VJMMS uzņem audzēkņus jaunajam mācību gadam

VJMMS mūzikas maratons pavasarī

Kirils atkal labākais!

30. aprīlī Rīgā, Latviešu Biedrības namā izskanēja Latvijas mūzikas skolu audzēkņu “Talants Latvijai” fināla konkurss, kurā Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pedagoga Miervalža Lejas un koncertmeistares Beatas Gekas audzēknis Kirils Turovs pārliecinoši bija labākais un ieguva 1. vietu. Tika atskaņoti G.Hendeļa “Klusa lūgšana” un lietuviešu komponista V.Paketūras “Mazs skerco”. Kirils uzaicināts uzstāties “Talants Latvijai” uzvarētāju Gala koncertā 28. maijā Rīgā. Lieliski, jo aprīļa mēnesī šis bija jau otrais Kirila sasniegums – 8. aprīlī godpilnā 2. vieta tika iegūta, uzstājoties Starptautiskajā Pūšaminstrumentu spēles konkursā Viļnā, Lietuvā. Savukārt nākamajā dienā – 9. aprīlī, pēc nakts pārbrauciena no Viļņas, Kirils uzstājās “Talants Latvijai” pusfināla konkursā, kurā saņēma augstāko vērtējumu, iegūstot iespēju startēt jau pieminētajā fināla konkursā.

Visi sasniegumi gūti, pateicoties Kirila neatlaidībai, abu pedagogu profesionālam un mērķtiecīgam darbam, vecāku atbalstam un sadarbībai. Apsveicam un lepojamies!

Bagāts muzikālais aprīlis

Šogad konkursā “Talants Latvijai” startēja un Latviešu Biedrības namā uzstājās arī citi VJMMS audzēkņi – klarnetes spēles audzēknis Gusts Ozoliņš-Karlsons (pedagogs M.Leja), flautas spēles audzēknes Luīze Rozentāle, Viktorija Graubiņa (pedagogs A.Zauberga) un klavierspēles audzēkņi Gatis Kalvišs (pedagogs T.Āriņa), Elza Strupiša (pedagogs Beata Geka) un Justīne Veidenberga (pedagogs Ieva Bahmane). Luīze Rozentāle tika izvirzīta finālam, savukārt Gusts tika izvirzīts uzstāties koncertā 23. aprīlī Rīgā, kurā uzstājās labākie Latvijas mūzikas skolu pirmklasnieki. Prieks par kuplo “Talants Latvijai” dalībnieku skaitu, pedagogu un audzēkņu uzņēmību un spēju sasniegt tādus rezultātus, ar kādiem godam var startēt Rīgā, Latvijas mūzikas skolu labāko audzēkņu saimē.

Koklētāju ansamblis “Mazā saule” gatavojoties Dziesmu svētkiem un sagatavojot daļu no Dziesmu svētku repertuāra, 19. aprīlī devās uz koncertu Cēsīs, savukārt 21. aprīlī uz Iecavu devās jaunie koklētāji Monika Mihailova un Tomass Blekte (skolotājas S.Ivanova un A.Rebiņa), kur piedalījās konkursā. Tomass Blekte izpelnījās žūrijas augstu novērtējumu un ieguva Atzinību. Apsveicam!

Arī flautas nodaļas audzēkne Luīze Rozentāle (pedagogs Aiva Zauberga) 21. aprīlī izmēģināja spēkus konkursā, uzstājoties Kārļa Štrāla Jauno flautistu konkursā Rīgā.

