60. gadi

1968. gadā piepildījās daudzu sapnis – septembrī durvis ver Zvejniekciema bērnu mūzikas skola – pirmā Vidzemes jūrmalā. Savu mājvietu atrod Zvejniekciema vidusskolas telpās. Klavieru, stīgu, akordeona un pūšaminstrumentu klasēs mācības uzsāk ap 70 bērnu no Zvejniekciema, Saulkrastiem, Skultes. Par skolas direktori kļūst jaunā, enerģijas un radošu ideju bagātā Solveiga Ivanova. Par pedagogiem sāk strādāt Aida Bārzdiņa, Georgs Rubenis, Austra Rulle, Tamāra Āriņa, Jānis Veismanis. Pēc dažiem radoša darba pilniem gadiem – pirmie izlaidumi.

Aktīvi muzicē ne tikai audzēkņi, bet arī pedagogi. Skolā mācījušies daudz talantīgu audzēkņu, kuri vēlāk kļuvuši par ievērojamiem mūziķiem un valstī un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Skolā ar savu autorkoncertu viesojies bērniem iemīļots komponists Arvīds Žilinskis.

70-to gadu beigās un turpmākos gados plaši izskan ikgadējs triju piejūras mūzikas skolu – Zvejniekciema, Rojas un Salacgrīvas – festivāls, kurā piedalās visu triju mūzikas skolas audzēkņi, pedagogi un rajonu vadība.