Mūsu pedagogi, darbinieki

Mūzikas pedagogi

Solveiga Ivanova Absolvējusi J.Mediņa mūzikas vidusskolu unLatvijas Mūzikas Akadēmiju, maģistre.Ieguvusi pedagoga darba kvalitātes 3. pakāpi. Kokles spēles skolotāja Zvejniekciemā un Saulkrastos. VJMMS strādā kopš skolas dibināšanas 1968. gadā. Skolas pirmā direktore.

Tamāra Āriņa Absolvējusi J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Daugavpils Pedagoģisko institūtu. Ieguvusi pedagoga darba kvalitātes 3. pakāpi. Klavierspēles spēles skolotāja, koncertmeistare Zvejniekciemā un Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 1969. gada.

Miervaldis Leja Absolvējis J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju, maģistrs. Mūzikas skolotājs saksofona, eifonija, trompetes, flautas, mežraga specialitātēs Zvejniekciemā un Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 1977. gada.

Līga Ķestere Absolvējusi J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju, maģistre. Ieguvusi pedagoga darba kvalitātes 3. pakāpi. Mūzikas teorijas skolotāja Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 1979. gada. Kopš 1997. gada – direktora vietniece mācību darbā.

Solveiga Boka Absolvējusi Jelgavas mūzikas vidusskolu un Liepājas Pedagoģijas Akadēmiju. Ieguvusi pedagoga darba kvalitātes 2. pakāpi. Klavierspēles skolotāja Zvejniekciemā un Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 1986. gada.

Ieva Bahmane Absolvējusi J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju, maģistre. Ieguvusi pedagoga darba kvalitātes 3. pakāpi. Klavierspēles skolotāja Saulkrastos, koncertmeistare Zvejniekciemā un Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 1988. gada.

Andis Bahmanis Absolvējis J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju, maģistrs. Ieguvis pedagoga darba kvalitātes 3. pakāpi. Klavierspēles skolotājs, koncertmeistars Zvejniekciemā un Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 1988. gada.

Dace Kalniņa Absolvējusi Ventspils mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju. Mūzikas teorijas un mūzikas literatūras skolotāja Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 1988. gada.

Raimonds Kalniņš Absolvējis Ventspils mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju. Sitamo instrumentu spēles skolotājs Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 1988. gada. Skolas direktors no 1994. līdz 2005. gadam.

Eleonora Širškova Absolvējusi J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju, maģistre. Ieguvusi pedagoga darba kvalitātes 3. pakāpi. Klavierspēles skolotāja Zvejniekciemā, mūzikas literatūras skolotāja Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 1990. gada. Mūzikas teorijas nodaļas vadītāja.

Beata Geka Absolvējusi J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju. Klavierspēles skolotāja, koncertmeistare Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 1997. gada. Pianistu nodaļas vadītāja.

Maija Kluša Absolvējusi Rīgas Pedagoģisko skolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju. Mūzikas teorijas skolotāja Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 1997. gada.

Aiva Zauberga Absolvējusi Latvijas Mūzikas Akadēmiju, maģistre. Ieguvusi pedagoga darba kvalitātes 3. pakāpi. Flautas klases skolotāja Zvejniekciemā un Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 2009. gada.

Velga Polinska Absolvējusi J.Mediņa mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju, maģistre. Vijoļspēles skolotāja Saulkrastos un Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 2010. gada.

Maija Namniece Absolvējusi Ventspils mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju. Ieguvusi pedagoga darba kvalitātes 2. pakāpi. Akordeona spēles skolotāja Zvejniekciemā un Saulkrastos. VJMMS strādā kopš 2012. gada.

Ināra Freimane Absolvējusi Ventspils mūzikas vidusskolu un Latvijas Mūzikas Akadēmiju. Kora diriģēšanas un pedagoģijas maģistre. Ieguvusi pedagoga darba kvalitātes 4. pakāpi. Kora klases skolotāja Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 2015. gada.

Zane Aišpure Absolvējusi Ventspils mūzikas vidusskolu, Latvijas Mūzikas Akadēmijas studente. Saksofona spēles skolotāja Zvejniekciemā. VJMMS strādā kopš 2015. gada.

Justs Liepiņš Absolvējis Alfr. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu un J. Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmiju. VJMMS strādā kopš 2016. gada.

Pedagogi mākslas izglītībā

Ieva Lazdauska Absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, Latvijas Mākslas Akadēmijas vides mākslas nodaļu un Latvijas Mūzikas Akadēmijas izglītības programmu “Pedagoģija”. Humanitāro zinātņu maģistre dizainā, dizaina grafikā. Ieguvusi pedagoga darba kvalitātes 3. pakāpi. VJMMS strādā kopš mākslas nodaļas atvēršanas 1995. gadā, kopš 2005. gada – skolas direktore. Pasniedz veidošanu Zvejniekciemā.

Daina Pērkone Absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas Akadēmijas glezniecības nodaļu. Humanitāro zinātņu maģistre mākslā. VJMMS strādā kopš mākslas nodaļas atvēršanas 1995. gadā. Pasniedz zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju Saulkrastos.

Rasa Grāmatiņa Absolvējusi Latvijas Mākslas Akadēmijas tekstilmākslas nodaļu. Humanitāro zinātņu maģistre mākslā. Ieguvusi pedagoga darba kvalitātes 3. pakāpi. VJMMS strādā kopš mākslas nodaļas atvēršanas Saulkrastos 1998. gadā, kopš 2005. gada – vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītāja Saulkrastos. Pasniedz zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, praktiskos darbus, mākslas valodas pamatus Saulkrastos.

Māra Alena Absolvējusi J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas Akadēmijas monumentālās glezniecības nodaļu. Ieguvusi pedagoga darba kvalitātes 4. pakāpi. VJMMS strādā kopš 1996. gada. Pasniedz gleznošanu, kompozīciju, zīmēšanu, veidošanu, mākslas valodas pamatus Zvejniekciemā.

Vaira Cīrule Absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu. VJMMS strādā kopš 1999. gada. Ieguvusi pedagoga darba kvalitātes 2. pakāpi. Pasniedz vizuālās mākslas valodu un praktiskos darbus Zvejniekciemā.

Lilita Rihtere Absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu un Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti. Ieguvusi pedagoga darba kvalitātes 4. pakāpi. VJMMS strādā kopš 2000. gada. Pasniedz zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu, kompozīciju, vizuālās mākslas valodu, praktiskos darbus jaunākajiem kursiem Saulkrastos.

Jana Plankāja Absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu un Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti. Ieguvusi pedagoga darba kvalitātes 3. pakāpi. VJMMS Carnikavas filiālē strādājusi kopš 2013. gada, kopš 2015. gada – Zvejniekciemā. Pasniedz zīmēšanu, veidošanu, kompozīciju, vizuālās mākslas valodu, praktiskos darbus jaunākajiem kursiem Zvejniekciemā.

Harijs Zemītis Absolvējis Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultāti. Ieguvis pedagoga darba kvalitātes 3. pakāpi. VJMMS strādā kopš 2015. gada. Pasniedz kompozīciju – datormākslu, praktiskos darbus vecākajiem kursiem Zvejniekciemā.

Ansis Butnors Absolvējis Latvijas Mākslas Akadēmijas glezniecības nodaļu. Maģistrs. Pasniedz grafiku vecākajiem kursiem Zvejniekciema mākslas nodaļā. VJMMS strādā kopš 2016. gada.