Saulkrastu vizuāli plastiskās mākslas nodaļas mācību stundu saraksts 2018./2019. mācību gada 1. pusgadam

Stundu saraksts pieejams šeit.

Mūzikas nodaļu stundu saraksts 2018./2019. mācību gadam

Mūzikas nodaļas stundu saraksts (2018./2019.)

Drīzumā sekos arī mākslas izglītības nodarbību saraksts!

VJMMS «zaļā prakse» Valdemārpilī

No 16. – 21. jūlijam Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņi pedagogu Rasas Grāmatiņas un Māras Alenas vadībā devās izbraukuma plenērā jeb „zaļajā praksē” uz Valdemārpili Kurzemē. Šogad, vēloties iepazīties ar mūsu pieredzi, izbraukuma prakses organizēšanas un norises niansēm, mums pievienojās VJMMS kādreizējās filiāles, tagad – Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņi. Viņi kopā ar savām skolotājām izbraukuma praksē devās pirmoreiz. Iepazinām interesantu, latvisku mazpilsētiņu, kas nosaukta Krišjāņa Valdemāra vārdā. Dzīvojām Sasmakas ezera krastā muižas pils ēkās – viesu namā „Vidi”, kas visnotaļ latviskā un romantiskā stilā izveidots trīs stāvos.

Mūs ieskāva pagalms ar senatnīgiem dakstiņiem, ābeļdārzs, lauku ainavas panorāmas, neticami daudzi klabinošu stārķu pulki! Līdzās viesu namam aug leģendārā Elku liepa vēl no Kurzemes hercogistes laikiem, kuras zari vijas kā milzu astoņkājis.

Satikāmies arī ar vietējo amatnieku Igurdu Baņķi, kurš iepazīstināja ar savām lauku mājām “Kauliņi”, izvizināja ar paša būvēto šaursliežu bānīti, kas izbūvēts teju kilometra garumā. Jauniešiem bija iespēja iziet amatnieka veidoto labirintu – pļavā veidotu universālu arhetipisku shēmu, kurā sens simbols saistās ar veseluma ideju, kā arī aplūkot akmens krāvumu “Ola”, improvizētu dzirnavu dīķi, dažādas senatnīgas lietas no mūsu tautas vēstures.

Apkārtnes burvību iemūžinājām savos darbos – tapa saullēktu skati (cēlāmies 4.30), ēnainas alejas, dažādi mazpilsētas stūrīši, baznīca, Elku liepa un citi seni koki, stārķi, saulrieti…

Vasaras vidus svelme neizpalika arī Valdemārpilī, tāpēc ik dienu izbaudījām Sasmakas ezera tīro, zīdaino ūdeni, kas atveldzēja pēc darbā pavadītās dienas.

Prakse noslēdzās ar tradicionāliem pēdējās dienas pasākumiem – darbu skati, liecību izsniegšanu, viktorīnas jautājumiem, „skaņu” priekšnesumiem, ko ar sajūsmu patstāvīgi sagatavoja un parādīja mūsu audzēkņi. Vakars turpinājās ar viesu nama saimnieces stāstījumu par muižas ēku vēsturi, kurās kādreiz dzīvojis muižas vagars, ādminis un kalējs. Rīta gaisma tika sagaidīta, dejojot un priecājoties pie ugunskura.

Mūsu audzēkņi atceras jaukākos brīžus praksē – kopā būšanu ar draugiem, ikdienas peldes, prakses noslēguma vakaru ar muzikāliem priekšnesumiem, salīšanu jūlija mēneša vienīgajā lietū, ugunskura kurināšanu. Katram noteikti paliks savas atmiņas no kopā pavadītā laika.

Jauno mākslinieku darbu izlase tika izstādīta Valdemārpils pilsētas svētkos 21. jūlijā.

Rudenī, tiklīdz būs pieejama kāda no novada izstāžu zālēm, centīsimies skolas audzēkņu plenēra darbus parādīt plašākai publikai Saulkrastos un Zvejniekciemā.

Rasa Grāmatiņa, Māra Alena, Ieva Lazdauska, VJMMS

Un atkal viens gads! VJMMS absolventi 2018.

