Kontakti un rekvizīti

Direktore
Ieva Lazdauska, tel. 26563226
e-pasts: ieva.lazdauska@saulkrasti.lv

Direktora vietniece mācību darbā
Līga Ķestere, tel. 28449184
Tālrunis un fakss: 67954160

Lietvede
Una Ozola-Augstmane, tel. 67954160, 29124735

E-pasts
vidzemes.jurmala@inbox.lv (tajā skaitā apjomīgiem sūtījumiem, pielikumiem, foto u.tml.)
vjmms@saulkrasti.lv

Administrācija un mūzikas nodaļas Zvejniekciemā
Ostas iela 15
Zvejniekciems, Saulkrastu novads
LV-2161
Tālrunis un fakss: 67954160

Mākslas nodaļa Zvejniekciemā  
Atpūtas iela 1B
Tālr. 29722595

Mūzikas un mākslas nodaļas Saulkrastos
Raiņa iela 8
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Tālr. 29326329, 20011306

Skolas rekvizīti mācību līdzfinansējumam
Saņēmējs: Saulkrastu novada dome
Reģ.nr. 90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV2160
Konts: LV38HABA0551035895250

Maksājumā jānorāda:
Par (vārds, uzvārds) mācībām VJMMS (laika periods, par kuru maksā)