Apstiprināti divi Valsts Kultūrkapitālam iesniegtie projekti

Valsts Kultūrkapitāla fonds nupat apstiprinājis divus VJMMS sagatavotos – Saulkrastu novada domes iesniegtos mērķprojektus vizuālās mākslas un mūzikas izglītības materiāli tehniskās bāzes papildināšanai/pilnveidošanai! Esam priecīgi! :)

Mūzikas izglītībā tiks iegādāts jauns instruments sitaminstrumentu klasei – vibrofons, savukārt mākslas nodaļai tiks nodrošināts jauns aprīkojums zīmēšanai – jauni zīmēšanas molberti un ģipša figūras.

Projekta ietvaros plānots iegādāties divdesmit ģipsī atlietas ģeometriskās figūras, ornamentus, cilvēka galvas un citus piederumus, lai papildinātu uzskates materiālus un nomainītu esošos, kuri laika gaitā ir nolietojušies un saplīsuši.