Darbs mūzikas un mākslas nodaļās Saulkrastos un Zvejniekciemā no 9. līdz 14. novembrim

CIENĪJAMIE VECĀKI!

PĒC CEĻOJUMIEM ĀRPUS LATVIJAS AICINĀM IEVĒROT – NOTEIKTO LAIKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS NODARBĪBAS NEAPMEKLĒT. SKOLU NAV JĀAPMEKLĒ ARĪ, JA ESIET KONTAKTPERSONAS AR SASLIMUŠAJIEM STATUSĀ (visos gadījumos – informējot vadību, skolotājus)!

SKOLU NAV JĀAPMEKLĒ ARĪ AR ELPCEĻU SASLIMŠANĀM – KLEPU, IESNĀM, KĀ ARĪ  AR TEMPERATŪRU, GALVAS SĀPĒM, CITĀM SASLIMŠANAS PAZĪMĒM!

Ievērojot  noteikto veidu, kādā valstī var notikt profesionālās ievirzes izglītība, kā arī īpašos apstākļus – atbildīgu piesardzību infekcijas izplatības ierobežošanai, no 9. novembra līdz 14. novembrim.

  • Saulkrastu mākslas nodaļa joprojām strādās īpašos laikos, kopā darbojoties tikai vienas Saulkrastu vidusskolas klases audzēkņiem! Klātienē šonedēļ strādās tikai 2. – 6. klašu audzēķni, bet 7. – 9. klašu audzēkņi – attālināti.  Stundu saraksti un stundu laiki iesūtīti WhatsApp grupās un vecāku e-pastos.
  • Zvejniekciema mākslas nodaļa klātienē strādās tikai tie 1.-7. kursa audzēkņi, kuri vienlaikus ir Zvejniekciema vidusskolas 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. klases audzēkņi. Stundu norises laiki atšķirīgi, pēc klašu principa, iesūtīti WhatsApp grupās un vecāku e-pastos.
  • Audzēkņiem, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 3. klasei, klātienes stundas nenotiek, darbs notiek attālināti.
  • Sagatavošanas klases mākslā ne Zvejniekciema, ne Saulkrastu mākslas nodaļās nenotiek.

________________________________________________

  • Saulkrastu mūzikas nodaļas individuālās stundas notiek bez izmaiņām, saskaņā ar iepriekšējo stundu sarakstu. Izņemot – stundas attālināti notiek pie skolotājiem Aivas Zaubergas un Anda Bahmaņa, daļēji attālināti – pie skolotāja Miervalža Lejas. Grupu stundas notiek pēc Saulkrastu vidusskolas klašu principa, precīzāka informācija, sazinoties ar skolotājiem personiski.
  • Zvejniekciema mūzikas nodaļas individuālās stundas, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. klasei, notiek klātienē, pēc iepriekšējā stundu saraksta. Stundas pie skolotājiem Zanes Švēdes-Grīnbergas un Anda Bahmaņa notiek attālināti.
  • Individuālās stundas audzēkņiem, atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas 3. klasei notiek attālināti.
  • Grupu stundās nepiedalās tie audzēkņi, kas mācās Zvejniekciema vidusskolas 3. klasē. Šiem audzēkņiem darbs notiek attālināti.
  • Sagatavošanas klases individuālās mūzikas stundas var notikt, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā sazinoties ar specialitātes skolotāju.

Informācija par mācību darbu no 16. līdz 20. novembrim sekos!