Eksāmeni, diplomdarbu aizstāvēšana, izlaidums, prakse 2019./2020. mācību gada noslēgumā

Apstiprināts Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 2020. gada maija pārcelšanas un beigšanas eksāmenu grafiks mūzikas izglītībā, kā arī noteikti datumi darbu skatēm mākslas izglītībā. Lai visiem viss labi izdodas! :)

Lūdzam skatīt pievienoto dokumentu un aicinām eksāmenu periodā neieplānot sabiedriskās, tūrisma u.c. aktivitātes, ko grūti vai/un neiespējami savienot ar eksāmenu norisēm!

Absolventu un vecāku zināšanai:

2020. GADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS ABSOLVENTU IZLAIDUMS

PIRMDIEN, 2020. GADA 15. JŪNIJĀ PLKST. 18.00

SAULKRASTU NOVADA DOMES ZĀLĒ.

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas mācību prakse 1. – 4. kursiem plānota no 1. – 5. jūnijam,

savukārt 5. – 7. kursiem izbraukuma plenēra prakse tiek plānota no 16. – 22. jūnijam!

Izbraukuma prakses vieta tiks paziņota vēlāk :)

Eksamenu_grafiks VJMMS_2020