Konkurss “SAULES KRASTS” mūzikā

2017. gada 10. februārī kultūras namā “Zvejniekciems” notika Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 1.- 8. kora klašu audzēkņu konkurss vokālo ansambļu dziedāšanā. Konkursa, kas ik pārgadus notiek līdztekus vizuālās mākslas konkursam “Saules krasts”, organizētāji ir Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Saulkrastu novada pašvaldības aģentūru “Saulkrastu kultūras un sporta centrs”. Šis bija jau sestais “Saules krasts” mūzikā.

Konkursa mērķis – attīstīt un pilnveidot jauno dzidātāju muzicēšanu ansamblī, unisona divbalsīgas un trīsbalsīgas dziedāšanas iemaņas, radīt godīgas konkurences apstākļus lauku un mazpilsētu mūzikas skolām un sniegt iespēju pedagogiem apmainīties pieredzē ar kolēģiem. Konkursā, spītējot skarbajam februāra vīrusu laikam, kā dēļ vairākām skolām dalību konkursā nācās atcelt, piedalījās uzņēmīgie Saldus mūzikas skolas, Strenču mūzikas skolas, Ādažu mākslas un mūzikas skolas un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu dueti, trio un vokālie ansambļi.

Konkursa žūrijā, kas bija ļoti vērīga, labvēlīga un draudzīga, strādāja Inga Cimiņa – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja, kamerkora “Tonika” mākslinieciskā vadītāja un diriģente, Andra Fenhāne – J.Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas meiteņu kora izglītības programmas vadītāja, meiteņu kora “Vivace” mākslinieciskā vadītāja, diriģente un Jānis Almanis–Palmbahs – Dobeles mūzikas skolas direktors, jauktā kora “Skaņupe” mākslinieciskais vadītājs un diriģents.

Konkursu koordinēja VJMMS direktores vietniece Līga Ķestere, bet iniciatīvu, konkursa Nolikuma izstrādi aktīvi atbalstīja un ar mūsu skolas audzēkņiem strādāja kora klases vadītāja Ināra Freimane sadarbībā ar koncertmeistari Beatu Geku.

I.Freimane: “Neaizmirstami priecīgu, emocionālu satraukumu piedzīvoja klausītāji Zvejniekciema kamerzālē, klausoties latviešu tautas dziesmas: “Dzied māsiņa tu pret mani”, “Trīcēj kalni, skanēj meži” un “Stūru stūriem tēvu zeme”, Latvijas mazo mūzikas skolu, kora klašu audzēkņu kopējā priekšnesumā, konkursa „Saules krasts” apbalvošanas ceremonijā. Katra tautas dziesma jaunajiem mūziķiem iemācīja ko jaunu, deva padomu ikdienas dzīvei. Mums, pieaugušajiem, sirdī ielija prieks, ka tautas dziesma dzīvo mūsu vidū! Mazie mūziķi ir tie, kuri ceļ godā tautas bagātību un turpina latviskās tradīcijas ikdienā. Kora klases audzēkņi katrs uz konkursu „Saules krasts” veda arī sava novada dziesmu no Strenčiem, Ādažiem, Saldus, kā arī latviešu mūsdienu komponistu orģināldziesmas.

Meistarība jaunajiem dziedātājiem bija jāceļ tieši ansambļa muzicēšanas prasmē, jo konkursa Nolikumā galvenā prasība bija: dziedāt divbalsīgi, trīsbalsīgi nelielos sastāvos, līdz 5 dziedātājiem vienā kolektīvā. Dziedātāji priekšnesumos izmantoja arī dažādus mūzikas instrumentus, skatuves kustību. Konkursa mākslinieciskā kvalitāte bija augsta, kas pierādīja pedagogu un koncertmeistaru rūpīgo sagatavošanas darbu ikdienā.

Visi dalībnieki šķiroties izteica vēlēšanos turpināt satikšanos „Saules krastā” , līdz vedot jaunus dalībniekus un dziesmas!”