.septembrī plkst. 18.30 – 19.30 Saulkrastu domes ēkā, cokolstāvā, ieeja no pašvaldības policijas puses.
MĀKSLAS Saulkrastu nodaļā – 6.septembrī plkst. 18.30-19.30 Saulkrastu domes ēkā, cokokstāvā, ieeja no pagalma puses.
Tos, kuri iestāsies skolas
MŪZIKAS Zvejniekciema nodaļās – 2. septembrī plkst. 18.30 – 19.30
Ostas ielā 15, mūzikas skolas ēkā (mūzikas nodaļas).

MĀKSLAS Zvejniekciema nodaļā – 7.septembrī plkst. 18.30-19.30

Atpūtas ielā 1b, k/n “Zvejniekciems”, 4.stāvā (mākslas nodaļa).
Topošos mūzikas skolas audzēkņus aicināsim nodziedāt nelielu dziesmiņu (piemēram, tautasdziesmu, vai citu), bet topošos mākslas nodaļas audzēkņus aicināsim uzzīmēt nelielu zīmējumu (visi materiāli uz vietas).

 

 

Lepojamies ar mūsu audzēkņiem un kolēģiem

Šogad par izciliem sasniegumiem starptautiskajos un nacionālajos konkursos ar Saulkrastu novada domes apbalvojumiem sveikti 3 mūsu skolas audzēkņi un 3 pedagogi – Monika Mihailova un skolotāja Anita Viziņa-Nīlsena, Laura Sofija Bērziņa un skolotāja Tamāra Āriņa un Līva Sprince un skolotāja Māra Alena.🌼🌼🌼
Paldies Saulkrastu novada pašvaldībai par augsto novērtējumu, bet kolēģiem un audzēkņiem par labo darbu un izcilajiem sasniegumiem, skolas un Saulkrastu vārdu nešanu Latvijā, pasaulē! Prieks par jums!👏👏👏👍👍👍
Fotografēšanās brīdī klāt nevarēja būt T. Āriņa, bet pārējie apbalvotie – Pētera Gertnera foto.

Priecē sasniegumi mūzikas un mākslas konkursos

Šopavasar pārsteigums pie pārsteiguma.. Un prieks! Un lepnums! Mūsu audzēkne Laura Sofija Bērziņa, piedaloties attālināti, ieguvusi “Grand Prix” diplomu Starptautiskajā festivālā – konkursā “Ungāru rapsodija” Kazahstānā! No sirds sveicam Lauru 🌼🌼🌼👏👏👏, skolotāju Tamāru Āriņu, 👏👏👏🌼🌼🌼 kā arī visus Lauras mājiniekus, kuri noteikti bija klātesoši šī fantastiskā panākuma kaldināšanā!

Saņemts arī Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkņa Teodora Timrota Diploms par iegūto 3.vietu Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Ragana” Lietuvā.
Darbs ar nosaukumu “Nāve” radīts patstāvīgi, bet Teodoru piedalīties rosināja skolotājs Ansis Butnors.
SIRSNĪGI APSVEICAM TEODORU, viņa ģimeni un arī skolotāju! Diplomu saņēmusi arī skola, tā nu Teodors ir ne tikai ieguvis ļoti augstu personisku novērtējumu, bet ar Diplomu pagodinājis arī VJMMS. 👍👍👍
Konkursā piedalījās 276 dalībnieki no Lietuvas, Latvijas, Baltkrievijas, Itālijas un Krievijas. Teodora vecuma grupā kopā piedalījās 109 audzēkņi.

Apsveicam un lepojamies ar panākumiem!

 

Aprīlis atnācis ar ļoti labām ziņām no starptautiskiem jauno mūziķu konkursiem. Skolotājas Anitas Viziņas-Nīlsenas kokles klases audzēkne Monika Mihailova martā attālināti piedalījās divos konkursos – VIII Starptautiskajā dažādu žanru konkursā “Pavasara mūzika” Nursultanā, Kazahstanā, un IV Starptautiskajā tautas mūzikas konkursā “Zelta grauds” Ukrainā. Kazahstānā, kur piedalījās 9 valstu jaunie mūziķi, iegūta 1. vieta, bet Ukrainā – 3. vieta!

Mūsu Ģitāras spēles 4.klases audzēkne Rita Lankmane ieguvusi 2.vietu jauno ģitāristu konkursā “Kur tad tu nu biji 2021” Mārupē!
Ritas skolotājs Justs Liepiņš, atskaņota M. Karkassi “Pastorāle”.

Flautas specialitātes audzēkne Lita Borisova ieguvusi 3.vietu Starptautiskajā M.Rotko mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkursā Daugavpilī! Konkursā piedalījās 350 jaunie mūziķi no Vācijas, Kanādas, Somijas, Polijas, Izraēlas, Portugāles, Indijas u.c. valstīm. Paldies Litas skolotājai Aivai Zaubergai, koncertmeistaram Andim Bahmanim.

Prieks par audzēknēm un skolotājiem, un protams, par audzēkņu ģimenēm, kurām noteikti šajā attālinātās mūzikas izglītības periodā ir nozīmīga loma!

Mēs lepojamies ar audzēkņiem, kuri šajā sarežģītajā laikā ne tikai strādā labi, bet pat tik labi, lai piedalītos un uzvarētu konkursos! Paldies, skolotāji!

Mūsu darbs gan mūzikas, gan mākslas nodaļās interesentiem skatāms VJMMS fb lapā. Plaši iepazīstinām ar radītajiem mākslas darbiem dažādos mācību priekšmetos, kā arī ar mājas apstākļos tapušajiem skaņdarbiem. Sekojiet!