2018. gada 13. jūnijs – Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas un mākslas nodaļu 19 absolventu izlaiduma diena. Kā ierasts – silta un saulaina, satraukuma, prieka un gaidu, fotozibšņu, ziedu un smaidu pilna. Mākslas izglītības 7. kursa audzēkņiem turklāt arī diplomdarbu izstādīšanas, aizstāvēšanas, prezentēšanas diena, vērtējumu saņemšana. Kad visas citas ierastās sarīkojumu zāles novadā piedzīvo remontu, šogad svētku vide rasta Zvejniekciemas vidusskolas nelielajā zālītē. Par iespēju, par sadarbību vēlreiz sakām paldies, īpaši direktoram Andrim Dulpiņam, mūzikas skolotājai Antrai Deniškānei! Izlaiduma svētku vidi veidoja mākslas nodaļas audzekņu diplomdarbi un vecāku sarūpētie romantiski reibinošu smaržu pilnie ziedu dekori un meijas.

Diplomdarbi šogad izstrādāti skolotāju Rasas Grāmatiņas, Māras Alenas, Dainas Pērkones, Vairas Cīrules un Anša Butnora vadībā.

Mākslas nodaļas absolventi: Elza Ābele – izsmalcinātu līniju, niansētu gleznojumu autore, daudzu konkursu dalībniece, diplomdarbā vaidoja liela izmēra pulksteni, izmantojot grafisku portretu dažādo noskaņojumu efektus. Hetija Keita Gertmane – atjautīgu un drosmīgu mākslas ideju, it sevišķi drosmīgas diplomdarba idejas autore pārsteidza ar lielizmēra gleznojumu ciklu par jūras un burāšanas tēmu. Adriana Nika Gulbe – nopietna un ļoti patstāvīga audzēkne, ar augsti uzstādītu darbu kvalitātes latiņu diplomdarbā veidoja rotaļīgi asprātīgu, apjomīgu, funkcionējošu gaismas ķermeni interjeram. Emīls Kiseļevskis – viens no visu laiku skolas mērķtiecīgākajiem, darbaspējīgākajiem audzēkņiem, daudzu mākslas konkursu dalībnieks un laureāts, uzmanīgs, precīzs un jūtīgs kā grafikā, tā glezniecībā, kompozīcijā un dizainā, diplomdarbā pārliecinoši radīja krāsainu, tehnoloģiski komplicētu sešu grafikas darbu ciklu. Monika Luīze Kļaviņa – lielu, temperamentīgu, ašu ideju autore, ne vienu vien reizi pārkāpjot “nevaru” sliekšņus, diplomdarbā pārsteidza ar koncentrētām darba spējām, dabas foto mainīgajā vidē iesaistot vienaudžus, draugus, radot efektīgu, stilīgu krāsu fotogrāfiju un masku ciklu. Aleksandra Kruglova – izjustu tonālu zīmējumu, grafisku krāsu kompozīciju autore ar labu stila izjūtu diplomdarbā strādāja pie īpaši smalkiem, niansētiem, vizuāli inteliģentiem grafikas darbiem, tajā skaitā uz koka pamatnēm, autortehnikā. Endija Ozolniece –  ar savu pārliecinošu skatījumu par idejiski un praktiski veicamo mākslā, enerģiska, mērķtiecīga autore, diplomdarbā pārliecinoši savienoja vairākus tekstila materiālus un tehnikas (austs, filcēts, šūts) spilvenu un rotaļlietu praktiskā, lietderīgā komplektā. Mareks Upīte – mācību laikā pārvarot ne vienu vien šķērsli un grūtības, diplomdarbā pārsteidza ar vēstures, mākslas un fizikas analītiskā sintēzē balstītu gan dekoratīvu, gan funkcionāli efektīgu darbu kokā, arī koka apstrādes prasmēm, izpelnoties skatītāju aplausus prezentācijas laikā.

Diplomdarbu recenzenta nebūt ne vieglo darbu, analizējot un komentējot audzēkņu individuāli paveikto, uzņēmās arhitekts Armands Lūsis. Paldies par absolventu veikuma interesanto, izvērsto analīzi!