VJMMS mākslas maratons pavasarī

Kultūras Ministrijas balva Paulai Dalbiņai un skolotājai Mārai Alenai

27. aprīlī saviļojošs notikums arī mākslas izglītībā – VJMMS Zvejniekciema mākslas nodaļas absolvente, šobrīd jau Rīgas adošās industrijas tehnikuma interjera dizaina nodaļas audzēkne Paula Dalbiņa par izciliem sasniegumiem mākslā 2016. gada konkursos, darbu glezniecībā un iegūto 1. vietu Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Es dzīvoju pie jūras”. Konkursā tika vērtēti vairāki tūkstoši audzēkņu darbi no 24 valstīm, un pirmās vietas iegūšana bija nopietns sasniegums. Gan Paula, gan skolotāja Māra Alena to noteikti bija pelnījušas! Apbalvošana par sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs svinīgos apstākļos, uzstājoties arī dejas mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņiem, notika Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē. Apbalvojumus pasniedza Kultūras ministre Dace Melbārde.

Interesanti, ka aprīlī ar Kultūras ministri tikāmies jau otrreiz – mēneša sākumā, apmeklējot kultūras namu “Zvejniekciems”, ministre iepazinās arī ar VJMMS Zvejniekciema mākslas nodaļu.

 

Valsts konkursa mākslā noslēgums un mākslas pedagogu seminārs…

kā arī radoša atkalsatikšanās 28. aprīlī notika Madonā. Līdz 27.maijam Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā notiek izstāde “Visi kopā”. Tajā eksponēti profesionālās ievirzes mākslas valsts konkursa dalībnieku darbi no 100 mākslas skolām – iesaiņojumi konfektēm, smūtijiem, našķiem, arī reklāmas plakātu kompozīcijas. Arī VJMMS asudzēkņu Emīla Kisiļevska, Zanes Babrānes, Elīnas Kulbergas un Neda Grīnberga darbi apskatāmi izstādē. Izstāde ir patiešām izdevusies, daudzveidīga, interesanta un iedvesmojoša, tāpēc, ja ir iespēja būt Madonā, aicinām apskatīt! Radoši iespaidi un iedvesma turpmākam darbam garantēti!

Pavasara koncerts un mākslas darbu izstāde

Atzinība Andrejam Ņekrasovam karikatūru konkursā

Iepriecinoša ziņa saņemta no Tukuma, kur norisinājās G.Bērziņam veltīts karikatūru konkurss. Saulkrastu mākslas nodaļas audzēkņa Andreja Ņekrasova (skolotāja R.Grāmatiņa) darbs novērtēts ar atzinību! Sveicam!

Valsts konkursa mākslā III kārta!

 

1.aprīlī Rīgā,
Profesionālās izglītības kompetenču centrā – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā Latvijas mākslas skolu saimes 170 audzēkņi piedalījās Valsts konkursa trešajā, noslēdzošajā kārtā. Šogad konkursa kopējā norise notika jau trīs kārtās, pie tam trešā kārta notika arī Rēzeknē, Liepājā un Valmierā, kopā piedaloties gandrīz 500 mākslas skolu audzēkņiem.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu, saņemot veiksmīgu 2.kārtas uzdevumu vērtējumu, pārstāvēja Emīlija Kulberga (Saulkrastu mākslas nodaļa), Neds Grīnbergs, Elza Ābele, Emīls Kiseļevskis (Zvejniekciema mākslas nodaļa). Visi veiksmīgie 2. kārtas uzdevumu darbi, tajā skaitā minēto audzēkņu darbi – dizaina iepakojumu kompozīcijas apskatāmas vizuāli iespaidīgā izstādē Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Valdemāra ielā 139 līdz aprīļa vidum. Savukārt 3. kārtas uzdevums 1. aprīlī – dizaina plakāta un tam stilistiski piesaistīta dizaina priekšmeta izstrāde bija patiesi sarežģīts uzdevums: ideju skiču izstrāde, kompozīcijā obligāti iekļaujamā teksta (burtu) lietojums, vairāku krāsu un vienojošo dizaina elementu saskaņa, precizitāte…darbam tika veltītas 3,5 astronomiskās stundas.