Priecīgas Lieldienas!

Priecīgas Lieldienas visiem no mūsmājām Saulkrastos un Zvejniekciemā!

VJMMS atsākas individuālās konsultācijas klātienē profesionālās ievirzes izglītības programmu beidzējiem

Profesionālās ievirzes kultūrizglītības jomas audzēkņi mācās attālināti kopš pagājušā gada rudens. VJMMS, pateicoties tam, ka mācības varēja notikt dažādās vietās, izdevās organizēt klātienes mācības līdz pat 7. decembrim.

Ņemot vērā profesionālās izglītības specifiku, klātienes konsultācijas ir vitāli nepieciešamas tiem audzēkņiem, kuriem šajā pavasarī jākārto noslēguma pārbaudījumi.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā šogad ir 8 topošie absolventi mūzikas izglītībā un 13 – mākslas izglītībā.

Individuālo klātienes konsultāciju norisi organizējam atbilstoši  noteiktai kārtībai. Konsultācija drīkst ilgt ne vairāk kā 40 minūtes, tās laikā pedagogs un audzēknis lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci. Tiek lietoti roku dezinfekcijas līdzekļi un telpas pastiprināti vēdinātas pēc katras konsultācijas. Nodrošinām audzēkņu plūsmu tā, lai novērstu kontaktu.

Individuālo konsultāciju laikā mutes un deguna aizsegu drīkstēs nelietot pūšaminstrumentu spēles, dziedāšanas un dejošanas jomas audzēkņi, ja pēdējo 72 stundu laikā pirms konsultācijas būs veikuši izmeklējumu Covid-19 diagnostikai un tas būs negatīvs.

Par līdzfinansējumu VJMMS no 1. janvāra

Kopš 2020. gada 7. decembra līdz 18. decembrim mācības Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā (VJMMS) notika attālināti, bet līdz 4. decembrim – klātienē. Savukārt ziemas brīvlaiks (izņemot absolventu kursu/klasi) ilga līdz pat 22. janvārim (ieskaitot). Ņemot vērā šo apstākli un lai atbalstītu VJMMS audzēkņu ģimenes, Saulkrastu novada dome 27. janvārī lēma uz pusi samazināt aprēķinātā līdzfinansējuma apjomu, sākot no 2021. gada 1. janvāra līdz laikam, kad tiks pieņemts lēmums par klātienes mācību atsākšanu VJMMS.

Jau esam informējuši, ka VJMMS mācības notiks arī jūnijā, bet par šo mēnesi līdzfinansējuma nebūs.

Tātad no 1. janvāra maksa par vienas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi noteikta:

8,50 eiro mēnesī – audzēkņiem, kuriem līdz šim nebija piemērojami nekādi mācību līdzfinansējuma atvieglojumi;

4,25 eiro mēnesī daudzbērnu ģimenēm, ja VJMMS mācās viens šīs ģimenes bērns;

2,12 eiro mēnesī (par katru bērnu) daudzbērnu ģimenēm, ja VJMMS mācās divi šīs ģimenes bērni;

Bezmaksas mācības (tāpat kā līdz šim) ir daudzbērnu ģimenēm, ja VJMMS mācās trīs šīs ģimenes bērni, kā arī bērniem – invalīdiem.

Sagatavošanas klases mācības mūzikas un mākslas izglītībā šobrīd nenotiek.

Sekojot vecāku izteiktām vēlmēm sagatavošanas klases mācības attālināti var atsākties, bet šīs klases audzēkņiem nekādas mācību līdzfinansējuma atlaides piemērotas netiek.

Par attālinātajām mācībām VJMMS no 25. janvāra

Sakarā ar ārkārtas situācijas turpināšanos valstī arī mēs, profesionālās ievirzes izglītība no 25.01.2021. turpināsim strādāt attālināti. Spēkā būs stundu saraksts, kāds tas bija iepriekšējā pusgadā.

Plānojam apmēram par 1 – 2 nedēļām pagarināt mācību gadu jūnijā. Lūdzam to ņemt vērā, plānojot jūnija aktivitātes.

Ļoti ceram, ka jau drīzumā varēsim atjaunot klātienes nodarbības (individuālās un/vai grupu). Uz to cer un to ļoti gaida visi pedagogi, un pieņemam, ka arī audzēkņi un jūs.

Priecāsimies, ja, atbalstot jaunos mūziķus un māksliniekus, varēsiet palīdzēt apgūt mājās uzdoto. Mēs zinām un ļoti labi saprotam, ka tas nav viegli. Tomēr – izturam, lūdzu esam saprotoši viens pret otru, īpaši – šajā laikā! Kopumā mūsu audzēkņi, protams, ar jūsu un pedagogu palīdzību, braši turas. Lūdzu mēģinām nepazaudēt līdz šim iegūtās prasmes un lēnītēm, mazpamazām apgūstam jauno!

Lai visiem laba veselība, radošs darbošanās – attālināto mācību  process un pavasara gaidīšanas laiks!

Par mūsu ziemas brīvlaika aktivitātēm laipni lūdzam ieskatīties skolas fb lapā. Saite uz to atrodama zemāk, lapas apakšā :)

 

Brīvlaiks turpinās!

Mūsu skolā ziemas brīvlaiks līdz 22. janvārim (ieskaitot) turpinās visiem audzēkņiem, izņemot absolventu kursa/klases audzēkņus!

Absolventu klases/kursa audzēkņi strādā attālināti. Veiksmes! :)

Lai visiem veselīgs un aktīvs, radošs laiks!