Pēc diplomdarbu vērtējumu žūrijas darba svētku  vakaram pievienojās mūzikas pedagogi un 11 mūzikas nodaļu absolventi. Izlaidumā abolventu koncertā skanēja Franča Lehāra, Mihaela Kreina, Johana Sebastiana Baha, Georga Frīdriha Hendeļa, Antonīna Dvoržaka, Vasilija Kaļiņņikova, Viļņa Salaka, Pētera Čaikovska, Žana Sibeliusa, Džeimsa Cernova skaņdarbi. Izskanēja arī novada vadības. skolas vadības, Skolas padomes un vecāku vēlējumi. Īss ieskats specialitātes skolotāju  Aivas Zaubergas, Beatas Gekas, Anda Bahmaņa, Miervalda Lejas, Raimonda Kalniņa, Zanes Švēdes-Grīnbergas vēlējumos saviem audzēkņiem: Māra Angelika Eglīte (klavierspēle) – sava doma, sava kārtība, savs stils! To nostiprināt! Rūdis Otomārs Gaigals (klavierspēle) – ar zināšanu par to, ko darīt mūzikas, ko sporta un citos ceļos, plānot laiku un paspēt daudz (gandrīz visu)! Lai mūzikas ceļš nekad nebeidzas! Alīna Gavrilova (flautas spēle) – ar izcilām darba spējām, centību un mūzikā iegūto dzīvē sasniegt ļoti daudz! Lai izdodas atrast sirdij vistuvāko! Kintija Lapkovska (klarnetes spēle) – pārsteidzot ar dzīvesprieku visās situācijās, vitalitāti, uzdrīkstēšanos, muzikalitāti, neizpaliekot “raksturiņam”. Rīkoties un uzdrīkstēties! Amanda Neimane (flautas spēle) –  tieši ar to nepieciešamo mīlestību pret mūziku un muzicēšanu, kas dzīvei piešķir īpašu krāsu!  Ģirts Nolle (sitaminstrumentu spēle) – lai pietiek uzņēmības pieņemt atbildīgus lēmumus, spēja un pacietība realizēt nospraustos mērķus! Unikāls gads apstāklī, ka skolu vienlaikus absolvē trīs māsas: Kate Strupiša (flautas spēle) – lai izdodas saglabāt to stalto stāju, kad ne tikai citi, bet arī paši gūstam ticību saviem spēkiem! Lāsma Strupiša (flautas spēle) – ja no sirds ir vēlme darīt, tas tiks izdarīts labi! Lai jebkurai nodarbei dzīvē ir motivācija! Undīne Strupiša (saksofona spēle) –  visi šķēršļi un grūtības ir pakāpieni, no kuriem kāpjam augšup, ar centību, ar pacietību! Sekojot saviem sapņiem, viss piepildīsies! Kirils Turovs (eifonija spēle) – lai labestība un laba humora izjūta turpina glābt no sarežģījumiem, ja tādi gadās! Izcilie gan starptautiskie, gan valsts mēroga sasniegumi eifonija spēlē liecina par iespējām sasniegt visaugstākās profesionālās virsotnes! Reinis Rezevskis (klavierspēle) – gudrība, izcila muzikalitāte, līdzjūtība, sarunu biedra sirsnība!  Lai mūzika kļūst par drošu patvērumu dzīves vētrās un par avotu, no kura smelties spēku!

„Es skatos Pasaules lielumā, un man reibst galva no tā – cik šajā lielajā Pasaulē es drīkstēšu būt LIELS” – tā Tautas dzejnieks Ojārs Vācietis. VJMMS kolektīvs pievienojas, vēlot 2018. gada absolventiem pilnveidot talantus, saglabāt gan emocionālu, gan analītisku skatījumu uz lietām un norisēm, mūziku un mākslu, nebaidīties no nezināmā un izaicinājumiem, spēt pārvarēt “nevaru” un “negribu” nešpetnos uznācienus! Lai mūzika un māksla ir kā izaicinājums, kā patvērums, kā izaugsmes pamats un priekšrocība ceļā uz katra personību, uz visu un jebko. Lai izdodas!