Kamēr žūrija darbus izvērtēs un rezultātus vēl apkopos tuvākajās divās nedēļās, tikmēr prieks, ka audzēkņi guvuši jaunu patstāvības un dizaina darbu pieredzi. Paldies audzēkņiem E.Kulbergai, N.Grīnbergam un E.Kiseļevskim un viņu skolotājām R.Grāmatiņai, M.Alenai, I.Lazdauskai par ieguldīto darbu un 1. aprīļa darba dienu!

Visi 3. kārtas darbi savukārt būs apskatāmi izstādē 28. un 29. aprīlī Valsts konkursa noslēguma mākslas pedagogu seminārā Madonā.

Dalība Starptautiskajā kameransambļu festivālā

31. martā VJMMS audzēkņi devās uz Šauļiem, lai piedalītos II Starptautiskajā kameransambļu festivālā “Musica da Camera”. Festivāls norisinājās Dainu Mūzikas skolā, un tajā piedalījās 130 jaunie mūziķi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Lietuvas mūzikas skolās īpaša uzmanība tiek pievērsta muzicēšanai ansambļos. Spēlēšana ansambļos bērnos vairo prieku, dod drošo pleca sajūtu uzstāšanās brīdī, motivē vairāk vingrināties, kā arī attīsta komunikācijas prasmes.

Festivāla 3 stundu ilgajā koncertā uzstājās gan klavieru dueti, gan dažādu instrumentu ansambļi, kuru sastāvā ir klavieres. repertuārā bija dažādu laikmetu un stilu kompozīcijas. Ļoti priecēja festivāla vēlīgā un atbalstošā gaisotne, kas atraisīja bērnos muzicēšanas prieku, kā arī organizatoru īpašā viesmīlība, laipnība un sirsnība.

VJMMS pārstāvēja Nikita Lavigins klavieru duetā ar Elizabeti Levinu un ansamblī ar Viktoriju Graubiņu (flauta), Elza Strupiša (klavieres) un Asnāte Pavloviča (vijole), Reinis Rezevskis (klavieres) un Kirils Turovs (eifonijs), Justīne Veidenberga klavieru duetā ar brāli Mārtiņu Veidenbergu, Natālija Šarfe (Natalie Scharfe, Vācija) un Marta Vijgrieze.

Šī festivāla pienesums ir arī pieredzes apmaiņa starp dažādu valstu pedagogiem, spilgti iespaidi, jaunas idejas, vērtīgas atziņas un jauni radošie kontakti. Par ieguldīto darbu un kopā aktīvi pavadīto dienu īpašs paldies pedagogiem Eleonorai Širškovai, Beatai Gekai, Ievai Bahmanei, Aivai Zaubergai, Velgai Polinskai un Miervaldim Lejam.

Konkurss “Muzikālie zēni” Klaipēdā

24. martā tika mērots ceļš uz Lietuvu, Klaipēdu, kur norisinājās I Starptautiskais pianistu konkurss “Muzikālie zēni”. Konkursā piedalījās skolotājas Tamāras Āriņas klavieru klases audzēknis Gatis Kalvišs, bet kopumā konkursā 5 vecuma grupās piedalījās 55 dalībnieki no Lietuvas un Latvijas. Jaunie mūziķi bija sagatavojuši grūtas, sarežģītas programmas. Katra uzstāšanās konkursos ir ļoti laba skola jaunajiem mūziķiem. Gatis atskaņoja četru komponistu – V.A.Mocarta, M.Baša, S.Sloņimska un S.Povilaiša skaņdarbus un – izteiksmīgi un veiksmīgi. Konkursā iegūta 2. vieta!

Apsveicam Gati un skolotāju T.Āriņu!

VJMMS audzēkņi – laureāti Starptautiskā pūšamistrumentu konkursā

Par konkursu stāsta VJMMS skolotāja, laureātu koncertmeistare Beata Geka:

“Starptautiskais pūšaminstrumentu konkurss “Naujene Wind 2017″ Daugavpilī norisinājās pirmo reizi un pulcēja 120 dalībniekus no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas un Polijas. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja Kirils Turovs eifonija spēlē un Gusts Ozoliņš-Karlsons klarnetes spēlē.

