Dalība Valsts konkursā

Mācoties kādā no izglītības programmām, nozīmīga mācību procesa sastāvdaļa ir Valsts konkursi mūzikas specialitātēs, kas katrai izglītības programmai notiek reizi četros gados. Konkurss ir arī sava veida atskaites punkts, lai skolas, izglītības kolēģi un audzēkņi savstarpēji iepazītu veikumu specialitātēs. Mūsu skolai tradicionāli jādodas uzstāties uz Rīgu, muzicēšanas prasmēs sacenšoties ar izcilībām no galvaspilsētas mūzikas skolām. J. Mediņa mūzikas vidusskolā 29. un 30. janvārī uzstājās izglītības programmu “Sitaminstrumentu spēle” un “Pūšaminstrumentu spēle” konkursa II – fināla kārtas dalībnieki saksofonisti Paula Zandere, Martins Goldmanis, flautistes Sabīne Mikilpa-Mikgelba, Agate Mozga, sitaminstrumentālisti Andžs Dzērve-Tāluts un Renārs Logins. Visi dalībnieki skolu prezentēja godam, kaut konkurenci ar Rīgas mūzikas skolām, kurās izcilību tik daudz, izturēt nebija viegli! Paldies visiem audzēkņiem par cītīgo gatavošanos un veiksmīgo uzstāšanos! Ipaša pateicība mūsu visjaunākajiem Valsts konkursa dalībniekiem Andžam Dzērvem-Tālutam un Agatei Mozgai!
Paldies par ieguldīto darbu flautas specialitātes skolotājai Aivai Zaubergai, saksofona specialitātes skolotājam Miervaldim Lejam, sitaminstrumentu skolotājam Sigvardam Dižajam un koncertmeistariem Beatai Gekai un Andim Bahmanim. Paldies arī jauno mūziķu ģimenēm par iesaisti, klātbūtni gatavošanās procesā un konkursa dienā.
Foto – mūsu visjaunākie dalībnieki.