Dalība Starptautiskajā kameransambļu festivālā

31. martā VJMMS audzēkņi devās uz Šauļiem, lai piedalītos II Starptautiskajā kameransambļu festivālā “Musica da Camera”. Festivāls norisinājās Dainu Mūzikas skolā, un tajā piedalījās 130 jaunie mūziķi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Lietuvas mūzikas skolās īpaša uzmanība tiek pievērsta muzicēšanai ansambļos. Spēlēšana ansambļos bērnos vairo prieku, dod drošo pleca sajūtu uzstāšanās brīdī, motivē vairāk vingrināties, kā arī attīsta komunikācijas prasmes.

Festivāla 3 stundu ilgajā koncertā uzstājās gan klavieru dueti, gan dažādu instrumentu ansambļi, kuru sastāvā ir klavieres. repertuārā bija dažādu laikmetu un stilu kompozīcijas. Ļoti priecēja festivāla vēlīgā un atbalstošā gaisotne, kas atraisīja bērnos muzicēšanas prieku, kā arī organizatoru īpašā viesmīlība, laipnība un sirsnība.

VJMMS pārstāvēja Nikita Lavigins klavieru duetā ar Elizabeti Levinu un ansamblī ar Viktoriju Graubiņu (flauta), Elza Strupiša (klavieres) un Asnāte Pavloviča (vijole), Reinis Rezevskis (klavieres) un Kirils Turovs (eifonijs), Justīne Veidenberga klavieru duetā ar brāli Mārtiņu Veidenbergu, Natālija Šarfe (Natalie Scharfe, Vācija) un Marta Vijgrieze.

Šī festivāla pienesums ir arī pieredzes apmaiņa starp dažādu valstu pedagogiem, spilgti iespaidi, jaunas idejas, vērtīgas atziņas un jauni radošie kontakti. Par ieguldīto darbu un kopā aktīvi pavadīto dienu īpašs paldies pedagogiem Eleonorai Širškovai, Beatai Gekai, Ievai Bahmanei, Aivai Zaubergai, Velgai Polinskai un Miervaldim Lejam.