Konkurss pārsteidza ar tā dalībnieku augsto profesionālo sniegumu un organizatoru teicamo veikumu, īpašo viesmīlību un sirsnību. Konursa dalībniekus vērtēja divas starptautskas žūrijas komisijas. Nopietnas konkurences apstākļos 1. klases audzēknis Gusts Ozoliņš-Karlsons jaunākajā vecuma grupā ieguva 3. vietu, bet 5. klases audzēknis Kirils Turovs vecākajā grupā – godpilno 1. vietu. Lepojamies ar mūsu brīnišķīgajiem audzēkņiem un ar pedagogu Miervaldi Leju, kura mērķtiecība, neatlaidība, sirds siltums, mūzikas mīlestība un augstā profesionālā meistarība palīdzēja kaldināt šo uzvaru. Labu veiksmi arī nākamos konkursos!”

Laureātu skolotājs Miervaldis Leja:

“”Mirkli, kavējies” – tā teicu sev, saņemot augstākās raudzes – 1. pakāpes diplomu konkursā. Pasakainais rezultāts sasniegts, pateicoties pozitīvajiem audzēkņiem. Konkursā Kirils atskaņoja G.F.Hendeļa sonāti un F.Rehfelda “Klusu lūgšanu”, savukārt G.Ozoliņš – Karlsons – F.Gossetes “Gavotti” un M.Musorgska “Dziesmu no operas “Hovanščina””. Paldies Gusta un Kirila atsaucīgajiem vecākiem, kuri aktīvi piedalās savu bērnu talantu izkopšanā un, atbalstot un palīdzot, pavadīja mūs arī braucienā uz Daugavpili. Liels paldies koncertmeistarei Beatai Gekai par izturību lielajā slodzē, vienmēr pozitīvi reaģējot uz katru manu muzikālo avantūru. Paldies arī skolas direktorei par atbalstu un visu organizatorisko “krikumu” veiksmīgu realizāciju!”

Ieva Lazdauska:

“Sasniegums “Naujene Wind 2017″ ir nu jau ceturtais M.Lejas un B.Gekas audzēkņa K.Turova sasniegums pāris pēdējo gadu laikā, iegūstot 1. vietu. Pārsteigums arī par G.Ozoliņa – Karlsona sniegumu, – tikai pirmo gadu apgūstot klarnetes spēli un jau gūstot starptautisku panākumu. Intensitāte, ar kādu ar audzēkņiem tiek strādāts ikdienā, apgūstot jauno, sagatavojot aizvien jaunas programmas, ir vērā ņemama un šopavasar plānotas vēl vairākas nozīmīgas uzstāšanās.

Apbrīnojama ir skolotāja spēja koncentrēt un aizraut audzēkņus darbam mūzikā! Zināms, ka VJMMS audzēkņiem, tāpat kā visiem, ir dažādas brīvā laika pavadīšanas vēlmes un iespējas. Tomēr ar audzēkņu, pedagogu un vecāku sadarbību un kopīgu neatlaidību gūt šādus sasniegumus mūzikā ir patiesi vērtīgi! Īstā apjausma par to audzēkņiem varbūt nāks tikai pēc gadiem, bet jau tagad skaidrs, ka ir godam pārstāvēta mūsu skola, novads un valsts starptautiskā līmenī. Apsveicam!”

K.Turova mamma Olga Turova:

“Lepojamies ar to, ka mūsu bērni mācās pie skolotāja M.Lejas! Paldies gan skolotājam, gan koncertmeistarei par lielo ieguldījumu darbā ar bērniem. Lai gan konkurss bija ļoti grūts, tomēr mūsu audzēkņi saņēma tik augstu novērtējumu. Arī turpmāk atbalstīsim savus bērnus, lai panākumi turpinās!”

