Dokumenti

Iekšējie dokumenti

DokumentsApraksts
audz-regl.pdf Reglaments par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē
kartiba-audzekniem.pdf Iekšējās kārtības reglaments audzēkņiem
iesniegums-uznemsanai.doc Iesniegums par uzņemšanu VJMMS
vjmms-pasvertejums-2016_1.pdf Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojums
izglitosanasligums-vjmms.pdf Izglītošanas līgums VJMMS
konsolidetilidzfinansejums.pdf Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei VJMMS
nolikums-maksla.pdf 7. Starptautiskā glezniecības un grafikas konkursa «Saules Krasts» nolikums
nolikums-muzika.pdf Mākslas un mūzikas konkursa «Saules Krasts» nolikums mūzikā
sk-muzika-pieteikums.doc PIETEIKUMS mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 1.-8. kora klašu audzēkņu konkursam “Saules krasts” vokālo ansambļu dziedāšanā

Saites uz ārējiem dokumentiem