Ieva Lazdauska, VJMMS

Informācija par mūzikas nometnēm vasarā

1) Vasaras projekts «Satikšanās mūzikā» no 19. līdz 26. augustam norisināsies Igates pilī. Projekta mākslinieciskā vadība — dziedātāji Antri Stafecka, Normunds Pauniņš un grupa «Otra puse». Apraksts pieejams šeit.

2) Vasaras projekts «Manas brīvdienas», kas no 9. līdz 15.jūlijam norisināsies Engurē. Ielūdz Dailes teātra aktrise Dārta Daneviča un viņas draugi. Ja vēlaties pieteikt savu bērnu kādā no nometnēm, lūdzu zvaniet VJMMS direktorei Ievai Lazdauskai, tālr. 26563226. Apraksts pieejams šeit.

 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus 2018./2019. mācību gadā

Pieteikšanās mūzikas izglītībā un audzēkņu noklausīšanās (pārbaudījums – dzirde, ritms) – ceturtdien, 24. maijā  un 25. maijā pl. 18.00 – 19.00 Mūzikas skolas telpās Zvejniekciemā, Ostas ielā 15.

Uzņemam:

  • pūšaminstrumentu nodaļā (no 8 gadu vecuma): flauta, saksofons, eifonija, klarnete,
  • taustiņinstrumentu nodaļā: akordeons (no 8 g. vecuma), klavieres (no 7 g. vecuma),
  • stīgu instrumentu nodaļā: vijole (no 7 g. vecuma), kokle, ģitāra (no 8 g. vecuma),
  • vokālā nodaļā: koris un solo dziedāšana (no 7 g. vecuma),
  • sitaminstrumentu nodaļā: marimba un bungas (no 8 g. vecuma).

Programmu ietvaros apgūst specialitātes instrumenta spēli, klavierspēli, mūzikas teoriju.
Papildus informācija — 28449184 (Līga Ķestere)
Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmā uzņemšana tiek plānota septembra sākumā.
Papildus informācija — 26563226 (Ieva Lazdauska)

Radošā ziema 2017./2018. VJMMS

 

Varētu domāt, ka ziema – visaukstākais laiks vairāk piemērots laiskai atpūtai pie kamīna un filosofiskām apcerēm… Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā (VJMMS) decembris, janvāris un februāris atkal pasteidzies radoši, apceres un idejas realizējot darbībā. Turpinot decembrī iesākto, dalāmies ar informāciju, kā paralēli ikdienas mācību darbam vadīts šis laiks no decembra līdz martam.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā pianistu nodaļas, skolotājas Tamāras Āriņas audzēknis Gatis Kalvišs veiksmīgi uzstājās IV Starptautiskajā pianistu – zēnu konkursā klavierspēlē “Spēlē zēni!” Rīgā.

Mūzikas nodaļu vecāko klašu audzēkņi apmeklēja P.Čaikovska baletu “Gulbju ezers” Latvijas Nacionālajā Operas un baleta teātrī.

Gada nogales koncerti, sarīkojumi – visdažādākie, kopskaitā desmit, notika VJMMS mazajā zālītē Ostas ielā 15, Saulkrastos, Zvejniekciemā, Ādažos. Koncertēja teju visi Beatas Gekas, Tamāras Āiņas, Ievas Bahmanes, Anda Bahmaņa, Solveigas Bokas, Regīnas Harčukas, Aivas Zaubergas,  Solveigas Ivanovas, Zanes Švēdes-Grīnbergas, Raimonda Kalniņa, Justa Liepiņa audzēkņi. Vijoles klases koncertā ceļu uz mūzikas skolu bija atradis pat Salavecis ar dāvanu maisiem, uzmanīgi noklausoties arī audzēkņu muzicēšanu. Savukārt skolotāja Miervalda Lejas audzēkņi koncertā “Priecīgus Ziemassvētkus!” uzstājās Ādažos kopā ar Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem.

Mākslas nodaļu audzēkņi kopā ar pedagogiem gatavoja sarīkojumus savās darbības vietās – Saulkrastu novada domes cokolstāvā muzikālu, vizuālu un literāru priekšnesumu, spēļu un rotaļu sintēzē satikās visi Saulkrastu mākslas nodaļu audzēkņi sarīkojumā “Krāsainie Ziemassvētki”, bet zvejniekciemieši speciāli gatavotos tērpos un lakoniskās dekorācijās, ņemot talkā arī pašizgatavotus spēles atribūtus, vecākus iepazīstināja ar iestudētiem pasaku fragmentiem, aicinot skatītājus uzminēt attēlotās pasakas un stāstus.

