2000. gadi

Turpinās radošs darbs, audzinot un izglītojot jaunos mūziķus un māksliniekus. 2002. gadā mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi dodas koncertturnejā uz Angliju. Paralēli tam, notiek gatavošanās starptautiskajiem jauno izpildītāju konkursiem Latvijā, Lietuvā, Itālijā, Francijā, Igaunijā, Čehijā, Rumānijā, Vācijā. Jauno mākslinieku darbi jau pabijuši četros kontinentos, katru gadu notiek izstādes Saulkrastos un Rīgā – J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejā, Latviešu Biedrības namā, “Skonto” hallē, Ķīpsalas izstāžu hallē, Rakstniecības muzejā u.c. Jaunie mūziķi līdz ar radošu mācību darbu piedalās starptautiskos konkursos Itālijā, Spānijā, Krievijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Francijā. Sasniegumi starptautiskos konkursos gan mūzikā, gan mākslā katru gadu tiek atzīmēti ar LR Kultūras ministrijas balvām.

2004. un 2006. gadā mākslas nodaļas audzēknes uzvar pasaules bērnu mākslas konkursā “Child Art” Vašingtonā un pārstāv Latviju ASV. VJMMS par mūzikas pedagogiem strādā kādreizējie skolas absolventi Līga Ķestere, Andis Bahmanis, Antra Deniškāne, Solveiga Boka, Beata Geka, Danuta Ločmele, Maija Kluša. 2000-jos gados skolu absolvējot, ar mūziku savu turpmāko dzīvi saista Liene Staņa, Aiga Upiniece, Elīna Štolde, Lāsma Pommere, Marika Šaripo, Ilva Ļevčonoka. Mākslas skolu absolvē un ar mākslu, dizainu savu dzīvi saista Linda Strapcāne, Linda Eglīte, Līga Liepniece, Kristīne Žagare, Ilze Kešāne, Baiba Kalniņa, Unda Verbicka, Andrejs Ņesterovs, Aiva Priedīte, Ivars Puriņš, Aivars Puriņš, Līga Jonāne, Lilija Čakša, Inna Ovsjaņņikova, Ieva Kūla, Barbara Šmite.

No 2006. gada ar Carnikavas novada domes atbalstu tiek atvērta mākslas klase Carnikavā, kur darbu sāk Gunta Brakovska un Inese Mailīte. Tiek nodibināta Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Carnikavas filiāle.

2008. gada novembrī Zvejniekciema kultūras namā skola svinēja 40 gadu jubileju, bet 2014. gada martā – 45 gadu jubileju ar plašu audzēkņu, absolventu koncertu, visaptverošu mākslas izstādi un sarīkojumu. Aizsākta atkal jauna lappuse skolas vēsturē.

Mākslas skola ir milzīgs ieguvums novada sabiedrībai

VJMMS mūzikas nodaļu audzēkņi koncertā «Talants Latvijai» Latviešu Biedrības namā 20.03.2016.

VJMMS 45 gadu jubilejai veltīts koncerts un apsveikumi 2014. gada martā.

vesture-00