Valsts konkursa mākslā III kārta!

 

1.aprīlī Rīgā,
Profesionālās izglītības kompetenču centrā – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā Latvijas mākslas skolu saimes 170 audzēkņi piedalījās Valsts konkursa trešajā, noslēdzošajā kārtā. Šogad konkursa kopējā norise notika jau trīs kārtās, pie tam trešā kārta notika arī Rēzeknē, Liepājā un Valmierā, kopā piedaloties gandrīz 500 mākslas skolu audzēkņiem.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu, saņemot veiksmīgu 2.kārtas uzdevumu vērtējumu, pārstāvēja Emīlija Kulberga (Saulkrastu mākslas nodaļa), Neds Grīnbergs, Elza Ābele, Emīls Kiseļevskis (Zvejniekciema mākslas nodaļa). Visi veiksmīgie 2. kārtas uzdevumu darbi, tajā skaitā minēto audzēkņu darbi – dizaina iepakojumu kompozīcijas apskatāmas vizuāli iespaidīgā izstādē Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Valdemāra ielā 139 līdz aprīļa vidum. Savukārt 3. kārtas uzdevums 1. aprīlī – dizaina plakāta un tam stilistiski piesaistīta dizaina priekšmeta izstrāde bija patiesi sarežģīts uzdevums: ideju skiču izstrāde, kompozīcijā obligāti iekļaujamā teksta (burtu) lietojums, vairāku krāsu un vienojošo dizaina elementu saskaņa, precizitāte…darbam tika veltītas 3,5 astronomiskās stundas.

Kamēr žūrija darbus izvērtēs un rezultātus vēl apkopos tuvākajās divās nedēļās, tikmēr prieks, ka audzēkņi guvuši jaunu patstāvības un dizaina darbu pieredzi. Paldies audzēkņiem E.Kulbergai, N.Grīnbergam un E.Kiseļevskim un viņu skolotājām R.Grāmatiņai, M.Alenai, I.Lazdauskai par ieguldīto darbu un 1. aprīļa darba dienu!

Visi 3. kārtas darbi savukārt būs apskatāmi izstādē 28. un 29. aprīlī Valsts konkursa noslēguma mākslas pedagogu seminārā Madonā.