Konkurss “SAULES KRASTS” mūzikā

2017. gada 10. februārī kultūras namā “Zvejniekciems” notika Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 1.- 8. kora klašu audzēkņu konkurss vokālo ansambļu dziedāšanā. Konkursa, kas ik pārgadus notiek līdztekus vizuālās mākslas konkursam “Saules krasts”, organizētāji ir Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Saulkrastu novada pašvaldības aģentūru “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”. Šis bija jau sestais “Saules krasts” mūzikā.

Konkursa mērķis – attīstīt un pilnveidot jauno dzidātāju muzicēšanu ansamblī, unisona divbalsīgas un trīsbalsīgas dziedāšanas iemaņas, radīt godīgas konkurences apstākļus lauku un mazpilsētu mūzikas skolām un sniegt iespēju pedagogiem apmainīties pieredzē ar kolēģiem. Konkursā, spītējot skarbajam februāra vīrusu laikam, kā dēļ vairākām skolām dalību konkursā nācās atcelt, piedalījās uzņēmīgie Saldus mūzikas skolas, Strenču mūzikas skolas, Ādažu mākslas un mūzikas skolas un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu dueti, trio un vokālie ansambļi.

Konkursa žūrijā, kas bija ļoti vērīga, labvēlīga un draudzīga, strādāja Inga Cimiņa – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja, kamerkora “Tonika” mākslinieciskā vadītāja un diriģente, Andra Fenhāne – J.Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas meiteņu kora izglītības programmas vadītāja, meiteņu kora “Vivace” mākslinieciskā vadītāja, diriģente un Jānis Almanis–Palmbahs – Dobeles mūzikas skolas direktors, jauktā kora “Skaņupe” mākslinieciskais vadītājs un diriģents.

Konkursu koordinēja VJMMS direktores vietniece Līga Ķestere, bet iniciatīvu, konkursa Nolikuma izstrādi aktīvi atbalstīja un ar mūsu skolas audzēkņiem strādāja kora klases vadītāja Ināra Freimane sadarbībā ar koncertmeistari Beatu Geku.

I.Freimane: “Neaizmirstami priecīgu, emocionālu satraukumu piedzīvoja klausītāji Zvejniekciema kamerzālē, klausoties latviešu tautas dziesmas: “Dzied māsiņa tu pret mani”, “Trīcēj kalni, skanēj meži” un “Stūru stūriem tēvu zeme”, Latvijas mazo mūzikas skolu, kora klašu audzēkņu kopējā priekšnesumā, konkursa „Saules krasts” apbalvošanas ceremonijā. Katra tautas dziesma jaunajiem mūziķiem iemācīja ko jaunu, deva padomu ikdienas dzīvei. Mums, pieaugušajiem, sirdī ielija prieks, ka tautas dziesma dzīvo mūsu vidū! Mazie mūziķi ir tie, kuri ceļ godā tautas bagātību un turpina latviskās tradīcijas ikdienā. Kora klases audzēkņi katrs uz konkursu „Saules krasts” veda arī sava novada dziesmu no Strenčiem, Ādažiem, Saldus, kā arī latviešu mūsdienu komponistu orģināldziesmas.

Meistarība jaunajiem dziedātājiem bija jāceļ tieši ansambļa muzicēšanas prasmē, jo konkursa Nolikumā galvenā prasība bija: dziedāt divbalsīgi, trīsbalsīgi nelielos sastāvos, līdz 5 dziedātājiem vienā kolektīvā. Dziedātāji priekšnesumos izmantoja arī dažādus mūzikas instrumentus, skatuves kustību. Konkursa mākslinieciskā kvalitāte bija augsta, kas pierādīja pedagogu un koncertmeistaru rūpīgo sagatavošanas darbu ikdienā.

Visi dalībnieki šķiroties izteica vēlēšanos turpināt satikšanos „Saules krastā” , līdz vedot jaunus dalībniekus un dziesmas!”