Dokumenti

Iekšējie dokumenti

DokumentsApraksts
audz-regl.pdf Reglaments par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē
kartiba-audzekniem.pdf Iekšējās kārtības reglaments audzēkņiem
iesniegums-uznemsanai-v2_1.doc Iesniegums par uzņemšanu VJMMS
vjmms-pasvertejums-2016_1.pdf Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojums
izglitosanasligums-vjmms.pdf Izglītošanas līgums VJMMS
lidzfinansejums.pdf Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei VJMMS
iesniegums-dati.docx Iesniegums par bērna datu publicēšanu

Saites uz ārējiem dokumentiem