Dalība dažādos konkursos

“Mītiskie tēli tautas mūzikas skaņdarbos” –

tik interesantai konkursa tēmai mūsu audzēkņu vidū liela atsaucība. Piedalāmies ar 24 darbiem, ar vairākiem iepazīstinām arī jūs 🌞😊
Zvejniekciema mākslas nodaļa, skolotāji Jana Plankāja un Māra Alena.
  

“Meža serenāde” –

tēma četriem Saulkrastu mākslas nodaļas 2. un 6. kursa audzēkņu darbiem, kas devās pasta ceļā uz Mārupi, 5. Starptautisko bērnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkursu.
Skolotāji Rasa Grāmatiņa, Lilita Rihtere.

“Caurspīdīgums” Marjamaa, Igaunijā

Saņemot Igaunijas mākslas izglītības kolēģu uzaicinājumu piedalīties Starptautiskajā mākslas biennālē – konkursā “Pārsteidzošais atklājums 2024” ar tēmu “Caurspīdīgums”, pie radošajiem darbiem stājās 2.-7. kursu audzēkņi. Lūk, kā viņiem veicās!
Skolotāji Iveta Vecenāne, Māra Alena, Rasa Grāmatiņa, Ansis Butnors.
Paldies! Lai veiksmes konkursā!
 

Valsts konkurss sitaminstrumentu spēlē un pūšaminstrumentu spēlē

Mācoties kādā no izglītības programmām, nozīmīga mācību procesa sastāvdaļa ir Valsts konkursi mūzikas specialitātēs, kas katrai izglītības programmai notiek reizi četros gados. Konkurss ir arī sava veida atskaites punkts, lai skolas, izglītības kolēģi un audzēkņi savstarpēji iepazītu veikumu specialitātēs. Mūsu skolai tradicionāli jādodas uzstāties uz Rīgu, muzicēšanas prasmēs sacenšoties ar izcilībām no galvaspilsētas mūzikas skolām. J. Mediņa mūzikas vidusskolā 29. un 30. janvārī uzstājās izglītības programmu “Sitaminstrumentu spēle” un “Pūšaminstrumentu spēle” konkursa II – fināla kārtas dalībnieki saksofonisti Paula Zandere, Martins Goldmanis, flautistes Sabīne Mikilpa-Mikgelba, Agate Mozga, sitaminstrumentālisti Andžs Dzērve-Tāluts un Renārs Logins. Visi dalībnieki skolu prezentēja godam, kaut konkurenci ar Rīgas mūzikas skolām, kurās izcilību tik daudz, izturēt nebija viegli! Paldies visiem audzēkņiem par cītīgo gatavošanos un veiksmīgo uzstāšanos! Ipaša pateicība mūsu visjaunākajiem Valsts konkursa dalībniekiem Andžam Dzērvem-Tālutam un Agatei Mozgai!
Paldies par ieguldīto darbu flautas specialitātes skolotājai Aivai Zaubergai, saksofona specialitātes skolotājam Miervaldim Lejam, sitaminstrumentu skolotājam Sigvardam Dižajam un koncertmeistariem Beatai Gekai un Andim Bahmanim. Paldies arī jauno mūziķu ģimenēm par iesaisti, klātbūtni gatavošanās procesā un konkursa dienā.
Foto – mūsu visjaunākie dalībnieki.
 

“No baroka līdz rokam”

Ar prieku sagaidījām ziņas no skolas tautas mūzikas instrumentu ansambļa par 1.pakāpes Diploma iegūšanu 10. februārī! Ansamblis, kurā muzicē Lība Turkova (kokle), Olivers Oļševskis (vijole), Imanuels Vītols (balss) un Astrīda Oļševska, kopā ar jaunajiem mūziķiem no Limbažiem atkaņoja latviešu tautas dziesmu A. Viziņas-Nīlsenas apdarē “Uzauga ozols” un J.Ivanova “Valsi” no k/f “Zvejnieka dēls” (pārlikums A. Viziņa-Nīlsena). Konkurss “No baroka līdz rokam” notika Dziesmu svētku ceļa ietvaros.
Paldies mūsu radošajai skolotājai Anitai Viziņai- Nīlsenai un dalībniekiem! 
Un vecākiem par atsaucību un iesaisti!