Janvārī mākslas nodaļas audzēkņi skolotāju Rasas Grāmatiņas, Māras Alenas un Lilitas Rihteres vadībā gatavoja darbus Starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam “Es dzīvoju pie jūras”. Saulkrastu mākslas nodaļas audzēkņi gatavoja arī filcētus, šūtus un zīda gleznojuma darbus šķiedras mākslas konkursam “Skaņu plate” Siguldā.

Zvejniekciema mākslas nodaļas audzēkņi muzeju prakses ietvaros skolotājas Māras Alenas vadībā iepazinās ar Somijas mākslas izstādi muzejā  “Ŗīgas birža”, piedaloties arī “Popārta” meistarklasē un Dizaina un lietišķās mākslas muzejā skatot metāla mākslas darbu izstādi.

Skolotājas Regīnas Harčukas vijoļspēles klases audzēkne Asnāte Pavloviča tika izvirzīta un veiksmīgi pārstāvēja skolu Valsts konkursa vijoļspēlē 2. kārtā, iegūstot žūrijas Atzinības rakstu.

12. janvārī atkal jauns notikums mākslas pedagogu radošajā dzīvē – Rīgā, Mākslinieku savienības izstāžu zālē tika atklāta gleznotāja un grafiķa Anša Butnora kārtējā personālizstāde. Kolektīvi braucām sveikt kolēģi!

13. janvārī Draudzības koncertā “Ar pūtējiem nav joki” Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Ceriņu zālē satikās VJMMS, Ādažu MMS pūšaminstrumentu nodaļu Miervalda Lejas audzēkņi ar Rīgas Skolēnu pils pūtēju orķestri.

Izmantojot iespēju, mūzikas nodaļu vecāko klašu audzēkņi Latvijas Mūzikas Akadēmijā (LMA) noklausījās arī LMA studentu un Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu veidotu mācību darbu – D.Čimarozas operas uzvedumu “Slepenās kāzas”. Turpat LMA notika arī XXIII Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss, kurā veiksmīgi piedalījās skolotāja Miervalda Lejas un koncertmeistares Beatas Gekas audzēknis Kirils Turovs ar eifonija spēli.

Janvāra izskaņā VJMMS kora klases audzēkņi skolotājas Ināras Freimanes un koncertmeistares Beatas Gekas vadībā devās uz Rīgas A.Dombrovska mūzikas skolu, kur kopīgi uzstājās Draudzības koncertā.

Februāra sākumā ar prieku izmantojām Latvijas mūzikas skolām sniegto iespēju – bez maksas noklausīties Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un Šveices džeza trio koncerta ģenerālmēģinājumu Rīgā, Lielajā Ģildē.

Mākslas nodaļas audzēkņi devās uz mūsu kolēģa, mākslinieka A.Butnora meistarklasēm viņa personālizstādē Rīgā, kur strādāja ar akrila krasām, veidojot gleznu kopijas brīvā formā.

Februāra vidū vokālās klases audzēkņi Anete Grabčika, Amanda Farnaste un Roberts Biuka kopā ar skolotāju Ināru Freimani un koncertmeistari Beatu Geku devās uz VI Starptautisko jauno vokālistu konkursu Jēkabpilī. Uzstāšanās ar pārtraukumiem ilga visu dienu, bet audzēkņi radošo saspringumu un augstu uzstādīto prasību latiņu izturēja godam, R.Biukam iegūstot 3. vietu, bet Amandai Farnastei – Atzinību.

Februārī saņemti rezultāti no starptautiskā vizuālās mākslas konkursa “Trejdeksnis 2017”. Četri VJMMS audzēkņi – Līva Alsberga, Andrejs Ņekrasovs, Ieva Ābele un Anna Marija Lastovecka ieguvuši 3. vietas, bet Elīna Kulberga, Kate Eglīte, Leo Mednis, Gustavs Drozdovs, Rēzija Ruža un Aleksandrs Geks – atzinības.

