Gaidām jaunus audzēkņus mūzikas un mākslas izglītībā

KĻŪSIM INTERESANTI PAŠI SEV UN CITIEM, IEGŪSTOT KULTŪRIZGLĪTĪBU – AUGOT PAR RADOŠĀM PERSONĪBĀM!

Gaidām jaunus audzēkņus mūzikas izglītībā –

SAGATAVOŠANAS KLASĒ NO 5 – 6 GADU VECUMA! Iepazīstam nošu rakstu, dziedam, apgūstam kādu no jūsu izvēlētajiem mūzikas instrumentiem.

1.klasē aicinām sekojošās specialitātes:

pūšaminstrumentu nodaļā: flautas (no 7 gadu vecuma), saksofona, eifonija, klarnetes  specialitātēs (no 9 gadu vecuma),

taustiņinstrumentu nodaļā: klavieru  specialitātē (no 7 gadu vecuma),

stīgu instrumentu nodaļā: kokles (no 7 gadu vecuma) vai vijoles (no 7 gadu vecuma) vai ģitāras (no 8 gadu vecuma) specialitātēs,

vokālā nodaļā: koris un solo dziedāšana (no 7 gadu vecuma),

sitaminstrumentu nodaļā (no 7 gadu vecuma).

Programmu ietvaros apgūst specialitātes instrumenta spēli, klavierspēli, mūzikas literatūru un teoriju.

Papildus informācija – 28449184 (direktores vietniece Līga Ķestere)

Mākslas izglītībā (specialitāte vizuāli plastiskā māksla) –

SAGATAVOŠANAS KLASĒ 5 – 7 GADU VECUMĀ!

Darbojamies gleznošanā, grafikā, veidošanā u.c.

1.kursā uzņemam no 8 gadu vecuma. Mācību laikā apgūst zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu, kompozīciju, praktiskos darbus (dažādas jomas), mākslas valodas pamatus, plenēra un muzeju praksi.

Papildus informācija – 26563226 (direktore Ieva Lazdauska)

Aicinām aizpildīt UZŅEMŠANAS IESNIEGUMU, kas pieejams

www.vjmmskola.lv, sadaļā Skola – Dokumenti.

AIZPILDĪTOS IESNIEGUMUS PAR UZŅEMŠANU LŪDZAM SŪTĪT SKOLAS LIETVEDEI UZ E-PASTU anita.bauere@saulkrasti.lv

Uz uzņemšanu – klātienes tikšanos (kad arī iespējams aizpildīt un iesniegt uzņemšanas iesniegumus, ja tas nav darīts līdz tam) ar jauno audzēkņu vecākiem, audzēkņiem aicinām:
tos, kuri iestāsies mūsu skolas
MŪZIKAS Saulkrastu nodaļās –
3.septembrī plkst. 18.30 – 19.30 Saulkrastu domes ēkā, cokolstāvā, ieeja no pašvaldības policijas puses.
MĀKSLAS Saulkrastu nodaļā – 6.septembrī plkst. 18.30-19.30 Saulkrastu domes ēkā, cokokstāvā, ieeja no pagalma puses.
Tos, kuri iestāsies skolas
MŪZIKAS Zvejniekciema nodaļās – 2. septembrī plkst. 18.30 – 19.30
Ostas ielā 15, mūzikas skolas ēkā (mūzikas nodaļas).

MĀKSLAS Zvejniekciema nodaļā – 7.septembrī plkst. 18.30-19.30

Atpūtas ielā 1b, k/n “Zvejniekciems”, 4.stāvā (mākslas nodaļa).
Topošos mūzikas skolas audzēkņus aicināsim nodziedāt nelielu dziesmiņu (piemēram, tautasdziesmu, vai citu), bet topošos mākslas nodaļas audzēkņus aicināsim uzzīmēt nelielu zīmējumu (visi materiāli uz vietas).