VJMMS mūzikas maratons pavasarī

Kirils atkal labākais!

30. aprīlī Rīgā, Latviešu Biedrības namā izskanēja Latvijas mūzikas skolu audzēkņu “Talants Latvijai” fināla konkurss, kurā Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pedagoga Miervalža Lejas un koncertmeistares Beatas Gekas audzēknis Kirils Turovs pārliecinoši bija labākais un ieguva 1. vietu. Tika atskaņoti G.Hendeļa “Klusa lūgšana” un lietuviešu komponista V.Paketūras “Mazs skerco”. Kirils uzaicināts uzstāties “Talants Latvijai” uzvarētāju Gala koncertā 28. maijā Rīgā. Lieliski, jo aprīļa mēnesī šis bija jau otrais Kirila sasniegums – 8. aprīlī godpilnā 2. vieta tika iegūta, uzstājoties Starptautiskajā Pūšaminstrumentu spēles konkursā Viļnā, Lietuvā. Savukārt nākamajā dienā – 9. aprīlī, pēc nakts pārbrauciena no Viļņas, Kirils uzstājās “Talants Latvijai” pusfināla konkursā, kurā saņēma augstāko vērtējumu, iegūstot iespēju startēt jau pieminētajā fināla konkursā.

Visi sasniegumi gūti, pateicoties Kirila neatlaidībai, abu pedagogu profesionālam un mērķtiecīgam darbam, vecāku atbalstam un sadarbībai. Apsveicam un lepojamies!

Bagāts muzikālais aprīlis

Šogad konkursā “Talants Latvijai” startēja un Latviešu Biedrības namā uzstājās arī citi VJMMS audzēkņi – klarnetes spēles audzēknis Gusts Ozoliņš-Karlsons (pedagogs M.Leja), flautas spēles audzēknes Luīze Rozentāle, Viktorija Graubiņa (pedagogs A.Zauberga) un klavierspēles audzēkņi Gatis Kalvišs (pedagogs T.Āriņa), Elza Strupiša (pedagogs Beata Geka) un Justīne Veidenberga (pedagogs Ieva Bahmane). Luīze Rozentāle tika izvirzīta finālam, savukārt Gusts tika izvirzīts uzstāties koncertā 23. aprīlī Rīgā, kurā uzstājās labākie Latvijas mūzikas skolu pirmklasnieki. Prieks par kuplo “Talants Latvijai” dalībnieku skaitu, pedagogu un audzēkņu uzņēmību un spēju sasniegt tādus rezultātus, ar kādiem godam var startēt Rīgā, Latvijas mūzikas skolu labāko audzēkņu saimē.

Koklētāju ansamblis “Mazā saule” gatavojoties Dziesmu svētkiem un sagatavojot daļu no Dziesmu svētku repertuāra, 19. aprīlī devās uz koncertu Cēsīs, savukārt 21. aprīlī uz Iecavu devās jaunie koklētāji Monika Mihailova un Tomass Blekte (skolotājas S.Ivanova un A.Rebiņa), kur piedalījās konkursā. Tomass Blekte izpelnījās žūrijas augstu novērtējumu un ieguva Atzinību. Apsveicam!

Arī flautas nodaļas audzēkne Luīze Rozentāle (pedagogs Aiva Zauberga) 21. aprīlī izmēģināja spēkus konkursā, uzstājoties Kārļa Štrāla Jauno flautistu konkursā Rīgā.