Jaunāko klašu mūzikas nodaļu audzēkņi devās arī uz kārtējo koncertlekciju “Lenesons” Rīgā.

Gatavojoties Latvijas Vispārējiem Dziesmu svētkiem, apvienotā formātā – kopīgā pūtēju orķestrī satiekas VJMMS un Ādažu MMS skolotāja Miervalda Lejas audzēkņi, skolas absolventi. Ne bez uztraukumiem veicot šī gada “online” reģistrēšanās procedūras, saprotam, ka viss tomēr notiks! Pirmais pārbaudījums – 10. martā godam jārāda mūsu varēšana orķestru skatē Ogrē.

Saulkrastu mākslas nodaļas audzēkņi muzeju prakses ietvaros skolotājas Rasas Grāmatiņas vadībā devās uz muzeju “Rīgas birža”, kur gides pavadībā iepazinās ar Polijas tēlniecības simtgadei veltītu izstādi un piedalījās masku veidošanas meistarklasēs. Izcili interesanta izstāde “Cilme” bija apskatāma Rīgas Mākslas telpas izstāžu zālē, kur pavadītā stunda aizritēja kā mirklis. Izstādes organizatori paredzējuši skatītājiem iespēju pašiem aktīvi iesaistīties ekspozīcijas objektu pārveidē, līdz ar to krietni vairojot audzēkņu interesi.

Februāra beigās noslēdzās arī Valsts konkursa mākslā pirmā kārta. Konkursa uzdevumi šogad saistīti ar dzejoļu ilustrācijām un grāmatiņu izveidi. Uzdevumā iekļaujot ne tikai radošo izdomu – kompozīcijas ar tekstiem, bet arī grāmatu dizainu, darbi nepadevās viegli. Tomēr 1. konkursa kārtā paveiktais pedagogus iepriecināja. Uz Valsts konkursa otro – Noslēdzošo kārtu izvirzīti Karlīna Ruduša, Aleksandrs Geks, Ģirts Nolle, Andrejs Ņekrasovs, Elza Ābele un Lauma Mihailova.

Ikgadējais festivāla “Koklē vēju vanadziņš” koklētāju konkurss šoreiz notika VJMMS telpās Ostas ielā 15. Harmoniskā lietu kārtībā ar enerģētiski bagātiem skaņdarbiem nelielajā skolas zālītē piedalījās konkursanti no Latvijas dažādu reģionu skolām un no Lietuvas – muzikāli iejūtīgi audzēkņi ar ļoti augstu izpildījumu kultūru. Mūsu skolas jaunais koklētājs Tomass Blekte konkursā ieguva 1. vietu savā vecuma grupā! Sveicam! Vissirsnīgākos sveicienus šajā dienā saņēma mūsu kolēģe, kokles skolotāja un ilggadīgā festivāla idejas autore Solveiga Ivanova, kuru tieši konkursa dienā sveicām ļoti skaistā un nozīmīgā dzīves jubilejā!

VJMMS skolotāja Anša Butnora personālizstāde

2018. gada 12. janvārī Rīgā, Latvijas Mākslinieku savienības galerijā tika atklāta Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas zīmēšanas, grafikas skolotāja Anša Butnora gleznu un grafiku personālizstāde “Zemes sāls”. Mākslas un mūzikas izglītības kolēģi sveica kolēģi Ansi skaistajā radošās dzīves notikumā!

 

 

VJMMS aicina uz mūzikas nodaļu audzēkņu koncertiem decembrī!

VJMMS realizēti divi VKKF atbalstīti projekti

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā realizēti divi Valsts Kultūrkapitāla fonda finansēti mērķprogrammu projekti: “Mūsdienīgs aprīkojums tekstilmākslas darbiem VJMMS” un “Jauni pūšaminstrumenti VJMMS”. No 2017./2018. mācību gada pūšaminstrumentu nodaļā audzēkņiem muzicēšanai pieejamas piecas jaunas flautas, savukārt mākslas nodaļas audzēkņu darbam – trīs šujmašīnas, overloks un četras aužamās stelles.