VJMMS audzēkņi – laureāti Starptautiskā pūšamistrumentu konkursā

Par konkursu stāsta VJMMS skolotāja, laureātu koncertmeistare Beata Geka:

“Starptautiskais pūšaminstrumentu konkurss “Naujene Wind 2017″ Daugavpilī norisinājās pirmo reizi un pulcēja 120 dalībniekus no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas un Polijas. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja Kirils Turovs eifonija spēlē un Gusts Ozoliņš-Karlsons klarnetes spēlē.

Konkurss pārsteidza ar tā dalībnieku augsto profesionālo sniegumu un organizatoru teicamo veikumu, īpašo viesmīlību un sirsnību. Konursa dalībniekus vērtēja divas starptautskas žūrijas komisijas. Nopietnas konkurences apstākļos 1. klases audzēknis Gusts Ozoliņš-Karlsons jaunākajā vecuma grupā ieguva 3. vietu, bet 5. klases audzēknis Kirils Turovs vecākajā grupā – godpilno 1. vietu. Lepojamies ar mūsu brīnišķīgajiem audzēkņiem un ar pedagogu Miervaldi Leju, kura mērķtiecība, neatlaidība, sirds siltums, mūzikas mīlestība un augstā profesionālā meistarība palīdzēja kaldināt šo uzvaru. Labu veiksmi arī nākamos konkursos!”

Laureātu skolotājs Miervaldis Leja:

“”Mirkli, kavējies” – tā teicu sev, saņemot augstākās raudzes – 1. pakāpes diplomu konkursā. Pasakainais rezultāts sasniegts, pateicoties pozitīvajiem audzēkņiem. Konkursā Kirils atskaņoja G.F.Hendeļa sonāti un F.Rehfelda “Klusu lūgšanu”, savukārt G.Ozoliņš – Karlsons – F.Gossetes “Gavotti” un M.Musorgska “Dziesmu no operas “Hovanščina””. Paldies Gusta un Kirila atsaucīgajiem vecākiem, kuri aktīvi piedalās savu bērnu talantu izkopšanā un, atbalstot un palīdzot, pavadīja mūs arī braucienā uz Daugavpili. Liels paldies koncertmeistarei Beatai Gekai par izturību lielajā slodzē, vienmēr pozitīvi reaģējot uz katru manu muzikālo avantūru. Paldies arī skolas direktorei par atbalstu un visu organizatorisko “krikumu” veiksmīgu realizāciju!”

Ieva Lazdauska:

“Sasniegums “Naujene Wind 2017″ ir nu jau ceturtais M.Lejas un B.Gekas audzēkņa K.Turova sasniegums pāris pēdējo gadu laikā, iegūstot 1. vietu. Pārsteigums arī par G.Ozoliņa – Karlsona sniegumu, – tikai pirmo gadu apgūstot klarnetes spēli un jau gūstot starptautisku panākumu. Intensitāte, ar kādu ar audzēkņiem tiek strādāts ikdienā, apgūstot jauno, sagatavojot aizvien jaunas programmas, ir vērā ņemama un šopavasar plānotas vēl vairākas nozīmīgas uzstāšanās.

Apbrīnojama ir skolotāja spēja koncentrēt un aizraut audzēkņus darbam mūzikā! Zināms, ka VJMMS audzēkņiem, tāpat kā visiem, ir dažādas brīvā laika pavadīšanas vēlmes un iespējas. Tomēr ar audzēkņu, pedagogu un vecāku sadarbību un kopīgu neatlaidību gūt šādus sasniegumus mūzikā ir patiesi vērtīgi! Īstā apjausma par to audzēkņiem varbūt nāks tikai pēc gadiem, bet jau tagad skaidrs, ka ir godam pārstāvēta mūsu skola, novads un valsts starptautiskā līmenī. Apsveicam!”

K.Turova mamma Olga Turova:

“Lepojamies ar to, ka mūsu bērni mācās pie skolotāja M.Lejas! Paldies gan skolotājam, gan koncertmeistarei par lielo ieguldījumu darbā ar bērniem. Lai gan konkurss bija ļoti grūts, tomēr mūsu audzēkņi saņēma tik augstu novērtējumu. Arī turpmāk atbalstīsim savus bērnus, lai panākumi turpinās!”