2020. gada absolventi…

… šogad strādā daudz patstāvīgāk, kā citkārt.

Mūzikas izglītības topošie absolventi savus sagatavotos video skaņdarbus iesūta skolai, – mācību daļas vadītājai (t. 26715060) WhatsApp un specialitātes pedagogam.

Mākslas izglītības topošie absolventi diplomdarbu foto un prezentācijas ierakstu (video) iesūta skolai – savu diplomdarbu vadītājiem WhatsApp līdz 12. jūnijam.

Absolventu koncerti un mākslas nodaļas diplomdarbu izstādes tiek plānotas 13. jūnijā (mūzikā), 16. jūnijā (mākslā), klātienē, ~ pl. 17.00.

Par to precīzāka informācija sekos!

Vienmēr atvērti saziņai arī visi pedagogi un skolas vadība :)